Liikematkustajien työhyvinvointia vaalitaan taas

Suomea vievät maailmalle kiireiset, mutta tyytyväiset liikematkustajat

Suomen Matkatoimiston Liikematkustajan hyvinvointi -tutkimuksen mukaan suomalaiset liikematkustajat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä.  Ainoastaan 12 prosenttia kokee matkapäivien määrän liialliseksi työhyvinvointinsa kannalta. Töiden ruuhkautuminen, liikunnan vähentyminen, väsymys ja unenpuute ovat liikematkustajia eniten vaivaavia seikkoja. Yllätyksiäkin tutkimuksessa tuli: iäkkäämpien liikematkaajien hyvinvointi kärsii matkustamisesta vähemmän, ja miehet kantavat matkoillaan naisia enemmän huolta perheenjäsenistä.

Lähes puolet vastaajista matkustaa alle 15 matkapäivää vuodessa. 13 prosenttia matkustaa yli 50 päivää vuodessa. Neljä prosenttia sekä miehistä että naisista matkustaa yli 100 matkapäivää.

”Motivaatiota löytyy varmasti onnistumisten kautta - liikematkustamisen vaikutus ammatilliseen kehittymiseen, virkistymiseen ja myyntiin koettiin hyvin positiivisena, työntekijät näkevät matkustamisen tärkeäksi. Matkustamisen vaikutuksia työhyvinvointiin on kuitenkin tärkeää tarkkailla”, toteaa Suomen Matkatoimiston kaupallinen johtaja Minna Tuorila. ”Hyvinvoiva työntekijä on tuottavampi ja sitoutuneempi. Säästöbudjettien jälkeen yrityksissä on jälleen herätty liikematkustajien hyvinvoinnin tukemiseen”.

Iäkkäämmät työmatkakonkarit jaksavat paremmin

Suomalaiset liikematkustajat ovat varsin tyytyväisiä: 41 prosenttia totesi matkustamisen määrän olevan sopiva työhyvinvoinnin kannalta. Ainoastaan reilu 3 prosenttia koki matkapäivien määrän hyvinvointinsa kannalta erittäin huonoksi. Työhyvinvoinnin suhteen liikematkustajien vastaukset jakaantuivat tasa-arvoisesti - naiset ja miehet olivat keskimäärin lähes yhtä tyytyväisiä matkustamiseen suhteessa työhyvinvointiin. 

Yllättäen negatiivisimmaksi matkustamisen vaikutukset työhyvinvointiinsa kokivat alle 30-vuotiaat vastaajat. ”Veteraaniliikematkaajat” jaksavat hyvin. Yli 60-vuotiaat matkustivat enemmän ja olivat tyytyväisempiä matkustamiseen suhteessa työhyvinvointiinsa kuin alle 30-vuotiaat.

Liikematkustajalle WLAN voittaa kuntosalin

Sekä miehille että naisille suorat lennot kohteeseen oli tärkein yksittäinen työhyvinvointiin vaikuttava asia. Toiseksi eniten hyvinvointiin vaikuttavaksi asiaksi

vastaajat nimesivät hotellin tason ja suorat lentoyhteydet. Miehet pitivät hotellin WLAN-yhteyksiä huomattavasti tärkeämpänä kuin naiset. Lentokentän lounge-tilat olivat miehille tärkeämpiä kuin naisille. Ainoastaan 5 prosenttia liikematkustajista piti matkan aikana käytettävissä olevaa kuntosalia tärkeänä työhyvinvoinnin kannalta. Työhyvinvointiin vaikuttavista asioista nostettiin esiin myös hotellin meluttomuutta ja sijaintia.

Kiire pelottaa enemmän kuin lentäminen

Epäsäännöllinen elämä vaanii työmatkustajaa. Sekä miehet että naiset kokevat liikkuvansa työmatkoilla vähemmän kuin normaalisti. Naiset vähentävät työmatkoilla liikkumista voimakkaammin kuin miehet. Myös syöminen ja nukkuminen ovat arkea epäsäännöllisempää.

Yli 100 matkapäivää matkustavat liikematkustuksen teräsmiehet ja -naiset kokivat muita enemmän jatkuvaa kiirettä. He kärsivät muita enemmän myös väsymyksestä, unenpuutteesta, epäsäännöllisestä ruokavaliosta ja koti-ikävästä.

Miehet kokevat kantavansa enemmän huolta perheenjäsenistä työmatkojen aikana (naiset ka 4,7, miehet 5,5). Naiset kokivat työmatkojen ruuhkauttavan työtilannetta enemmän kuin miehet (naiset 7,7, miehet 6,8). Lentopelko oli harvinaista, siitä kärsi voimakkaammin vain 2 prosenttia liikematkustajista. 56 prosenttia vastaajista ei kärsi lainkaan lentopelosta. Kyselyn mukaan vain 6 prosenttia potee kovaa koti-ikävää työmatkoillaan, ja 13 prosenttia ei ikävöi kotiin lainkaan (ka 4,7).

Liikematkailu avartaa ammatillisesti – ja lisää myyntiä

Lähes kaikki liikematkustajat kokevat kollegoiden ja asiakkaiden tapaamisen kehittävän ammatillisesti. Tapaamiset koetaan myös virkistäviksi ja myyntiä lisääviksi. Miehet kokevat naisia selkeämmin liikematkojen lisäävän myyntiä (miehet ka 7,4, naiset 6,4). Liikematkustajat suhtautuivat positiivisesti uusien ihmisten tapaamiseen. Suurin osa kokee uusien ihmisten tapaamisen piristäväksi. 

Matkaohjeistukset ja matkalaskujärjestelmät käytössä

 Yli 90 prosentilla vastanneista yrityksistä on työmatkoja koskeva matkaohjeistus. Suurin osa vastaajista koki ohjeistuksen olevan selkeä ja ymmärrettävä, ja sen noudattamisen olevan helppoa tai aika helppoa. Lähes viidesosa vastaajista ei silti tiennyt, onko yrityksessä määritelty, mitä lentoyhtiötä tai hotelliketjuja suositellaan käytettäväksi. Matkaohjeistuksiin määriteltyihin vaihtoehtoihin oltiin pääosin tyytyväisiä.

45 prosenttia matkustajista varaa matkansa itse. 76 prosenttia varaa matkat matkatoimiston kautta. Vasta 25 prosenttia varaa matkat itse matkatoimiston online-järjestelmästä, vaikka järjestelmät arvioitiinkin pääosin helpoksi ja sujuvaksi käyttää.

Jo 64 prosenttia hyödyntää virtuaalikokouksia vaihtoehtona matkustukselle.

Matkustajat (87 %), jotka itse varaavat matkansa palvelutiimistä kokevat varauksen helpoimmaksi. Seuraavaksi tyytyväisimpiä ovat ne (83 %), joilla matkanvaraaja hoitaa varaukset matkustajan puolesta. Matkalasku tehdään lähes poikkeuksetta itse, ja 83 prosenttia yrityksistä käyttää sähköistä matkalaskujärjestelmää. 

Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä Suomen Matkatoimiston asiakkaiden keskuudessa toukokuussa 2011. Tutkimukseen osallistui 248 liikematkustajaa. Vastaajista miehiä oli 80 prosenttia.  

Lisätietoja:

Suomen Matkatoimisto
toimitusjohtaja Jaana Tammisto
p. 050 414 1606

jaana.tammisto@smt.fi

Suomen Matkatoimisto

Suomen Matkatoimisto Oy (SMT) kuuluu Suomen ja Baltian maiden johtaviin liikematkatoimistoihin. Yritys perustettiin vuonna 1909 ja se kuuluu Finnair-konserniin. SMT palvelee yrityksiä liike-, ryhmä-, kokous-, kongressi-, kannuste- ja messumatkojen järjestämisessä sekä verkkopalveluiden että kattavan palveluverkostonsa kautta. Baltian maissa SMT toimii tytäryhtiönsä Estravelin kautta. SMT on maailman suurimpiin kuuluvan liikematkatoimiston, American Express Business Travelin valittu kumppani Suomessa. www.smt.fi

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa