StoneGate Management Center visualisoi tietoturvan hallinnan fyysisessä ja virtuaalisessa ympäristössä

Helsinki–3.6.2008 – Yritysten tiedonkulun ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen erikoistunut Stonesoft esittelee uuden StoneGate Management Center -työkalun verkon tietoturvan hallintaan. Tietoturvaa hallitaan sekä fyysisessä että virtuaalisessa verkkoympäristössä saman visuaalisen käyttöliittymän kautta.

Uusi StoneGate Management Center tarjoaa graafisen monitorointiportaalin, reaaliaikaisen näkymän verkkoon sekä yhteenvedon sen tietoturvan tilasta. Tuote madaltaa kynnystä virtuaaliympäristöjen suojaamiseen, sillä sen avulla virtuaalilaitteita voidaan hallita samalla tavalla kuin tavallisiakin tietoturvalaitteita. Näin yritykset voivat välittömästi suojata nopeasti kasvavat virtuaaliset ympäristönsä.Virtuaalisten ja fyysisten ympäristöjen yhtenäinen hallinta

“StoneGate Management Center mahdollistaa kaikkien StoneGate-tietoturvalaitteiden yhtenäisen hallinnan saman helppokäyttöisen käyttöliittymän kautta”, kertoo Stonesoftin markkinointijohtaja Klaus Majewski. “Yhtenäinen hallinta tarkoittaa sitä, että verkon ylläpitäjä näkee koko verkon tietoturvan yhdellä silmäyksellä: sekä fyysiset että virtuaaliset laitteet ja ohjelmistot, ja nyt myös StoneGate SSL VPN –laitteet. Käytännössä entisestään parannettu käytettävyys merkitsee sitä, että ylläpitäjä pääsee käsiksi kulloinkin tarvitsemiinsa työkaluihin suoraan monitorointinäkymän graafeja klikkaamalla. Hän näkee koko verkon tietoturvan tilan ja pystyy entistä vaivattomammin porautumaan yksittäisiin tapahtumiin eli analysoimaan lokitietoja, muuttamaan säännöstöjä ja korjaamaan virheitä. Näin ylläpitoprosesseista tulee nopeampia ja tehokkaampia ja yritykset säästävät resursseja, kustannuksia ja hermoja.”Graafinen monitorointi

Uuden StoneGate Management Centerin avulla verkon ylläpitäjä voi kirjaimellisesti nähdä yrityksen koko verkon työpisteestään. Hallintanäkymä sisältää diagrammeja järjestelmäkomponenteista ja niiden välisistä yhteyksistä, tarjoten selkeän ja ajan tasalla olevan yleiskuvan verkon nykytilasta.Graafinen monitorointinäkymä näyttää verkon tilan selkeillä värikoodeilla. Kun värit vaihtuvat vihreästä punaiseen, ylläpitäjä tietää, että jotain on vialla. StoneGate Management Centerin optimoidun tapahtumakulun avulla ylläpitäjä voi ryhtyä käsittelemään ongelmaa suoraan graafisesta näkymästä, korjata virheen ja palata takaisin monitorointitilaan.

Viranomaismääräysten täyttäminen

Viranomaismääräysten täyttäminen vaatii yrityksiltä aikaa ja resursseja. StoneGate Management Centerin työkalut helpottavat nopean ja täsmällisen tiedon tarjoamista sisäisille ja ulkoisille tarkastajille. Kattavat raportit sisältävät tiedot lokeista, mukaan lukien yksityiskohtaiset luettelot tietoturvalaitteista ja niiden ylläpitäjistä, käytetyistä tietoturva-asetuksista sekä järjestelmään tehdyistä muutoksista. Kehittyneet hakutoiminnot auttavat tarkastajia porautumaan syvemmälle raportissa esille tulleisiin yksittäisiin tapahtumiin. Tämä lyhentää tarkastukseen käytettyä aikaa ja tuo yrityksille merkittäviä kustannussäästöjä.Saatavuus

StoneGate Management Center 4.3 on saatavilla kesäkuussa 2008.Videot

StoneGate Management Center –hallintatyökalun toimintaa esitteleviä videoita:Esittely: http://www.stonesoft.com/en/products_and_solutions/products/smc/videos/introduction/introduction.htmlLokit:

http://www.stonesoft.com/en/products_and_solutions/products/smc/videos/logs/logs.htmlViranomaisvaatimusten täyttäminen:

http://www.stonesoft.com/en/products_and_solutions/products/smc/videos/regulatory/regulatory.html

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit