Kuluttajat eivät antaisi energiayhtiöiden rajoittaa energiankulutustaan ilman merkittäviä hinnanalennuksia

Korkeat sähkölaskut ja yksityisyyden suojan heikkeneminen estäisivät kuluttajia osallistumasta energiansäästötalkoisiin. Kuluttajat eivät antaisi energiayhtiöiden rajoittaa kodinkoneidensa käyttöä sähkön kulutuksen hillitsemiseksi ilman merkittäviä hinnanalennuksia, Accenturen tuore tutkimus kertoo.

“Understanding Consumer Preferences in Energy Efficiency”-tutkimus toteutettiin kyselynä ja siihen vastasi yli 9000 kuluttajaa 17 maassa. Pohjoismaissa vastaajia oli noin 500. Tutkimuksen mukaan kuluttajat suhtautuvat myönteisesti energian säästöohjelmiin. Sähköyhtiöt voivat aktiivisesti auttaa kotitalouksia käyttämään energiaa tehokkaammin ohjelmien avulla rajoittamalla kotitalouksien sähkölaitteiden käyttöä tiettyinä aikoina. Kuluttajat kuitenkin vaativat merkittäviä hinnanalennuksia ohjelmaan osallistumisen vastineeksi. Jos kuluttajilla ei olisi mahdollisuutta vaikuttaa sähköyhtiön toimenpiteisiin, vain 16 prosenttia sallisi sähköyhtiön asettamat kotitalouskoneiden käyttörajoitukset ilman hinnanalennuksia. Yksi neljästä vastaajasta antaisi energiayhtiölle kontrollin, jos hinnan alennus olisi kymmenen prosenttia. Yksi kolmesta vastaajasta sallisi kontrollin, jos hinnanalennus olisi 20 prosenttia. Kuluttajilla epätietoisuutta energiansäästöohjelmista Sähkönsäästöohjelmat on suunniteltu vähentämään sähkön kulutusta energiapiikkien aikana, minkä vuoksi ne alentavat myös kustannuksia. Silti kun kuluttajilta kysyttiin, mikä estäisi heitä ottamasta käyttöön sähkönsäästöohjelman, liki puolet vastaajista mainitsi korkeammat sähkölaskut. Yli kaksi viidestä vastaajasta ei osallistuisi ohjelmaan, jos sähköyhtiö myisi eteenpäin voitolla heidän säästämänsä energian. Kolmannes vastaajista ei haluaisin osallistua, jos heidän sähköyhtiönsä saisi sen myötä tarkempaa tietoa heidän henkilökohtaisesta sähkönkulutuksestaan. ”Tulevaisuudessa kuluttajat, jotka käyttävät sähkölaitteitaan muina aikoina kuin energiapiikkien aikaan, saavat mahdollisesti siitä taloudellista hyötyä”, sanoo Greg Guthridge, Accenturen Utility Customer Care Practice -yksikön johtaja. ”Jotta kuluttajat ottaisivat säästöohjelmat käyttöön, sähköyhtiöiden on hälvennettävä kuluttajien huolta ulkopuolisesta kontrollista sekä vaikutuksista heidän yksityisyyteensä ja elämäntyylinsä. Energiayhtiöiden on tarjottava yksinkertaisia palveluita, jotka heijastavat kuluttajan toiveita.” Tutkimuksessa selvisi, että kolme neljästä kuluttajasta uskoo tietävänsä, miten heidän on toimittava optimoidakseen energian kulutustaan. Kuitenkin vain 28 prosenttia on tietoisia ja ymmärtää sähköyhtiöiden tarjoamia palveluita, jotka auttavat heitä säätelemään energiankulutustaan. Energian säästämiseen suhtaudutaan myönteisesti. Kuluttajista kahdella kolmesta on positiivinen mielikuva henkilöstä, joka osallistuu energiansäästöohjelmaan. Vain 29 prosenttia kuluttajista luottaa siihen, että sähköyhtiö neuvoo heitä optimoimaan energiankulutustaan, ja vain 13 prosenttia luottaa laitteiden valmistajiin, jälleenmyyjiin ja telekommunikaatioyrityksiin energiansäästöneuvojana. Luotettavimpina lähteinä pidetään ympäristöjärjestöjä sekä akateemisia ja tieteellisiä järjestöjä, joihin luottaa yli puolet vastaajista. ”Kuluttajien energiansäästöohjelmien käytön omaksuminen pitkällä tähtäimellä määrittää ohjelmien menestyksen ja sen pääsevätkö energiayhtiöt ympäristötavoitteisiinsa”, Greg Guthridg sanoo. ”Menestyäkseen energiayhtiöt tarvitsevat erottuvia palveluita. ”One size fits all” –ajatus ei enää päde asiakaspalvelun mallina energiamarkkinoilla. Ne yhtiöt, jotka yhdistävät palveluihinsa tarkoin mietittyjä, kuluttajakeskeisiä ominaisuuksia, fiksun mittauksen sekä kotona hyödynnettävät teknologiat, menestyvät. Tällaisten palveluiden myötä kuluttajan tarpeet ja odotukset kohdataan parhaiten.” Lisätietoja: Viestintäpäällikkö Minna Ranta, 040 5611 303, etunimi.sukunimi@accenture.com Tutkimus Accenture toteutti “Understanding Consumer Preferences in Energy Efficiency”-tutkimuksen verkkokyselynä, johon vastasi 9108 kuluttajaa 17 maassa maailman laajuisesti tammikuussa 2010. Otos sisälsi 1505 vastaajaa Pohjois-Amerikasta, 2054 Länsi-Euroopasta sekä vähintään 500 vastaajaa jokaisesta Australiassa, Brasiliassa, Kiinassa, Japanissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa ja Etelä-Koreassa. Otos vastasi maiden väestörakennetta iän, sukupuolen ja tulojen suhteen, lukuun ottamatta nousevia markkinoita, joissa internetin käyttö on keskittynyt kaupunkeihin. Otos vastaa näissä maissa urbaanin väestönosan mielipidettä. Tutkimusdatan keräsi Harris Interactive. Accenture Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2009 päättyneenä tilivuotena 21,58 miljardia dollaria. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 177 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita 120 maassa. Lisätietoa: www.accenture.com

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa