Matka-Vekka valittiin Stopover Finlandin yhteistyökumppaniksi

Suomesta kehitetään vetovoimaista stopover-matkailukohdetta

Matkatoimisto Oy Matka-Vekka ryhtyy paketoimaan suomalaisten matkailuyritysten palveluja valmiiksi stopover-palvelupaketeiksi myytäväksi aasialaisille turisteille heidän lentäessään Eurooppaan. Visit Finlandin koordinoimalla Stopover Finland -ohjelmalla pyritään tuotteistamaan Suomesta vetovoimainen vierailukohde Helsinki-Vantaan kautta kulkeville kansainvälisille matkailijoille ja kasvattamaan matkailutuloja Aasiasta 80 miljoonalla eurolla vuoteen 2018 mennessä.

Nykyisiin vain pieni osa Aasiasta Suomen kautta muualle maailmaan lentävistä matkailijoista pysähtyy Suomessa. Esimerkiksi viime vuonna Finnairin koneilla Aasiasta lentäneistä stopover-matkustajista ainoastaan neljä prosenttia vieraili välilaskunsa yhteydessä Suomessa.

Visit Finlandin Stopover Finland -ohjelman tavoitteena on houkutella Aasiasta Eurooppaan lentävät vapaa-ajan matkailijat pysähtymään Suomessa. Tärkeimmät kohdemaat ovat Japani, Etelä- Korea ja Kiina, ja siellä erityisesti Peking, Shanghai ja Hong Kong. Stopover-matkailijaksi määritellään vähintään viisi tuntia ja enintään viisi päivää maassa vieraileva matkailija.

Suomessa yksittäisille aasialaisille matkustajille suunnattuja stopover-tuotteita on kehitetty varsin vähän. Haussa oli toimija, joka paitsi kokoaa palvelupaketit, myös kykenee myymään niitä omalla palvelualustallaan.

”Yhteistyökumppanin löytyminen vauhdittaa Stopover Finland -ohjelman etenemistä. Nyt pääsemme toden teolla ratkomaan palvelujen ja tuotteiden jakeluun liittyviä haasteita ja helpottamaan palvelujen löytymistä”, painottaa ohjelmapäällikkö Heli Mende Visit Finlandista.

”Voimme lisätä matkailusta saatavia tuloja rakentamalla houkuttelevia paketteja muutaman tunnin kestävästä välilaskusta muutamien päivien mittaiseen stopover-matkailuun Suomen kautta matkustaville vaihtomatkustajille.”

Alan toimijoiden yhteistyö avainasemassa

Matka-Vekka kuuluu Primera Travel Group -matkailukonserniin, jolla on toimintaa kaikissa Pohjoismaissa, mukaan lukien erittäin suosittu stopover-kohde Islanti. Konsernilla on incoming- toimintaa Islannin lisäksi myös Norjassa. Toimitusjohtaja Minna Tuorilan mukaan konsernin strategiana on luoda vastaavaa toimintaa myös Suomen markkinoille.

”Tarkoituksenamme on rakentaa stopover-matkailusta yrityksellemme merkittävää uutta liiketoimintaa, sillä kasvupotentiaali stopover-matkailulle on Suomen markkinoilla suuri.”

Ensi alkuun kartoitetaan Stopover Finlandin kriteerit täyttävät matkatuotteet, joista kootaan Visit Finlandin verkkosivuille tulevat 50 stopover-pakettia tai -palvelua. Matka-Vekka rakentaa myös omia stopover-matkapakettejaan, jotka saadaan myyntiin yrityksen verkkokaupassa kevään aikana. Tuorilan mukaan Suomen stopover-matkailun kehittämisessä vaaditaan alan kaikkien toimijoiden yhteistyötä. Mukana ovat nyt alan suuret toimijat Finnair mukaan lukien.

”Stopover-matkailusta kertyvät matkailutulot jakautuvat palveluntarjoajille ympäri Suomen. Matkailijat eivät hyödytä pelkästään matkailupalveluita tarjoavia yrityksiä, vaan laajemmin koko seutua, jossa matkailijat käyvät ja ostavat palveluita”, Tuorila muistuttaa.

Keväällä käynnistyneellä Stopover Finland -ohjelmalla pyritään luomaan matkailualalle myös uusia työpaikkoja. Määrällisenä tavoitteena on kasvattaa aasialaisturistien yöpymisvuorokausia Suomessa 45 prosentilla ja matkailusta saatavia tuloja 80 miljoonalla eurolla vuoteen 2018 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi noin 300 aasialaismatkailijan vuorokaudessa olisi yövyttävä Suomessa.

”Suomessa on jo olemassa valmiina paljon palveluja, jotka voidaan tuotteistaa, paketoida ja myydä Stopover-ohjelman kautta. Vaikka stopover-palvelupaketit tulevat yhden ison toimijan verkkokauppaan, jatkossakin palveluja on ostettavissa useasta eri kanavasta. Matkatuotteiden löydettävyyden kannalta on hyvä, jos myyntikanavia on useampia”, huomauttaa tutkimus- ja kehitysjohtaja Kristiina Hietasaari Visit Finlandista.

Vuoden 2015 aikana on käynnistynyt kolme Visit Finlandin koordinoimaa strategista ohjelmaa: Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi, Stopover Finland ja Finrelax®, joihin kerätään parhaillaan tuotteita matkailutoimijoilta ympäri Suomea. Lisätietoja ohjelmista löytyy Visit Finlandin verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Heli Mende, ohjelmapäällikkö, Stopover Finland, Visit Finland

Puh. 040 343 3376, 029 46 95376, heli.mende@visitfinland.com

******

Visit Finlandin tehtävänä on Suomen matkailuimagon kehittäminen ja matkailumarkkinointi maailmalla sekä matkailuyritysten kansainvälistymisen edistäminen. Yhteistyötä tehdään matkailualueiden, matkailualan yritysten ja muiden vienninedistäjien sekä lähetystöjen kanssa. Visit Finland on osa Finpro ry:tä.

 www.visitfinland.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa