Suomalaisissa pk-yrityksissä tehdään töitä muita maita joustavammin

Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaisista pk-yritysten työntekijöistä yli 64 prosenttia näkee uudenaikaisen tieto- ja viestintäteknologian kriittisen tärkeänä yrityksensä menestykselle. Uudella teknologialla ja tuoreilla työvälineillä nähdään olevan erityisen tärkeä merkitys myös työtyytyväisyyteen, asiakaspalveluun ja tuottavuuteen. Muihin maihin verrattuna Suomessa tehdään töitä joustavammin ja tunnetaan pilvipalvelut paremmin. Pk-yritysten työntekijöistä 40 prosenttia kokee, että heillä on parempaa teknologiaa kotona kuin työpaikallaan.

Microsoftin maaliskuussa 2014 teettämä laaja tutkimus antaa tuoretta tietoa pienten ja keskisuurten yritysten tieto- ja viestintäteknologian tasosta ja käytöstä Suomessa ja 12 muussa Euroopan maassa. Tutkimukseen vastasi 501 pk-yrityksessä työskentelevää suomalaista, jotka edustivat kattavasti eri toimialoja, ikäryhmiä ja toimenkuvia.

Suomalaisissa pk-yrityksissä eurooppalaisittain joustavaa työntekoa

Vastaajista 40 prosenttia oli sitä mieltä, että heillä on kotona paremmat tietotyön välineet kuin työpaikallaan. Välineillä tarkoitettiin tässä yhteydessä esimerkiksi kannettavia tietokoneita, tablet-laitteita ja älypuhelimia.

Tutkimuksen perusteella Suomessa on tutkituista maista yksi joustavimmista työkulttuureista työaikojen näkökulmasta. 56 prosenttia suomalaisten pk-yritysten työntekijöistä kertoi työskentelevänsä säännöllisesti tai silloin tällöin standardityöaikojen ulkopuolella. Näistä vastaajista 51 prosenttia – enemmän kuin missään muussa maassa – kertoi merkittävimmäksi syyksi standardityöajan ulkopuolella työskentelemiselleen joustavan työviikon. Kolmasosa (31 %) kertoi perustyöajasta poikkeamisen johtuvan lähinnä liian suuresta työmäärästä.

Lähes kaikkien muiden maiden vastauksissa merkittävimmäksi syyksi työaikojen ulkopuolella työskentelylle nousi liian suuri työmäärä. Esimerkiksi Kreikassa säännöllisten työaikojen ulkopuolella työskentelevistä 53 prosenttia kertoi syyksi liian suuren työtaakan ja joustavan työviikon vain 21 prosenttia.

Uudenaikaisella tieto- ja viestintäteknologialla suuri merkitys myös työtyytyväisyydelle

Yli 64 prosenttia suomalaisvastaajista näkee modernin tieto- ja viestintäteknologian kriittisen tärkeänä yrityksensä menestykselle. Työelämän arjessa teknologialla on tärkeä rooli – esimerkiksi 72 prosenttia vastaajista piti tärkeänä sujuvaa yhteydenpitoa eri paikoissa toimivien kollegoiden kanssa ja 69 prosenttia vastaajista korosti, että tärkeisiin tiedostoihin on päästävä käsiksi paikasta riippumatta.

Suomalaisvastaajat kokivat, että uusilla tietotyön välineillä vaikutetaan eniten työtyytyväisyyteen (34 %), asiakaspalvelun sujuvuuteen (27 %), asiakastyytyväisyyden lisäämiseen (27 %) ja tuottavuuteen (26 %). 26 prosenttia koki ongelmaksi sen, että ei pysty sujuvasti työskentelemään mistä tahansa. Kun vastaajilta kysyttiin yhtä ensisijaista muutostoivetta työnantajayritystensä it-käytännöissä, jopa 34 % halusi antaa työntekijöille mahdollisuuden tehdä useammin etätöitä.

”Tutkimus toi vahvasti esiin sen, että tuottavuuden lisäksi myös työtyytyväisyyden näkökulmasta pk-yritysten kannattaa todella panostaa joustavaan työkulttuuriin ja varmistaa, että työntekijöillä on käytössään nykyaikaiset työvälineet, jotka mahdollistavat työskentelyn tietoturvallisesti ja joustavasti”, summaa pk-yrityksistä vastaava johtaja Markku Pulkkinen Microsoft Oy:stä.

Suomalaisista pk-yritysten työntekijöistä 26 prosenttia koki tekevänsä inspiroituneimmin töitä kotona, ja vastaavasti 25 prosenttia toimistossa. 16 prosenttia arveli, että raikas ulkoilma takaisi inspiroivimman työympäristön.

Suomalaiset pk-yritysten työntekijät ymmärtävät pilvipalvelut muita paremmin

Jopa 68 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi ymmärtävänsä hyvin, mitä yritysten pilvipalveluilla tarkoitetaan. Muissa maissa vastaava luku oli keskimäärin vain 43 prosenttia ja esimerkiksi Ranskassa vain 32 prosenttia.

Suomessa myös tietoisuus Windows XP -käyttöjärjestelmän tuen päättymisestä oli poikkeuksellisen korkealla tasolla. Kun muissa maissa vain keskimäärin 56 prosenttia vastaajista oli asiasta tietoinen, vastaava luku Suomessa oli 84 prosenttia.


Taustaa

Tutkimusyhtiö Ipsos MORIn toteuttama tutkimus tehtiin maaliskuussa 2014 interaktiivisena verkkopaneelitutkimuksena. Suomessa siihen vastasi 501 henkilöä, joiden työnantajan palveluksessa oli enintään 250 henkilöä. Vastaava tutkimus tehtiin Suomen lisäksi Espanjassa, Itävallassa, Kreikassa, Liettuassa, Portugalissa, Puolassa, Ranskassa, Romaniassa, Saksassa, Tšekissä, Unkarissa ja Ukrainassa.


Lisätietoa

Microsoft Oy, Markku Pulkkinen, johtaja, pienet ja keskisuuret yritykset, liiketoimintaratkaisut ja kumppanit, p. 040 511 6239, markku.pulkkinen@microsoft.com

Mikäli haluat tutkimusraportin käyttöösi, ota yhteyttä viestintätoimisto SEK Publiciin: Minna Pinola, minna.pinola@sekpublic.fi

Microsoft
Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoft Oy:n palveluksessa työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Heinäkuussa 2013 päättyneenä tilivuonna Microsoftin liikevaihto oli 77,85 miljardia US dollaria.
 

Multimedia

Multimedia