Uusi lääke kohonneen verenpaineen hoitoon

Lehdistötiedote 10.1.2005 Uusi lääke kohonneen verenpaineen hoitoon Oy Leiras Finland Ab tuo Suomen markkinoille uuden verenpainelääkkeen. Lääkkeen vaikuttava aine on olmesartaanimedoksomiili (kauppanimi Olmetec®). Lääke kuuluu angiotensiinireseptorin (AT1 -reseptorin) salpaajiin. Se toimii estämällä angiotensiini II -hormonin toimintaa elimistössä. Valmisteen on osoitettu alentavan verenpainetta nopeasti ja tehokkaasti.1 Angiotensiinireseptorin salpaajat ovat käytöltään nopeimmin kasvava verenpaineen hoidon lääkeryhmä Suomessa. Noin 600 000 suomalaisella on kohonnut verenpaine. Kohonnut verenpaine on tärkeä sydän- ja verisuonitautikuolleisuuden riskitekijä, johon voidaan vaikuttaa. Verenpainetaudin hoidossa ensisijaista on elintapaohjaus. Vaikka kohonneen verenpaineen vaarat tunnetaan ja tehokkaita lääkkeitä on tarjolla, vain yksi neljästä lääkitystä käyttävästä saavuttaa tavoitteen mukaisen painetason (<140/ 85 mmHg) eli on hoitotasapainossa.2 Professori Heikki Ruskoaho Oulun yliopiston farmakologian ja toksikologian laitokselta kertoo uudesta valmisteesta: - Olmesartaanimedoksomiililla on useita hyvän verenpainelääkkeen ominaisuuksia, kuten angiotensiinireseptorin salpaajien ryhmällä kokonaisuudessaan: se alentaa tehokkaasti verenpainetta, soveltuu yhdistelmähoitoon ja sitä voidaan annostella kerran vuorokaudessa. Olmesartaanimedoksomiili kuuluu ryhmän pitkävaikutteisiin lääkkeisiin. Angiotensiinireseptorin salpaajat ovat myös hyvin siedettyjä, joten hoito voidaan toteuttaa riittävän tehokkaana. Korkeaa verenpainetta sairastavilla on usein monia lisä- tai samanaikaisia sairauksia, kuten diabetes, sydän- ja munuaisongelmia, aivoverenkierron häiriöitä tai raajaoireita. Verenpainetaudissa hyvä hoitotasapaino on tärkeä monen lisäsairauden kannalta, ja kun verenpaine saadaan tehokkaasti hoitotavoitteeseen, terveyshyödyt ovat merkittäviä. Verenpainetaudin hoidon suunta on kehittymässä kokonaisvaltaiseen, eri riskitekijät huomioivaan hoitomalliin. - Koska sartaaneilla on vähän yhteisvaikutuksia muiden lääkeaineiden kanssa, ne soveltuvat useimmiten myös potilaille, joilla on monia sairauksia ja täten käytössä useita lääkkeitä samanaikaisesti, Ruskoaho jatkaa. - Angiotensiinireseptorin salpaajien on hoitotutkimuksessa todettu parantavan potilaiden ennustetta. Erityisen hyviä tuloksia on saatu diabetespotilailla, jotka kärsivät usein korkeasta verenpaineesta. Olmetec® -valmiste Olmetec® -valmisteen vaikuttava aine on olmesartaanimedoksomiili, joka kuuluu angiotensiinireseptorin salpaajiin. Se toimii estämällä AT1-reseptorin kautta välittyviä angiotensiini II -hormonin vaikutuksia. Angiotensiini II vaikuttaa elimistössä usealla tavalla, ja AT1-reseptorin kautta välittyvät mm. sen verenpaine- ja nestetasapainovaikutukset. Angiotensiini II nostaa verenpainetta supistamalla verisuonia ja stimuloimalla aldosteronin tuotantoa. Aldosteroni aiheuttaa suolan ja nesteen kertymistä elimistöön, mikä kohottaa verenpainetta. Angiotensiinillä onkin tärkeä merkitys verenpainetaudin patofysiologiassa AT1-reseptorin kautta. Olmesartaanimedoksomiili (Olmetec®) salpaa nämä reseptorit, joihin angiotensiini II vaikuttaa ja estää siten angiotensiinin välittämiä haitallisia vaikutuksia. Olmesartaanimedoksomiilin verenpainetta alentava vaikutus saavutetaan 2 viikon kuluessa hoidon aloittamisesta ja vaikutus on suurimmillaan noin 8 viikon hoidon jälkeen. Olmetec® -valmisteen on kehittänyt Sankyo Pharma. Olmetec® lanseerattiin USA:n markkinoille (kauppanimellä Benicar®) vuonna 2002. Lisätiedot: Oy Leiras Finland Ab, tuoteryhmäpäällikkö Pia Andersson, p. 020 746 5029, 040 537 4431. Sähköposti: pia.andersson@leirasfinland.fi. Lähettäjä: AC-tiedotus, viestintäkonsultti Hanna Hiilamo-Kangaslahti, p. (09) 6962 8124, 050 520 3153. Sähköposti: hanna.hiilamo@actiedotus.fi. Oy Leiras Finland Ab Oy Leiras Finland Ab on asiakassuuntautunut terveydenhoidon ammattilaisia ja apteekkihenkilökuntaa palveleva lääkeyhtiö ja eurooppalaisen Nycomed-konsernin tytäryhtiö. Leiras Finlandin painopistealueita ovat sydän- ja verisuonitaudit, osteoporoosi ja artroosi sekä sairaala- ja perusterveydenhuoltotuotteet. Tuotevalikoima sisältää reseptilääkkeet ja apteekeissa myytävät itsehoidon valmisteet. 1 Norwood D, ym. Olmesartan Medoxomil for Hypertension: A Clinical Review. P&T Vol. 27 No.12 December 2002; 611-618. 2 Meriranta P, Tikkanen I, Kumpusalo E. Verenpainepotilas terveyskeskuksessa: hoitotulokset paranemassa. Suom Lääkäril 2004;59:3253-8. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=62599&fn=wkr0001.pdf

Liitteet & linkit