Accenture ja Electrolux IT Solutions solmivat monivuotisen sovelluskehitys- ja ylläpitosopimuksen

Accenture toimittaa Electroluxin tytäryritykselle Electrolux IT Solutions AB:lle sovellusten kehittämisen ja ylläpidon palveluita. Monivuotinen ulkoistussopimus on maailmanlaajuinen. Sopimuksen yksityiskohtia ei julkistettu.

Sopimuksen myötä Accenture kehittää ja hallinnoi osaa Electroluxin jo olemassa olevista yrityssovelluksista, kuten JD Edwardsia, Cognosta ja Lotus Notesia. Keskitetyn maailmanlaajuisen toimitusmallin mukainen yhteistyö nopeuttaa Electroluxin IT-transformaatiota, jonka tavoitteena on edistää toiminnan tehokkuutta, vähentää teknologiakustannuksia sekä parantaa tulevaisuuden liiketoimintavaatimusten ennakoitavuutta ja kykyä vastata niihin. Sopimuksen myötä Accenture jatkaa myös vuonna 2008 alkanutta yhteistyötä Electroluxin SAP-sovelluskehityspalvelujen tarjoajana. Palvelut toimitetaan Electroluxille 22 maassa Accenturen globaalin toimitusverkoston kautta, hyödyntäen palvelukeskuksia Hyderabadissa, Intiassa. Palveluita johdetaan paikallisesti Ruotsista, Saksasta, Yhdysvalloista, Brasiliasta, Thaimaasta, Australiasta ja Kiinasta. ”Päätös ulkoistaa JD Edwardsin, Cognosin, ja Lotus Notesin kehittäminen ja tuki varmistaa, että meillä on käytettävissämme tarvittava osaaminen ja resurssit, jotta pystymme vastaamaan tulevaisuuden toimitusvaatimuksiin”, kertoo Bertil Nordberg, Electroluxin tietohallintojohtaja. ”Accenturella globaali kilpailukyky yhdistyy syvällisen kokemukseen sovellusulkoistuksesta, minkä vuoksi yhtiö on luonnollinen valinta kehittämään ja ylläpitämään yrityssovelluksiamme tulevaisuudessa.” ”Olemme iloisia, että Electrolux valitsi meidät yhteistyökumppanikseen hallinnoimaan ja kehittämään yrityssovelluksiaan”, kertoo Peter Meinhardt, Accenturen Ruotsin toimitusjohtaja. ”Odotamme, että pääsemme tarjoamaan joustavaa ja kustannustehokasta palvelua, joka parantaa yrityssovelluksia Electroluxilla sekä tukee yrityksen kehittymistä myös jatkossa.”

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa