Endero uudistaa Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen julkiset verkkopalvelut

Suomen Kuntaliiton verkkopalvelun uudistus lisää tiedonhaun sujuvuutta ja kunta-alan asiantuntijatiedon jakamista verkossa. Endero toteuttaa uudistuksen Microsoftin tuoreella SharePoint 2010 -teknologialla.

Uudistettavaan verkkopalvelukokonaisuuteen kuuluu useita sivustoja kuten Kuntaliiton kunnat.net, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kuntatyonantajat.fi, lehtiyhtiö KL-Kustannus Oy:n kuntalehti.fi sekä Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen, PTY:n ptyry.fi. Toimituskokonaisuuteen sisältyy myös kunta-alan valtakunnallisen rekrytoinnin verkkopalvelusivusto kuntarekry.fi. Kunnat.net on kuntatiedon keskus, johon on koottu keskeisiä kunta-alan tietoja ja palveluita. Kuntaliitto-konserninsivustoja käyttävät ensisijaisesti kuntien työntekijät ja luottamushenkilöt. Kuntaliiton ja Enderon yhteistyö kattaa palvelun visuaalisen ja teknisen suunnittelun, toteutuksen sekä toimituksen jälkeiset tukipalvelut. Toteutuksessa Microsoftin SharePoint 2010 -ratkaisu toimii Kuntaliiton verkkopalveluiden tiedonhallinta-alustana. ”SharePoint 2010 tarjoaa ominaisuuksia, jotka tehostavat palvelujemme tiedon löytymistä, kohdentamista ja ylläpitoa. Odotamme asiakaspalvelumme kehittyvän olennaisesti uusien hakuominaisuuksien myötä. Metatietorakenteen uudistamisella pyrimme kohdentamaan palvelumme käyttäjäryhmiemme erilaisiin tietotarpeisiin. Toimistosovelluksista tuttu ylläpidon käyttöliittymä tukee puolestaan hajautettua sisällöntuotantoa”, kertoo Kuntaliiton tietotekniikkapäällikkö Kari Ahopelto. ”On hienoa, että Kuntaliitto rakentaa järjestelmänsä uuden SharePoint 2010 -ratkaisualustan päälle. Uusi järjestelmä tehostaa tietotyöntekijöiden työtä, sillä sisällön hallinta on vaivattomampaa kuin aiemmin”, huomauttaa Enderon toimitusjohtaja Anthony Gyursanszky. ”Helppo ylläpito varmistaa viestinnän nopeuden ja ajantasaisuuden.” Enderon ja Kuntaliiton yhteistyö etenee vaiheittain. Tämä helpottaa käyttöönottoa ja pienentää projektin riskejä. Projekti alkoi tammikuussa 2010 ja uudet sivustot otetaan käyttöön vuoden loppuun mennessä.

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa