Lasse Gerdt vastaamaan Microsoftin pilvipalveluliiketoiminnasta

Lasse Gerdt on nimitetty vastaamaan Microsoftin pilvipalveluliiketoiminnasta ja sen kehittämisestä.

Lasse Gerdtin keskeisenä tehtävänä Microsoftilla on yrityksille suunnattujen pilvipalveluiden liiketoiminnan edistäminen Suomessa. Pilvipalvelut ovat kasvava, uusi markkina IT-sektorilla, ensimmäiset varsinaiset palvelut on tuotu yritysmarkkinaan parin viime vuoden aikana. Suurimpana haasteena uudessa työssään Gerdt näkee meneillään olevan murroksen. ”Uuden markkinan luominen on haastavaa, mutta palkitsevaa. Alalla ollaan vasta murrosvaiheen alussa ja järjestelmät sekä toimintamallit elävät rinnakkain vielä pitkään. Microsoft on mukana tässä murroksessa ja yksi rakennemuutoksen edelläkävijöistä”, Lasse Gerdt kertoo. Microsoftin pilvestä on saatavilla monet IT:n perustoiminnot, kuten viestintä-, sähköposti-, web conferencing- ja kollaboraatiotyökalut. Tarjooman määrä kasvaa jatkuvasti ja myös muita ohjelmistotuotteita viedään jatkossa pilveen. ”Yrityksille tarjottavat palvelut heijastavat kuluttajamaailmaa – loppukäyttäjälle kyse on palvelukokemuksesta. Pilvipalveluissa hyödynnetään internetin infrastuktuuria, skaalautuvuutta, dynaamisuutta ja laajaa mittakaavaa. Kuluttajamaailmassa pilvipalveluita ovat esimerkiksi Facebook ja Hotmail”, Gerdt huomauttaa. ”Netistä hankittavat palvelut käsitteenä ovat jo tuttuja, mikä on hyvä lähtökohta. Pilvipalveluihin lähdetään mukaan asteittain, ja ne tulisikin hankkia liiketoiminnallisten tarpeiden pohjalta täydentämään kokonaisuutta,” Gerdt kertoo. ”Pilvipalvelut tarjoavat yrityksen IT:lle joustavuutta, matalamman kustannustason, mielekkäämmän käyttäjäkokemuksen sekä jatkuvasti kehittyvän palvelun. Myöskään ennakkoinvestointeja ei tarvita: yritys voi testata pilvipalveluita pienillä kustannuksilla tai ilmaiseksi.” Aiemmassa tehtävässään Lasse Gerdt kuului Microsoftin kansainväliseen asiakkuusorganisaatioon vastaten kolmen vuoden ajan kansainvälisistä asiakkuuksista ja kumppanuuksista.

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa