SEK huutaa lisää naisia alan luoviin tehtäviin

Report this content

”Meillä toteutuu palkkatasa-arvo. Miten teillä?”

Luova talo SEK haluaa edistää tasa-arvon toteutumista työelämässä ja haastaa myös muut toimistot tekemään tasa-arvosta totta. Yritys ryhtyi sanoista tekoihin ja teetti sisäisen tasa-arvokyselyn, jossa tutkittiin myös palkkausta.  

Suomen vanhin markkinointitoimisto SEK on nostanut keskusteluun sukupuolten välisen tasa-arvon markkinointialalla. Erityinen huoli liittyy luovien naissuunnittelijoiden vajeeseen. SEK haluaa rohkaista kaikenikäisiä naisia markkinoinnin luoviksi suunnittelijoiksi sekä senior- ja johtotason tehtäviin.

 Missä ovat luovat naissuunnittelijat? Kohtaamme usein rekrytoinneissa haasteen yksipuolisesta sukupuolijakaumasta. Asiakkaamme ovat kansainvälisiä organisaatioita, jotka luovat innovatiivisia tuotteita ja palveluita monimuotoisille kohderyhmille. Puolet maailman ihmisistä on naisia. Markkinointi puolestaan on osa kulttuuria ja yhteiskunnan reflektio. Emme voi emmekä halua vastata näihin tarpeisiin tiimillä, jonka jäsenet ovat samasta muotista, kertoo SEKin johtaja Mira Vierto.

Arvot näkyvät teoissa – ja palkassa

SEK on lähtenyt ratkomaan sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyviä haasteita selvittämällä yrityksen nykytilaa tasa-arvon toteutumisessa. Yrityksen henkilökunnalle teetetyssä laadullisessa kyselyssä kartoitettiin työntekijöiden kokemuksia sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta. Samalla SEKissä tutkittiin myös palkkatasa-arvon toteutumista. Tarkastelun piirissä olivat heinäkuussa 2018 vakituisessa työsuhteessa olevat työntekijät.

Koko SEKissä naisten mediaanipalkka on 3,6 % korkeampi kuin miehillä. Keskiarvopalkka puolestaan kääntyy miesten hyväksi 2,9 % erolla. Näin tasaista ei ole kaikkialla. Vertailun vuoksi: WPP:n tutkimuksen mukaan koko Grey-ketjussa miesten palkkakeskiarvo on huimat 20,3 % enemmän kuin naisten vastaava luku.

SEKissä myös johdon sukupuolijakauma on tasainen: yrityksen johtotehtävissä työskentelee saman verran naisia ja miehiä. Selvityksen tekemiseen ajoi kollektiivinen tarve.

 Tasa-arvosta käytävään keskusteluun liittyy paljon mutu-pohjaista huutelua. Me halusimme tietää, miten asiat meillä SEKissä todellisuudessa ovat. Ilokseni voin todeta palkkaselvityksemme tulosten olevan erittäin positiivisia. Tulos on merkittävä koko yrityksen näkökulmasta, sillä yrityksestä ja sen kulttuurista kertoo paljon se, ketkä sitä johtavat. Mad menin aika on historiaa, jatkaa SEKin johtaja Laura Mertano.

Tavoitteina tasa-arvoinen keskustelukulttuuri ja palkkatasa-arvo

Tasa-arvosta käytävä keskustelu jää usein puheen tasolle. SEK on vahvasti sitoutunut toteuttamaan arjessa tekoja, joiden tavoitteena on pitää yllä keskustelua tärkeästä aiheesta ja edistää tasa-arvon toteutumista markkinointi-alalla ja laajemmin yhteiskunnassa.

 Tasa-arvo ei ole koskaan valmis, vaan sen eteen on tehtävä joka päivä töitä. Kyselytutkimuksemme tuloksissa nousi esiin tärkeitä huolenaiheita, kuten keskustelukulttuurin ja etenemismahdollisuuksien sukupuolittuminen. Näihin epäkohtiin puutumme seuraavaksi, kertoo SEKin johtaja Sanna Kaartinaho.  


Joukossa on voimaa

Tasa-arvon asia on isompi kuin yksi toimisto. Siksi SEK on kumppanoitunut muiden pohjoismaisten Grey-toimistojen tasa-arvon puolesta. Elokuussa SEK emännöi ensimmäistä Grey Nordic Women -kollektiivin tapahtumaa Helsingissä. Tapahtuma on SEKin, tukholmalaisen Ingon, kööpenhaminalaisen Uncle Greyn ja göteborgilaisen SCPGreyn yhteisponnistus, jonka tavoitteena on nostaa naisia johto- ja senior-tehtäviin sekä inspiroida naisia luovalle alalle. Tapahtuma sai innostuneen vastaanoton, ja seuraavaa tapahtumaa suunnitellaan jo Kööpenhaminaan.

 Haluamme haastaa kaikki alamme toimistot mukaan rakentamaan tasa-arvoisempaa työelämää, Mertano kannustaa.  

Grey Nordic Women -tapahtuma oli jatkoa ja yksi esimerkki SEKin työstä tasa-arvoisemman työelämän puolesta. Naistenpäivänä 8.3.2018 SEK herätti keskustelua aiheesta järjestämällä suositun Mad Women – naiset markkinointiviestinnän alalla -tilaisuuden, jossa markkinoinnin ammattilaiset jakoivat kokemuksiaan tasa-arvon toteutumisesta.

Lisätietoja:

Mira Vierto, johtaja, mira.vierto@sek.fi, +358 40 559 5905

Laura Mertano, johtaja, laura.mertano@sek.fi, +358 50 568 9343

Sanna Kaartinaho, johtaja, sanna.kaartinaho@sek.fi, +358 40 738 7382

SEK on luova talo, jossa työskentelee 120 intohimoista markkinoinnin, mainonnan, viestinnän, designin ja analytiikan huippuammattilaista. Meitä yhdistää rohkeus tavoitella parempaa tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Luovuuden ja tiedon avulla teemme tästä totta.

SEK | Part of Grey

Luovuuden ja tiedon avulla voidaan muuttaa maailmaa.

www.sek.fi

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia