• news.cision.com/
  • Oy SEK Ab/
  • Sairaalaklovneille myönnettiin laatustandardi ja Euroopan kattojärjestön täysjäsenyys

Sairaalaklovneille myönnettiin laatustandardi ja Euroopan kattojärjestön täysjäsenyys

Report this content

EFHCO (European Federation of Hospital Clown Organizations) hyväksyi Sairaalaklovnit ry:n järjestön täysjäseneksi Kööpenhaminassa 18.-20.9.2017 pidetyn vuosikokouksensa yhteydessä.

EFHCO perustettiin vuonna 2011 kahdeksan eurooppalaisen järjestön toimesta. Toiminnan tavoitteena on jakaa tietoa  ja kehittää toimintaa Euroopan laajuisesti. Järjestö ylläpitää yhteistä laatustandardia ja edistää alan kehitys- ja tutkimustoimintaa. Sairaalaklovnit ry:n liittymisen jälkeen jäseniä on nykyään 14. Mukana ovat kaikki Euroopan suurimmat järjestöt. Osana hakuprosessia EFHCO arvioi  Sairaalaklovnit ry:n toiminnan laatua useista eri näkökulmista: Sen tulee täyttää sekä hallinnolliset että taiteelliset kriteerit. Lisäksi arvioidaan järjestön yhteistyötä sairaaloiden kanssa.

Jäsenyys EFHCO:ssa on meille hieno saavutus ja askel kohti entistä järjestäytyneempää toimintaa. Se osoittaa toimintamme olevan kansainvälisellä tasolla laadullisesti. Määrällisesti toimintamme on moniin muihin maihin verrattuna vielä varsin pientä, vaikka kysyntää toiminnallemme olisi sairaaloissa ja muun terveydenhuollon piirissä todella paljon. Tämä on rahoituksellinen haaste, sillä toimintamme mahdollistetaan avustus- ja lahjoitusvaroilla. ”,  taiteellinen johtaja Kari Jagt toteaa.

Sairaalaklovneria – 30 vuotta maailmalla, 15 vuotta Suomessa

Sairaalaklovnerian työmuoto on saanut alkunsa New Yorkissa noin kolmekymmentä vuotta sitten ja levinnyt nykyään maailmanlaajuiseksi toiminnaksi. Suomessa sairaalaklovneriaa on ollut 15 vuotta. Ala kehittyy voimakkaasti ja sen hyödyntäminen on laajentunut osaksi myös muuta terveydenhuoltoa. Myös Suomessa on parhaillaan käynnissä merkittävä kehittämishanke, jossa sairaalaklovneriaa hyödynnetään tiiviimmin osana lasten leikkaustoimintaa. Hanke on yksi hallituksen  kärkihankkeista, jonka tavoitteena on saada taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut vakiinnutetuiksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita. Tietoa hankkeista: http://minedu.fi/kehityshankkeet. 

”Sairaalaklovni on oma erityisosaamista vaativa ammattinsa. EFHCO:n jäsenyys tarjoaa meille paljon tietoa, kokemusta ja  osaamista hyödynnettäväksi. Haluamme pysyä mukana  alan kehityksessä kansainvälisesti ja tehdä korkealaatuista työtä lasten ja perheiden hyvinvoinnin. Toivomme, että ammattitaitoamme voidaan jatkossa hyödyntää entistä monipuolisemmin. Leikkaustoiminnan lisäksi paljon kiinnostusta kehitystoimintaan on ollut mm. lastenpsykiatrisilla osastoilla.”, kertoo taiteellinen johtaja Kari Jagt.

Sairaalaklovnit ry:n toiminta on  valtakunnallista, yhdistys toimii kaikissa viidessä yliopistollisessa sairaalassa (Helsinki, Tampere, Turku, Kuopio, Oulu) yhteensä 12 päivää viikossa. Viidentoista toimintavuoden aikana sairaalaklovneria on vakiinnuttanut Suomessa paikkansa osana lastenosastojen arkea ja hyvää hoitoa. Yleisöä toiminnalla on vuositasolla noin 45 000 henkeä. Toiminta mahdollistetaan kokonaan avustuksilla ja lahjoituksilla, tukijoita tarvitaan jatkuvasti lisää toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Lisätietoa: http://www.sairaalaklovnit.fi/Sairaalaklovnit/Toiminnan_tukeminen.html. 

Lisätietoja:

Aino Viertola, toiminnanjohtaja  040 534 7079 aino@sairaalaklovnit.fi  

Kari Jagt, taiteellinen johtaja 041 535 65599 kari@sairaalaklovnit.fi 

www.sairaalaklovnit.fi   -  www.facebook.com/sairaalaklovnit 

Multimedia

Multimedia