• news.cision.com/
 • Oy SEK Ab/
 • Dell Technologiesin tutkimus: Kehittyneet markkinat jäämässä jälkeen digitaalisessa kehityksessä

Dell Technologiesin tutkimus: Kehittyneet markkinat jäämässä jälkeen digitaalisessa kehityksessä

Report this content

Kehittyvillä markkinoilla toimivat yritykset ovat muita edellä digitalisaatiossa, selviää Dell Technologiesin tuoreesta Digital Transformation Index -tutkimuksesta.

 • Organisaatioiden digitaalinen kehitys on hidasta: maailmanlaajuisesti 5 % yrityksistä on digitaalisia johtajia, joilla digitalisaatio on juurtunut yrityksen DNA:han. Suomessa tähän luokkaan kuuluu vain 3 % organisaatioista.
 • Vertailussa kehittyvillä markkinoilla toimivat yritykset menestyvät paremmin kuin kehittyneiden markkinoiden toimijat. Pisimmällä digitalisaatio on Intiassa, Brasiliassa ja Thaimaassa.
 • 78% tutkimukseen osallistuneista johtajista on sitä mieltä, että organisaatioiden tulisi olla pidemmällä digitaalisessa kehityksessään.
 • 51% on huolissaan kyvystään vastata muuttuviin asiakastarpeisiin.  
 • 91% näkee suurimmiksi digitalisaation esteiksi yksityisyyden suoja- ja tietoturvavaatimukset, budjetti- ja resurssivajeen sekä henkilöstön osaamisen.

Vaikka digitalisaatio muokkaa kaikkia toimialoja ennenäkemättömällä voimalla, maailmanlaajuista digitaalista kehitystä tarkasteleva Dell Technologiesin tuore Digital Transformation Index (DTI) -tutkimus kertoo, että monilla yrityksillä digitalisaatio on vielä lapsenkengissä. 78 % sekä kansainvälisistä että suomalaisista johtajista on sitä mieltä, että yritysten tulisi olla pidemmällä digitaalisessa kehityksessä. Yli puolet on huolissaan kyvystä vastata muuttuviin asiakastarpeisiin seuraavan viiden vuoden aikana (Suomessa 73 %), ja kolmasosa pelkää organisaationsa jäävän kehityksestä jälkeen (Suomessa 40 %).

Intelin ja Vanson Bournen kanssa yhteistyössä toteutetussa tutkimuksessa on haastateltu 4 600 keskisuurten ja suurten yritysten liiketoimintajohtajaa yli 40 maassa. Osallistujia pyydettiin arvioimaan yritystensä toimia ja pyrkimyksiä digitaalisessa kehityksessä.

Tutkimuksessa paljastui, että kehittyvät markkinat ovat digitalisaatiossa pisimmällä: globaalin listauksen kärjessä ovat Intia, Brasilia, Thaimaa, Meksiko ja Kolumbia. Vastaavasti kehittyneiden markkinoiden maat ovat vaarassa jäädä jälkeen. Japani, Tanska, Ranska, Belgia ja Singapore saivat tutkimuksessa alhaisimmat pisteet.

Hidasta kehitystä digitalisaatiossa

Tuore tutkimus on jatkoa vuonna 2016 julkaistulle organisaatioiden digitaalista kehitystä mittaavalle DT Index -tutkimukselle. Tulosten vertailussa selviää, että julkisesta puheesta poiketen digitaalinen kehitys on ollut hidasta, ja organisaatioilla on vaikeuksia pysyä mukana muutostahdissa. Alla olevasta taulukosta selviää, että käyttöönottajien lukumäärä on kasvanut, mutta huipulla olevien digitaalisen kehityksen johtajien määrä on pysynyt ennallaan. Lähes puolet yrityksistä (39 %) kuuluu edelleen kahteen alimpaan, vähiten digitaalista kehitystä ilmentävään luokkaan, seuraajiin (30 %) ja odottajiin (9 %).

”Jo lähitulevaisuudessa jokaisen organisaation on oltava digitaalinen organisaatio. Tutkimuksemme kuitenkin osoittaa, että suurimmalla osalla yrityksistä on tähän vielä pitkä matka. Organisaatioiden tulee modernisoida teknologiaansa vastaamaan tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia. Oikea aika toimia on nyt”, sanoo Dell Technologiesin perustaja ja pääjohtaja Michael Dell.

Verrokkiryhmä Kuvaus Koko maailma 2019 Koko maailma 2016 Suomi 2019*
Johtajat Digitalisaatio on juurtunut yrityksen DNA:han 5 % 5 % 3 %
Käyttöönottajat Yrityksellä on valmis suunnitelma, innovaatiot ja päätetyt investoinnit 23 % 14 % 12 %
Harkitsijat Harkitsevat digitalisaation vaikutuksia ja ottavat ratkaisuja käyttöön asteittain, suunnittelevat ja investoivat tulevaisuuteensa 33 % 34 % 25 %
Seuraajat Vähän investointeja digitalisuuteen, alustavia suunnitelmia tulevaisuutta varten 30 % 32 % 53 %
Odottajat Ei digitalisointisuunnitelmia, rajoittunut aloite- ja investointikyky 9 % 15 % 7 %

*Suomi ei ollut mukana DTI-tutkimuksessa vuonna 2016.

Digitalisaation esteet ja luottamuksen puute

Aiemmin julkaistussa maakohtaisessa Digital Transformation Index -tutkimuksessa selvisi, että yllättävän moni suomalainen yritys tuskailee liiketoiminnan digitalisaation kanssa. Jopa 87 prosenttia suomalaisista yrityksistä näkee edessään merkittäviä esteitä digitalisaation edistämiselle. Kansainvälisessä tarkastelussa vastaava luku on 91 %.

Digitalisaation suurimmiksi esteiksi yrityksissä nähtiin

 1. Huoli yksityisyyden suojan ja tietoturvan toteutumisesta (5. sijalla vuonna 2016)
 2. Budjetin ja resurssien puute
 3. Osaamisen ja asiantuntijuuden puute
 4. Lainsäädännölliset muutokset (9. sijalla vuonna 2016)
 5. Kypsymätön digitaalinen kulttuuri

Lähes puolet yrityksistä (49 %) uskoo kohtaavansa seuraavan viiden vuoden aikana ongelmia luotettavuutensa todistamisessa. Kolmannes vastaajista ei puolestaan usko oman organisaationsa kykyihin täyttää kaikkia uusien säännösten, kuten Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksia.

Kohti digitaalista tulevaisuutta

Digitalisaatio ajaa liiketoimintapäättäjiä panostamaan entistä enemmän henkilöstön osaamiseen, tietoturvaan ja teknologiaan. Vastaajista 46 % pyrkii kehittämään yrityksen sisäisiä digitaitoja ja -osaamista, esimerkiksi tarjoamalla henkilöstölle ohjelmistokehityksen koulutusta. Vuonna 2016 näin toimittiin vain joka neljännessä (27 %) yrityksessä.  

Seuraavan kolmen vuoden tärkeimmät teknologiset investointikohteet ovat:

 1. Kyberturvallisuus
 2. IoT-teknologia
 3. Monipilviympäristö
 4. Tekoäly
 5. Laskentakeskeinen lähestymistapa

Menestyäkseen digitaalisessa tulevaisuudessa yritysten on panostettava kehitykseen jo tänään.

Lisätietoja

Ota yhteyttä

Päivi Kivikoski-Lahtinen, markkinointijohtaja, Dell EMC, 040 635 8768, paivi.kivikoski@dell.com

Antti Konkola, vt-toimitusjohtaja, Dell EMC, 040 502 6211, antti.konkola@dell.com


Dell Technologies 

Dell Technologies on ainutlaatuinen yritysperhe, joka tarjoaa organisaatioille niiden tarvitsemat välineet digitaalisuuden rakentamiseen, tietoteknologian hyödyntämiseen ja tietopääoman suojaamiseen. Dell Technologies palvelee kaikenkokoisia asiakkaita 180 maassa toimialansa kattavimmalla ja innovatiivisimmalla tarjoomallaan. 

Tutkimusmetodista

Kesällä 2018 tutkimusyhtiö Vanson Bourne haastatteli 4 600 keskikokoisen ja suuryrityksen liiketoimintajohtajaa yli 40 maassa ja sijoitti yritykset digitalisaation etenemistä kuvaavalle Dell Technologies Digital Transformation Indexille. Tutkimuksessa analysoitiin yritysten IT-strategiaa, henkilöstön ja työtapojen kehittämiseen liittyviä toimia sekä suorituskykyä suhteessa digitaalisen liiketoiminnan ydinominaisuuksiin.

Avainsanat: