Dell Technologiesin tutkimus: Jo lähitulevaisuudessa ihmiset ja koneet työskentelevät rinta rinnan

Liiketoimintapäättäjät maailmanlaajuisesti ennustavat ihmisten ja teknologian kumppanuudelle uutta aikakautta. 

 • 82 % liiketoimintapäättäjistä odottaa ihmisten ja teknologian muodostavan viiden vuoden sisällä integroituja työskentelytiimejä.
 • Tulokset ovat kaksijakoisia: puolet liiketoimintapäättäjistä (50 %) ennustaa automatisoitujen järjestelmien vapauttavan aikaa, toinen puoli on eri mieltä.  
 • Organisaatioilla on yhteinen näkemys muutoksen tarpeellisuudesta ja suunnasta, mutta se ei etene tarpeeksi nopeasti: vain 27 % vastaajista uskoo olevansa digitaalisia edelläkävijöitä.   

Ihmisten ja teknologian kumppanuuden uusi aika on käsillä. Dell Technologiesin tuoreen maailmanlaajuisen tutkimuksen mukaan näkemys tulevaisuudesta on kuitenkin kaksijakoinen. Puolet tutkimukseen vastanneista 3 800 liiketoimintajohtajasta ennustaa, että automatisoidut järjestelmät tulevat vapauttamaan heidän aikaansa, kun taas toinen puoli (50 %) ei tähän usko. Vastaavasti 42 % uskoo työtyytyväisyyden kasvavan tulevaisuudessa, kun töitä ohjataan koneiden tehtäväksi. 58 % vastaajista on eri mieltä.  

Vanson Bournen toteuttama tutkimus on jatkoa Dell Technologiesin ”Realizing 2030: The Next Era of Human-Machines Partnerships” -tutkimukselle, jossa ennustettiin kehittyvän teknologian tuovan tullessaan täysin uudenlaisia ja rajoja rikkovia ihmisen ja teknologian kumppanuuksia. Liiketoimintapäättäjät ovat samaa mieltä: 82 % vastaajista odottaa ihmisten ja koneiden muodostavan integroituja työskentelytiimejä jo seuraavan viiden vuoden sisällä.

Päättäjät ovat kuitenkin eri mieltä siitä, tuoko tulevaisuus tullessaan mahdollisuuksia vai uhkia. He haluavat myös kuumeisesti pienentää riskejä[1]. 

 • Vastaajista 48 % ajattelee, että mitä riippuvaisempia olemme teknologiasta, sitä enemmän meillä on menetettävää kyberhyökkäyksissä. Toisaalta 52 % vastaajista ei ole huolissaan tästä.
 • 50 % liiketoimintapäättäjistä vaatii selkeitä toimintaohjeita tilanteeseen, jossa itsenäisesti toimivat koneet kaatuvat, siinä missä toinen puolisko ei tätä vaadi. 
 • 45 % sanoo, että tietokoneiden tulee kyetä erottamaan hyvät ja huonot komennot toisistaan. 55 % ei näe tälle tarvetta.

“Kaksijakoisuus liiketoimintapäättäjien ennusteissa heijastaa pitkälti yleistä, kahden ääripään ympärillä pyörivää keskustelua teknologian kehityksestä ja sen vaikutuksesta yhteiskuntaamme. Itse näen teknologian ensisijaisesti myönteisenä muutosvoimana, ja mahdolliset riskit ovat hallittavissa”, sanoo Suomen Dell EMC:n maajohtaja Mika Enberg. ”Vaikka yleisesti puhutaan esimerkiksi robottien vievän työpaikkoja, Institute of Futuren (IFTF) ennusteen mukaan 85 % vuonna 2030 olemassa olevista työpaikoista ei olla vielä edes keksitty. Tämä vahvistaa entisestään uskoani teknologisen kehityksen positiiviseen muutosvoimaan,” hän jatkaa.

Lähes puolet yrityksistä epäilee kilpailukykyään

Monetkaan yritykset eivät ole tarpeeksi nopeita tai mene riittävän syvälle teknologian hyödyntämisessä, jotta ne voisivat menestyä digitaalisessa liiketoiminnassa. Vain 27 % liiketoimintapäättäjistä uskoo organisaatioidensa olevan digitaalisia edelläkävijöitä.

42 % vastaajista ei tiedä pysyykö heidän yrityksensä kilpailukykyisenä seuraavan kymmenen vuoden aikana, ja suurin osa (57 %) yrityksistä kamppailee muutoksen nopeuden kanssa.

”Elämme ratkaisun hetkiä: yritykset joko tarttuvat tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja menestyvät digitaalisella aikakaudella tai jäävät muutoksen ulkopuolelle”, Enberg jatkaa.

Suurimmiksi esteiksi siirtymässä kohti digitaalista liiketoimintaa vuonna 2030 koettiin:

 1. Digitaalisen vision ja strategian puute: 61 %
 2. Työntekijät eivät ole valmiita muutokseen: 61 %
 3. Teknologian rajoitteet: 51 %
 4. Ajan ja taloudellisten resurssien rajoitteet: 37 %
 5. Laki ja sääntely: 20 %

Yhteistä vastaajille oli selkeä näkemys liiketoiminnan muutoksen tarpeellisuudesta. Suurin osa yrityksistä uskoo digitalisoivan liiketoimintaansa viiden vuoden sisällä haasteistaan huolimatta.

Lisätietoa:

Tutkimuksesta:

Tutkimuksen toimeksiantaja oli Dell Technologies ja sen toteutti itsenäinen tutkimusyritys Vanson Bourne. Tutkimus toteutettiin kesäkuu–elokuu -ajanjaksolla vuonna 2017. Siihen osallistui yhteensä 3 800 keskikokoisten ja suurten yritysten liiketoimintapäättäjää 17 maassa. Vastaajat olivat eri toimialoilta ja asiakaskokemuksen avaintoiminnoista (mm. omistajat, IT-päättäjät, markkinointi, asiakaspalvelu, liiketoiminnan kehitys, talous). Tutkimuksessa tarkastellaan teknologian ja ihmisten muuttuvaa suhdetta, kehittyvän teknologian vaikutusta liiketoimintaan, työskentelytapoja ja sitä, miten liiketoimintapäättäjät ja tietohallintojohtajat suunnittelevat yritystensä menestyvän 10–15 vuoden tähtäimellä.

[1] Liiketoimintajohtajien näkemykset eroavat siinä, mitä siirtymä seuraavalle ihmisten ja teknologian kumppanuuden aikakaudelle tarkoittaa heidän kohdallaan, yrityksen liiketoiminnassa sekä laajemmin maailmassa.


Lisätietoja:

Mika Enberg, maajohtaja, Dell EMC Suomi, mika.enberg@dell.com, 050 542 3730


Dell Technologies

Dell Technologies on ainutlaatuinen yritysperhe, joka tarjoaa organisaatioille niiden tarvitsemat välineet digitaalisuuden rakentamiseen, tietoteknologian hyödyntämiseen ja tietopääoman suojaamiseen. Dell Technologies palvelee kaikenkokoisia asiakkaita 180 maassa toimialansa kattavimmalla ja innovatiivisimmalla tarjoomallaan.


Elämämme

Ennuste Samaa mieltä Eri mieltä
Automatisoidut järjestelmät vapauttavat aikaamme 50% 50%
Ihmiset pitävät paremmin huolta itsestään terveydenhoidon seurantalaitteilla 46% 54%
Ihmiset omaksuvat ja hallitsevat tietoa täysin uusilla tavoilla 54% 46%
Älykäs teknologia antaa tukea elämäämme ja liittää sen pitkälle personoituihin tuotteisiin ja palveluihin. 43% 57%
Tulee olemaan vaikeampaa kytkeytyä irti teknologiasta. 42% 58%

Työmme

Ennuste Samaa mieltä Eri mieltä
Olemme tuotteliaampia tekemällä enemmän yhteistyötä 49% 51%
Tulemme olemaan tyytyväisempiä työssämme ohjaamalla älykkään teknologian tehtäväksi töitä, joita emme halua tehdä. 42% 58%
Koulujen on opetettava oppimaan ennemmin kuin valmistaa opiskelijoita töihin, joita ei ole vielä olemassa. 56% 44%
Opimme työssä keinotodellisuuden avulla 46% 54%
Ei ole varma, miltä seuraavat 10–15 vuotta näyttävät toimialalle tai työntekijöille 50% 49%

Liiketoiminta                                                                                                      

Ennuste Samaa mieltä Eri mieltä
Selkeitä toimintamalleja tarvitaan, jos autonominen teknologia kaatuu 50% 50%
Mitä riippuvaisempia olemme teknologiasta, sitä enemmän on menetettävää kyberhyökkäyksessä 48% 52%
Tietokoneiden tulee kyetä tulkitsemaan hyviä ja huonoja komentoja 45% 55%
Tulemme olemaan osa maailmanlaajuisesti verkottunutta etätyövoimaa 49% 51%
Teknologia tulee yhdistämään oikean ihmisen oikeaan tehtävään oikeaan aikaan 41% 59%

Avainsanat:

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa