Esivalmistetut puuelementit nopeuttavat rakentamista

Puuelementtien käyttö nopeuttaa rakentamista, mikä puolestaan parantaa hankkeiden kannattavuutta ja lyhentää investoinnin takaisinmaksuaikaa. Esivalmistus auttaa pitämään hankkeen aikataulussa ja vähentää rakennustyömaiden yleisimpiä riskejä. 

Multimediatiedote

Esivalmistettujen puuelementtien hyödyntäminen voi nopeuttaa rakentamista yllättävän paljon: esimerkiksi yhden työpäivän aikana on mahdollista asentaa jopa 1 500 neliömetriä Kerto® LVL ‑kattoelementtiä.

”Erinomainen esimerkki nopeudesta on Amsterdamissa sijaitsevan Diesel Benelux ‑yhtiön uusi pääkonttori. Koska rakennusaikataulu oli erittäin tiukka, vain yhdeksän kuukautta, kattorakenteeksi päädyttiin valitsemaan Kerto® LVL ‑elementit. Kattoelementit toimivat sääsuojana, minkä ansiosta rakennustyö saatiin valmiiksi aikataulussa”, kertoo puurakentamisesta vastaavan aliurakoitsijan Heko Spantenin edustaja Lambert van den Bosch.                                                                                                             

Työmaan sääsuojaus ilman lisäkustannuksia

Yksi tärkeimpiä rakennusvaiheita on saada työmaa suojattua mahdollisimman nopeasti, jotta säähän liittyvät riskit voidaan minimoida. Nykyisin työmaan sääsuojaus voidaan toteuttaa käyttämällä esivalmistettuja elementtejä tai voidaan pystyttää tilapäinen sääsuoja.

Esivalmistetut puuelementit suojaavat alla olevan työmaan huomattavasti tehokkaammin kuin tilapäiset ratkaisut, etenkin lumisissa ja tuulisissa olosuhteissa.

”Esimerkiksi DB Schenkerin Suomessa sijaitsevan logistiikkakeskuksen koko katon rakentamiseen Kerto® LVL -elementeistä kului vain 15 päivää. Sama aika olisi kulunut myös tilapäisen sääsuojan pystytykseen. Esivalmistettujen kattoelementtien käyttö mahdollisti urakan muiden vaiheiden toteutuksen sääsuojan alla ja ilman tilapäisistä ratkaisuista aiheutuvia lisäkustannuksia”, huomauttaa arkkitehti ja Aalto-yliopiston tutkija Matti Kuittinen.

Tavoitteena nolla tapaturmaa

Elementtien esivalmistus tehtaalla kontrolloiduissa olosuhteissa pienentää tapaturmariskiä ja vähentää tapaturmista johtuvia viivästyksiä työmaalla. Esivalmistuksen ansiosta joitain vaarallisimpia työvaiheita ei työmaalla enää tarvita.

”Esivalmistettuja elementtejä käyttämällä voidaan luopua riskialttiista työvaiheista, kuten kattopalkkien, kattolevyjen ja bitumin asentamisesta työmaaolosuhteissa rakennuksen katolle. Työmaatapaturmat eivät onneksi ole kovin yleisiä, mutta jokainen niistä pitäisi estää”, toteaa van den Bosch.

Esivalmistetut elementit takaavat kustannustehokkaan lopputuloksen

McGraw-Hill Constructionin1 haastattelemien rakennusalan ammattilaisten mukaan lähes 70 prosenttia hankkeista, joissa hyödynnettiin esivalmistettuja elementtejä, valmistui keskimääräistä nopeammassa aikataulussa. Budjetti alittui 65 prosentissa hankkeista. Sen lisäksi, että rakennushankkeiden joutuisa eteneminen tuo nopeammin tuloja rakennuttajalle, elementtien käytöllä on myös muita etuja, jotka näkyvät työmaalla.

”Esivalmistettujen puuelementtien käyttö voi merkittävästi tehostaa rakentamista vähentäen rakennusmateriaalien varastointia työmaalla ja rakennusjätteen määrää sekä sen kuljettamista”, Kuittinen huomauttaa.

Taustaa

  • Esivalmistus lisää kustannustehokkuutta: 70 prosenttia hankkeista valmistuu nopeammin ja 65 prosentissa hankkeista budjetti alittuu.
  • Yhden työpäivän aikana on mahdollista asentaa jopa 1 500 neliömetriä Kerto® LVL ‑kattoelementtiä.
  • Kerto® LVL -elementtien ansiosta DB Schenkerin Suomessa sijaitsevan logistiikkakeskuksen kattoelementtien asennukseen kului vain 15 päivää.
  • Kerto® LVL -elementit mahdollistivat Diesel Benelux -yhtiön pääkonttorin valmistumisen yhdeksässä kuukaudessa.

1McGraw Hill Construction, ”Prefabrication and Modularization – Increasing Productivity in the Construction Industry”, McGraw Hill Construction, Bedford, 2011 

Lue lisää rakentamisprosessin tehostamisesta esivalmistettujen elementtien avulla: www.metsawood.com/publications

Kuvat: http://databank.metsagroup.com/l/snqDHF_RSdLF 

Lisätietoja:

Henni Rousu, markkinointipäällikkö, Metsä Wood, puh. 040 554 8388, henni.rousu@metsagroup.com.

www.metsawood.fi

Metsä Wood tarjoaa kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä puutuotteita rakentamiseen, teollisuuteen sekä jakelijakumppaneille. Tuotteet valmistetaan korkealaatuisesta ja uusiutuvasta pohjoisesta puuraaka-aineesta.Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2015 oli 0,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 000 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit