Dell EMC:n tutkimus: IT-murros on yrityksille kasvun, kilpailuedun ja ripeyden moottori

Report this content

IT-murrokseen panostavat yritykset kykenevät tuomaan uusia tuotteita ja palveluita merkittävästi muita nopeammin markkinoille, kertoo Dell EMC:n ja Intelin tuore kansainvälinen tutkimus.

  • Dell EMC:n teettämän tutkimuksen mukaan 96 % vastaajista kertoo, että heillä on tällä hetkellä käynnissä digitalisaatioon liittyviä hankkeita
  • 81 % vastaajista arvioi kilpailukykynsä heikkenevän tulevaisuudessa, jos he eivät panosta IT-murrokseen. Vielä vuosi sitten näin vastasi 71 %, joten kasvua viime vuoteen on jopa 10 %
  • Kansainväliseen kyselyyn vastasi kaikkiaan 4 000 IT-päättäjää eri puolilta maailmaa

Digitalisaatio ei ole mahdollista ilman ajantasaista IT-infrastruktuuria. Menestyminen nykypäivän liike-elämässä edellyttää yrityksiltä uusien teknologioiden ja työkalujen käyttöönottoa. Ajantasaisella teknologialla yrityksillä on entistä paremmat edellytykset kasvattaa liiketoimintaansa, luoda uusia innovaatioita sekä erottua kilpailijoistaan.  

Dell EMC:n ja Intelin teettämä Enterprise Strategy Group (ESG) -tutkimuslaitoksen tuore ESG 2018 IT Transformation Maturity Curve -tutkimus[1] sisältää muun muassa seuraavat löydökset:

  • 81 % vastaajista on sitä mieltä, että ilman panostuksia IT-murrokseen heidän organisaationsa ei pysy kilpailukykyisenä. Vuosi sitten näin vastasi 71 % kyselyyn osallistuneista IT-päättäjistä.
  • 88 % vastaajista kertoo, että paine uusien tuotteiden ja palvelun tarjoamiseen on voimakkaassa kasvussa.
  • IT-murrokseen panostavat yritykset kykenevät tuomaan uusia tuotteita ja palveluita merkittävästi muita nopeammin markkinoille.
  • Murroksen läpikäyneet organisaatiot uskovat olevansa kilpailukykyisempiä toimialallaan
  • Murroksen läpikäyneillä organisaatioilla on merkittävästi paremmat edellytykset tehdä nopeita dataan perustuvia päätöksiä ja paremmat mahdollisuudet ylittää asetetut liiketoimintatavoitteet.

”Suomalaisyritysten sekä julkisen sektorin kilpailukyvyn ja kasvun varmistamiseksi IT-infrastruktuurin on oltava kunnossa. Kansainvälisen tutkimuksen tulokset vastaavat kokemuksemme mukaan hyvin myös suomalaisorganisaatioiden tilaa. Kypsyyskäyrällä pisimmällä olevat yritykset ovat modernisoineet konesaliteknologioitaan hyödyntämällä skaalattavia ja hyperkonvergoituja alustoja, automatisoineet IT-prosessejaan ja tehneet IT:stä ketterän kumppanin liiketoimintajohdolle”, sanoo Suomen Dell EMC:n konesaliratkaisut-yksikön johtaja Antti Konkola ja jatkaa:

”Kannustan kaikkia IT-vastaavia arvioimaan oman organisaationsa IT-kypsyyden tekemällä selvitykseen pohjautuvan online-testin, ja katsomaan, miten yritys vertautuu IT-infrastruktuuriltaan kaikista moderneimpiin yrityksiin. Testi antaa tuloksen perusteella suosituksia, miten IT-uudistus kannattaa aloittaa.”

IT-murroksen elinkaaren vaiheet

ESG 2018 IT Transformation Maturity Curve -tutkimus on jatkoa vuosi sitten julkaistulle ESG 2017 IT Transformation Maturity Curve -tutkimukselle. Tutkimus tarjoaa tietoa IT-murroksen eri vaiheista organisaatioissa ja nostaa esiin suoria liiketoimintahyötyjä, joita uuden teknologian hyödyntämisessä pisimmälle edenneet organisaatiot ovat saaneet. Tutkimuksessa tunnistettiin lisäksi IT-murroksen elinkaaren vaiheet sekä se, missä vaiheessa tutkitut organisaatiot ovat. Eri vaiheiden ajureiksi määritettiin uudenlaiset suhteet liiketoiminnan ja IT-yksikön välillä, IT-prosessien automatisoinnin taso sekä nykyaikaisten datakeskusteknologioiden hyödyntämisen aste.

Tämänvuotiseen tutkimukseen osallistuvat yritykset sijoitettiin samoihin, vuosi sitten tunnistettuihin IT-murroksen elinkaaren vaiheisiin, jotka ovat:

1. vaihe: Perinteissä elävät (6 % vastanneista). Selkeitä puutteita kaikissa murroksen ajureissa.

2. vaihe: Nousevat (45 %). Joitain edistysaskeleita IT-murroksen ajureissa, mutta vain vähän nykyaikaisia datakeskusteknologioita käytössä.

3. vaihe: Kehittyvät (43 %). On sitoutunut IT-murrokseen, jonkin verran nykyaikaisia datakeskusteknologioita ja IT-palveluominaisuuksia käytössä.

4. vaihe: Uusiutuvat (6 %). Pisimmällä IT-murroksessa

IT-murrokseen tarttuvat yritykset voivat kasvattaa liiketoimintaansa ja tehostaa toimintaansa, luoda uusia innovaatioita sekä vähentää kustannuksiaan.

Lisää tutkimustuloksista ja siitä, miten tarttumalla IT-murrokseen yritykset voivat saavuttaa kilpailuetua, kuulet Dell Technologies World -tapahtumassa 30.4. – 3.5.2018.

Lue lisää:

Lisätietoja:

Antti Konkola, johtaja, Compute & Networking, Dell EMC Suomi, antti.konkola@dell.com, 040 502 6211

Päivi Kivikoski, markkinointijohtaja, Dell EMC, paivi.kivikoski@dell.com puh. 040 6358 768


 Dell EMC IT-murros on yrityksille kasvun kilpailuedun ja ripeyden moottori tiedoteDell EMC IT-murros on yrityksille kasvun kilpailuedun ja ripeyden moottori tiedoteDell EMC:n johtavat infrastruktuuri-, palvelin-, tallennus- ja tietoturvaratkaisut mahdollistavat datakeskusten modernisoinnin, automatisoinnin ja kehittämisen. Tämä luo vahvan alustan organisaatioiden muuttuville tietoteknisille tarpeille ja toiminnan digitalisoimiseen. Dell EMC palvelee asiakkaita 180 maassa kattavan tarjoomansa avulla. Dell EMC on osa Dell Technologies -yritysperhettä. 

Dell Technologies World -tapahtuma järjestetään tänä vuonna 30.4. – 3.5.2018. Jokavuotisessa tapahtumassa teknologia- ja liiketoiminta-ammattilaiset voivat verkostoitua ja saavat tuoreimmat tiedot ja näkemykset teknologian tuomista mahdollisuuksista paremman tulevaisuuden luomiseen. Lisätietoja www.dellemcworld.com ja Twitterissä #DellTechWorld.  

# # #

[1] Dell EMC:n ja Intelin teettämä ESG:n tutkimus toteutettiin 19.9. – 6.11.2017 välisenä aikana verkkokyselyllä, johon osallistui 4 000 eri toimialoja edustavien suurten yritysten IT-päättäjää eri puolilla maailmaa. Tutkimuksessa mukana olevat maat ovat Yhdysvallat, Australia, Brasilia, Kanada, Kiina, Ranska, Saksa, Hong Kong, Intia, Italia, Japani, Meksiko, Alankomaat, Uusi-Seelanti, Venäjä ja Iso-Britannia.

Avainsanat:

Liitteet & linkit