• news.cision.com/
  • Oy SEK Ab/
  • Kansallista etätyöpäivää viettävien organisaatioiden määrä lähes kolminkertaistui

Kansallista etätyöpäivää viettävien organisaatioiden määrä lähes kolminkertaistui

Report this content

Noin 24 000 ihmistä teki tänään perjantaina etätöitä Microsoftin ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) järjestämän Kansallinen etätyöpäivä -kampanjan innoittamana (www.etatyopaiva.fi). Tämän verran ihmisiä on ilmoittautunut kampanjan kotisivuilla. Luku vastaa Raision kokoisen kaupungin väkilukua. Kampanjaan ilmoittautui tänä vuonna 714 yritystä, julkishallinnon organisaatiota, yhdistystä ja järjestöä, mikä on lähes kolminkertainen määrä viime vuoteen nähden.

Kansallisen etätyöpäivän sivustolla on 8.5.2013 lähtien kysytty osallistujilta tärkeimpiä motiiveja etätyön tekemiselle. Etätyöskentelyn suosituimmiksi motiiveiksi ilmenivät tänään ilmoittautumisajan päättyessä seuraavat asiat: ”Saan enemmän aikaiseksi”, ”Voin päättää missä ja milloin työni teen” sekä ”Arki rullaa paremmin”. Yhtenä tärkeimmistä vaikuttimista mainittiin myös ”Luonto kiittää”.

”Osallistuvien organisaatioiden määrän kolminkertaistuminen viime vuoteen nähden osoittaa, että työnantajat aktiivisesti haluavat tarjota joustavia työskentelytapoja työntekijöilleen. Ilmoittautuneiden kertomissa motiiveissa heijastuvat joustavuus ja tuottavuus, mutta myös huoli ympäristön hyvinvoinnista. Etätyön nähdään siis hyödyttävän niin työntekijää, työnantajaa kuin elinympäristöämme”, kampanjavastaavat Noora Mähönen Microsoftilta ja Saara Reinimäki SYKEstä toteavat.

Liikennemäärissä päivän vaikutus ei juuri näkynyt. ”Liikennevirastolta saatujen tietojen mukaan perjantaina aamuruuhkaa oli joillain pääkaupunkiseudun mittauspaikoilla hieman vähemmän kuin viikkoa aiemmin. Eroa ei kuitenkaan voi pitää merkittävänä”, kommentoi SYKEn tutkija Ville Helminen.

Tämän vuoden kampanjaa suojeli pääministeri Jyrki Katainen. Kampanjan tavoitteena on vaikuttaa työkulttuuriin, työvälineisiin sekä ympäristöön muun muassa viestimällä etätyön monimuotoisuudesta. Tällä tarkoitetaan työnteon tilallista hajautumista sekä yhteisöllisyyttä: teknologian avulla työntekijä voi olla sujuvasti osa työyhteisöä tai tiimiä missä ikinä työskenteleekin. Kansallisen etätyöpäivän yhteydessä julkistettiin Etätyöbarometri, jossa tutkittiin suomalaisten henkilöstöpäättäjien mielipiteitä ja suhtautumista etätyöhön.

Lisätietoja
Camilla Lindfors, viestintäjohtaja, Microsoft Oy

p. 040 838 6686, camilla.lindfors@microsoft.com

Saara Reinimäki, tiedottaja, Suomen ympäristökeskus
p. 040 740 1656, saara.reinimaki@ymparisto.fi

www.etatyopaiva.fi

Kansallinen etätyöpäivä
Suomen ensimmäistä Kansallista etätyöpäivää vietettiin 16. syyskuuta 2011. Kampanja kannustaa työntekijöitä ja ammatinharjoittajia työskentelemään yhä useammin joustavasti eri paikoista. Työnantajia rohkaistaan tarjoamaan työntekijöille mahdollisuuden kokeilla etätyötä kansallisena etätyöpäivänä. Etätyöpäivä tähtää näkemysten ja asenteiden muutokseen sekä etätyön positiivisten vaikutusten tunnistamiseen. Etätyöpäivää vietetään Liikkuja viikolla. Etätyöpäivän viralliset kumppanit ovat Suomen ympäristökeskus sekä Microsoft Oy. Tänä vuonna kampanjassa mukana yhteistyökumppaneina myös Fujitsu, Sulava ja DNA.

Microsoft
Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoftin palveluksessa työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Maailmanlaajuisesti Microsoftilla on noin 99 000 työntekijää yhteensä yli 110 maassa. Heinäkuussa 2013 päättyneenä tilivuonna Microsoftin liikevaihto oli 77,85 miljardia US dollaria.

Suomen ympäristökeskus
Suomen ympäristökeskus (SYKE) on valtion tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta tarpeellista tietoa, osaamista ja palvelua. SYKE on osa valtion ympäristöhallintoa, ja se toimii pääosin ympäristöministeriön, mutta vesivaroihin liittyen maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa. Meillä on taitoa, intoa ja rohkeutta vaikuttaa ympäristön parhaaksi.

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Osallistuvien organisaatioiden määrän kolminkertaistuminen viime vuoteen nähden osoittaa, että työnantajat aktiivisesti haluavat tarjota joustavia työskentelytapoja työntekijöilleen. Ilmoittautuneiden kertomissa motiiveissa heijastuvat joustavuus ja tuottavuus, mutta myös huoli ympäristön hyvinvoinnista. Etätyön nähdään siis hyödyttävän niin työntekijää, työnantajaa kuin elinympäristöämme.
Kampanjavastaavat Noora Mähönen, Microsoft, ja Saara Reinimäki, SYKE