Dellin ja Intelin tutkimuksen mukaan kuluttajistuminen lisää tuottavuutta työpaikoilla

Report this content
  • Evolving Workforce -tutkimus paljastaa yhä useamman yrityksen tiedostavan, että työntekijöille sopivien teknologia- ja mobiiliratkaisujen tarjoaminen lisää tuottavuutta
  • Työntekijöiden lisääntyvä valinnanvapaus ja vaihtoehdot voivat johtaa tietoturvauhkiin
  • Läpinäkyvyys ja luottamus ovat tärkeässä asemassa tasapainon saavuttamisessa työpaikoilla
  • Tutkimukseen osallistui yli 8000 työntekijää maailmanlaajuisesti ja siihen haastateltiin 29 asiantuntijaa ja senior-tason liikkeenjohtajaa

Dell ja Intel julkistivat tänään monivuotisen Evolving Workforce -tutkimuksensa viimeisen osan tulokset. Tutkimuksen tulokset kertovat, että yritysten IT-ratkaisuiden kuluttajistumisen onnistuminen riippuu pitkälti yritysten ennakkoluulottomasta asenteesta ja selkeästi asetetuista raameista. Tutkimukseen osallistui 8360 työntekijää ympäri maailmaa ja siihen haastateltiin 29 kansainvälistä asiantuntijaa ja senior-tason johtajaa. Tutkimuksen mukaan yritysjohtajat näkevät, että kuluttajistuminen; työntekijöiden mielipiteiden kuuleminen IT-hankinnoissa, omien laitteiden käytön salliminen (bring-your-own-device, BYOD) sekä joustavuus, lisäävät tuottavuutta ja uskollisuutta työpaikoilla. Vaikka joustavat teknologiakäytännöt parantavat tuottavuutta, tulee niiden mukana myös tietoturvahaasteita ja -uhkia.

Viimeisen 3-5 vuoden aikana voimakkaasti kasvaneet teknologiamahdollisuudet ja mobiililaitteet ovat saaneet yritykset arvostamaan IT-infrastruktuuria, joka tukee myös digitaalisesti valveutuneita työntekijöitä. Teknologiavaihtoehtoja lisäämällä työntekijät voivat valita omiin tapoihinsa ja tottumuksiinsa sopivat vaihtoehdot, jotka auttavat kasvattamaan heidän työtulostaan. Evolving Workforce -tutkimuksen mukaan suuri teknologinen joustavuus aiheuttaa kuitenkin huolta työpaikan tietoturvasta.

Tutkimuksen päätuloksia:

  • Teknologiavalinnat johtavat tuottavuuteen: yritysmaailmassa tiedostetaan yhä enemmän, että työntekijöiden tuottavuutta voidaan lisätä sallimalla heidän jollain tasolla päättää käyttämistään teknologioista ja mobiiliratkaisuista. Valinnanvapauden tasoista on kuitenkin syytä asettaa selkeät säännöt, jotka riippuvat organisaation tilanteesta.
  • Tuottavuus vs. riskit: yritykset punnitsevat, onko teknologisella vapaudella saavutettu tuottavuus sen aiheuttamien tietoturvariskien arvoinen. Liikkeenjohtajat ovat yksimielisiä siitä, että henkilökohtaisten laitteiden käyttö työpaikoilla altistaa yrityksen tietoturvariskeille ja tiedostojen mahdolliselle väärinkäytölle.
  • Asenteiden muutos kohti liikkuvuutta: liikkeenjohtajat hyväksyvät sen, että tablet-tietokoneiden, älypuhelimien ja pilvipalveluiden lisääntyminen haastavat yritykset siirtymään kohti entistä liikkuvampaa työmaailmaa. Monet asiantuntijat uskovat, että monialustaiset sovellukset mahdollistavat tulevaisuudessa entistä liikkuvamman työvoiman.
  • Avoimuus työpaikalla: yritysten tulisi olla mahdollisimman läpinäkyviä ja avoimia IT-hankinnoissa, mikäli niiden halutaan olevan kuluttajalähtöisiä ja tukevan kuluttajistumista. Jos päätökset tehdään salassa, saattavat ne kääntyä itseään vastaan. Avoimuus työntekijöitä kohtaan auttaa rakentamaan luottamusta ja edistää tuottavuutta, jota yritykset ensisijaisesti uusilta teknologioilta ja laitteilta toivovat.
  • Strategisia innovaatioita: pysyäkseen mukana vaikeassa kilpailussa markkinoilla ja tehdäkseen strategisia päätöksiä kannattavuudestaan, monet kyselyyn vastanneet uskovat, että yritysten tulisi omaksua entistä mobiilimpi ja integroitu lähestymistapa IT-ratkaisuihin.

Evolving Workforce Research on kolmen tutkimuksen sarja, jonka avulla selvitetään työvoiman muutoksiin liittyviä haasteita sekä keskeisiä trendejä, jotka määrittelevät miten tietotekniikka palvelee työvoimaa tulevaisuudessa. Tutkimussarjan ensimmäinen osa on nimeltään Expert Insights ja toinen Workplace Perspective.

Lisätietoa tutkimuksesta löydät Dellin kotisivuilta osoitteesta www.dell.com/evolvingworkforce.

Lainaukset

"Yrityksillä on kaikki mahdollisuudet hyötyä vallitsevasta IT-myönteisyydestä ja mobiilisuuden trendistä. Ne määrittelevät työpaikan uudelleen", sanoo Dellin tietohallintopäällikkö Adriana Karaboutis. "Yritykset alkavat ymmärtää, että mahdollistamalla työntekijöillensä paikasta riippumattoman työnteon ja omavalintaiset teknologiat, ne ottavat yhden tärkeimmistä askeleista kohti parempaa tuottavuutta."

"Sitoudumme asiakkaaseen, jotta voimme ymmärtää loppukäyttäjän tarpeita", sanoo Dellin liiketoimintajohtaja Steve Felice. "Ratkaisuntarjoajana olemme laajentaneet visiotamme yli sen, mitä laite tuo loppukäyttäjälle. Käytyämme asiakkaidemme kanssa keskusteluja siitä, miten heidän tietonsa ovat saatavilla, miten niitä käytetään ja mikä on tietoturvan laita, löydämme parhaan ratkaisun asiakasyrityksen työntekijöiden tukemiseen tuottavuuden ja tuloksen parantamisessa."

"Vaikka toimintojen uudelleenmäärittely IT:n kautta vaikuttaa usein positiivisesti tuottavuuteen ja työntekijöihin, meidän ei tulisi ummistaa silmiämme haasteilta, joita muutokset saattavat tuoda mukanaan", sanoo Intelin teknologiajohtaja Ede Goldman. "Jokaisen yrityksen tulee löytää oikea tasapaino muutosten jalkauttamisessa, jotta muutoksesta hyötyvät työntekijät ja se tukee myös yrityksen strategisia tavoitteita.

Lisätiedot:
The Evolving Workforce -tutkimusohjelma

Direct2Dell
-blogi
Enterprise Efficiency
-yhteisö
Dell Storify

Facebook Dell Enterprise

Dell Slideshare

Dell Google+

Liity keskusteluun Twitterissä @Dell ja @DellEnterprise käyttäen #workforce

Tietoja Dellistä
Dell (NASDAQ: DELL) kuuntelee asiakkaitaan ja toimittaa heille innovatiivisia teknologioita ja palveluita, jotka antavat voimaa tehdä enemmän. www.dell.fi.

Lisätietoja (englanniksi):
Anna Loftin, Dell, +44 1344 373 014, Anna_loftin@dell.com
Emily Laderman, Dell, +1 512 728 4845, Emily_laderman@dell.com

Lisätietoja (suomeksi)
Markus Strandvall, tuotepäällikkö, +358 40 718 2918,
markus_strandvall@dell.com

Avainsanat:

Lainaukset

Yrityksillä on kaikki mahdollisuudet hyötyä vallitsevasta IT-myönteisyydestä ja mobiilisuuden trendistä. Ne määrittelevät työpaikan uudelleen.
Adriana Karaboutis, Dellin tietohallintopäällikkö
Ratkaisuntarjoajana olemme laajentaneet visiotamme yli sen, mitä laite tuo loppukäyttäjälle.
Steve Felice, Dellin liiketoimintajohtaja