Suomi on etätyön edelläkävijä – perjantaina 21.9. vietetään Kansallista etätyöpäivää

Suomen ympäristökeskus ja Microsoft Oy kumppaneineen järjestävät jo toista kertaa Kansallisen etätyöpäivän perjantaina 21.9.2012. Kampanjan tavoitteena on edistää joustavien työtapojen käyttöönottoa. Tämän vuoden teemana on etätyön pelisäännöt ja luottamus. Kampanja on osa Liikkujan viikkoa.

Kampanjan suojelijan, työministeri Lauri Ihalaisen mielestä etätyön mahdollisuudet kannattaa hyödyntää työelämän kehittämisessä. "Kilpailukykyiset ja tuottavat yritykset paitsi luovat uusia työpaikkoja ovat myös ketteriä ja vastaanottavaisia henkilöstön tarpeille. Etätyö voi olla yksi työhyvinvointia ja työssäviihtymistä edistävistä asioista", Ihalainen sanoo.

Tavoitteena luottamuksen ja yhteistyön syventäminen

Työ- ja elinkeinoministeriön tavoitteena on tehdä suomalaisesta työelämästä Euroopan parasta vuoteen 2020 mennessä. Ihalaisen mielestä työelämäämme pitää kehittää joustavin uudistuksin siihen suuntaan, että vahvistetaan mahdollisimman monen ihmisen halua ja kykyä jatkaa työelämässä riittävän kauan motivoituneina.

"Se tarkoittaa luottamuksen ja yhteistyön syventämistä, innovoinnin ja tuloksellisuuden vahvistamista, osaavan työvoiman sekä ihmisten ja työyhteisöjen terveyden ja hyvinvoinnin varmistamista. Kansallisen etätyöpäivän myötä haastan kaikki keskustelemaan työn tekemisen eri muodoista ja työhyvinvoinnin lisäämisestä omalla työpaikalla", Ihalainen kannustaa.

Eurooppalainen tutkimus: 45 % suomalaisista tekee osan työstä työpaikan ulkopuolella

Tuoreen, Eurofoundin julkaiseman eurooppalaisen työolotutkimuksen mukaan Suomi on joustavan työn kärkimaa Euroopassa. Neljännes kaikista eurooppalaisista ja jopa 45 prosenttia suomalaisista nimettiin "e-nomadeiksi", tietoteknisen ajan paimentolaisiksi, jotka tekevät osan työstään joustavasti työpaikan ulkopuolella kuten asiakkaan tiloissa, kulkuvälineissä ja kotona. Työterveyslaitoksen vielä julkaisemattoman Työ ja Terveys 2012 -tutkimuksen mukaan kotoa tai mökiltä käsin tehtävää etätyötä tekee suomalaisista palkansaajista noin 14 %.

Etätyöntekijät ovat työyhteisönsä uudistajia ja kehittäjiä

Eurooppalaisen työolotutkimuksen mukaan etätyöntekijät ovat työyhteisön toimintatapojen uudistajia ja kehittäjiä. Tutkimuksen mukaan etätyöntekijät kertovat huomattavan usein osallistuvansa työn kehittämiseen työpaikoillaan. Kaikissa tutkituissa maissa etätyöntekijöistä useampi kuin kaksi kolmesta on mukana työn aktiivisessa kehittämisessä. Suomi erottuu eurooppalaisessa vertailussa sekä hyvässä että pahassa. Yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa Suomessa tehdään verrokkimaista eniten etätyötä. Myönteinen tulos on, että Suomen etätyöntekijöillä aikataulupaineet ja työstressi eivät kohonneet kotona työskentelyn seurauksena yhtä korkeiksi kuin muualla Euroopassa.

Toisaalta suomalaiset etätyöntekijät saavat eurooppalaisia kollegoita niukemmin palautetta esimiehiltään, ja he ovat myös muita skeptisempiä työpaikan ilmapiirin kotoisuutta arvioivissa vastauksissaan. Tutkijoiden mukaan selitys saattaa piillä siinä, että Suomessa pääosa kotona tehtävästä työstä on luonteeltaan ylityötä eikä tavanomaista työaikaa korvaavaa etätyötä.

"Organisaatioiden tulisikin huolehtia siitä, ettei ylitöitä ja työtehtäviä kerry liikaa. Tämä koskee kaikkia työpaikkoja, oli etätyö virallisena käytäntönä tai ei, sillä kotona työskentely on usein sääntelemätöntä ja luonteeltaan piiloista ylityötä", etätyö yleisyyttä Euroopassa tutkinut yliopiston lehtori Satu Ojala Tampereen yliopistosta sanoo.

Microsoftin viime vuonna teettämän Euroopanlaajuisen kyselyn mukaan etäyön kehitystä viivästyttävät erityisesti teknologian hidas omaksuminen sekä jäykkyys yrityskulttuurissa. Suomessa 83 % kyselyyn vastanneista työnantajista sallii jo etätyönteon. Kun tätä verrataan työntekijöiden näkemyksiin, asia näyttää erilaiselta​​: vain 71 % kyselyyn vastanneista palkansaajista sanoo heillä olevan mahdollisuus tehdä etätyötä, ja 46 % sanoo saaneensa kirjatut ohjeet etätyökäytännöistä.

”Joustavan työn hyödyt saavutetaan parhaiten, jos työn tavoitteet on selvästi määritelty ja organisaation johto rohkaistuu sen myötä vapauttamaan tietotyötä ajan ja paikan kahleista. Tärkeää on, että esimiehet luottavat työntekijöihin ja työntekijöillä on riittävät työn- ja elämänhallinnan valmiudet aiempaa vapaammassa työympäristössä - luottamukseen perustuvaa yrityskulttuuria ei rakenneta ilman esimerkkiä. Yritysjohtajat ovat tässä avainasemassa luomassa etätyölle suotuisaa ympäristöä. Nykyaikaisilla työvälineillä ja uusilla pelisäännöillä voidaan selvästi lisätä joustavuutta ja kokemustatyö- ja perhe-elämän tasapainosta. Kokemuksemme mukaan myös sitoutuminen kasvaa, eikä tuottavuus ainakaan laske”, kertoo Microsoft Oy:n henkilöstöjohtaja Tytti Bergman.

Kansallinen etätyöhakemisto – viestintää yli organisaatiorajojen

Etätyön mahdollistavien viestintävälineiden käyttö rajoittuu usein organisaatioiden sisäiseen viestintään. Microsoftin aloitteesta Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ry on aloittanut kansallisen etätyöhakemisto -hankkeen, jonka tarkoituksena on koota eri organisaatioiden etätyövälineiden osoitetiedot keskitettyyn hakemistoon. Hakemistosta voi jatkossa löytää helposti ne organisaatiot, joiden kanssa kommunikointi onnistuu modernien viestintävälineiden avulla. Hanke valmistuu vuoden 2012 loppun mennessä.

Kotona työskentely vähentää paljon liikkuvien työntekijöiden liikkumista

Liikenneviraston tuoreen henkilöliikennetutkimuksen mukaan kokopäiväinen etätyö vähentää kyseisen päivän liikkumista: etätyöpäivän tehneet ovat tutkimuksen mukaan liikkuneet keskimäärin 35,7 kilometriä kyseisenä päivänä, kun muilla työllisillä kilometrimäärä on noin 20 kilometriä enemmän. Etätyö on kuitenkin paljon liikkuvan ihmisen valinta, sillä keskimäärin etätyöntekijät tekevät paitsi pidempää työmatkaa, myös enemmän työasiamatkoja sekä vapaa-ajan matkoja.

"Kun muuten liikutaan paljon, näyttää siltä, että etätyöpäivänä ollaan mieluummin paikallaan", tutkija Ville Helminen Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Lisätietoja:
http://www.etatyopaiva.fi/, Etätyöpäivä Facebookissa, Twitter @etätyöpäivä

Ajatuksia etätyöstä - videot:

Etätyö Euroopassa ja Suomessa
Yliopiston lehtori Satu Ojala, Tampereen yliopisto, puh. 050 318 6176
erikoistutkija Virpi Ruohomäki, Työterveyslaitos, puh. 046 851 3770

Etätyö ja liikenne
Tutkija Ville Helminen, Suomen ympäristökeskus, puh. 0400 148 845

Kansallinen etätyöhakemisto:
Toiminnajohtaja Kirsti Timperi, TIEKE puh. +358 40 505 2235

Kansallinen etätyöpäivä
Tietoyhteiskuntasuhteiden johtaja Max Mickelsson, Microsoft Oy, puh. 050 4999 776
Kampanjavastaava Ulla Ala-Ketola, Suomen ympäristökeskus, puh. 040 740 1656

Tutkimustuloksia:


Kansallinen etätyöpäivä
Suomen ensimmäistä etätyöpäivää vietettiin 16. syyskuuta 2011. Kampanja kannustaa työntekijöitä ja ammatinharjoittajia työskentelemään yhä useammin joustavasti eri paikoista. Työnantajia rohkaistaan tarjoamaan työtekijöille mahdollisuus kokeilla etätyötä kansallisena etätyöpäivänä. Etätyöpäivä tähtää näkemysten ja asenteiden muutokseen sekä etätyön positiivisten vaikutusten tunnistamiseen. Etätyöpäivää vietetään Liikkujan viikolla. Etätyöpäivän viralliset kumppanit ovat Suomen ympäristökeskus ja Microsoft Oy. Tänä vuonna kampanjassa mukana yhteistyökumppaneina myös Fujitsu, TeliaSonera ja Tieto.

Suomen ympäristökeskus
Suomen ympäristökeskus SYKE on tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka tutkii ympäristön muutoksiin liittyviä ilmiöitä ja kehittää ratkaisuja muutosten hallintaan. Suomen ympäristökeskuksen osaaminen perustuu pitkäaikaiseen ympäristön seurantaan, monipuoliseen tutkimustietoon sekä vankkaan asiantuntemukseen.

Microsoft
Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoftin palveluksessa työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Maailmanlaajuisesti Microsoftilla on noin 94 000 työntekijää yhteensä 112 maassa. Heinäkuussa 2012 päättyneenä tilivuonna Microsoftin liikevaihto oli 73,72 miljardia US dollaria.


ETÄTYÖPÄIVÄNÄ 21.9.2012 TAPAHTUU

Etätyölaboratorio, Helsingissä Kirjasto 10:ssä (Elielinaukio 2 G) klo 12–18

Tutustu uusimpiin etätyön välineisiin ja tule keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa! Paikan päällä voit osallistua myös Nokia Lumia 610 -puhelimen arvontaan.

Demopisteessä esittelyssä uusimmat etätyön välineet - tule ja kokeile!

  • klo 12.00 – 12.15       Ajanhallinta ja apuvälineet
  • klo 13.00 – 13.15       Videoneuvottelut
  • klo 14.00 – 14.15       Yhdessä työskentely
  • klo 15.00 – 15.15       Ajanhallinta ja apuvälineet
  • klo 16.00 – 16.15       Videoneuvottelut
  • klo 17.00 – 17.15       Yhdessä työskentely

Microsoft Oy:n toimitilat Espoon Keilarannassa tyhjät.

Avainsanat:

Lainaukset

Kilpailukykyiset ja tuottavat yritykset paitsi luovat uusia työpaikkoja ovat myös ketteriä ja vastaanottavaisia henkilöstön tarpeille. Etätyö voi olla yksi työhyvinvointia ja työssäviihtymistä edistävistä asioista.
Työministeri Lauri Ihalainen
Se tarkoittaa luottamuksen ja yhteistyön syventämistä, innovoinnin ja tuloksellisuuden vahvistamista, osaavan työvoiman sekä ihmisten ja työyhteisöjen terveyden ja hyvinvoinnin varmistamista. Kansallisen etätyöpäivän myötä haastan kaikki keskustelemaan työn tekemisen eri muodoista ja työhyvinvoinnin lisäämisestä omalla työpaikalla.
Työministeri Lauri Ihalainen
Joustavan työn hyödyt saavutetaan parhaiten, jos työn tavoitteet on selvästi määritelty ja organisaation johto rohkaistuu sen myötä vapauttamaan tietotyötä ajan ja paikan kahleista. Tärkeää on, että esimiehet luottavat työntekijöihin ja työntekijöillä on riittävät työn- ja elämänhallinnan valmiudet aiempaa vapaammassa työympäristössä - luottamukseen perustuvaa yrityskulttuuria ei rakenneta ilman esimerkkiä. Yritysjohtajat ovat tässä avainasemassa luomassa etätyölle suotuisaa ympäristöä. Nykyaikaisilla työvälineillä ja uusilla pelisäännöillä voidaan selvästi lisätä joustavuutta ja kokemustatyö- ja perhe-elämän tasapainosta. Kokemuksemme mukaan myös sitoutuminen kasvaa, eikä tuottavuus ainakaan laske.
Tytti Bergman, henkilöstöjohtaja, Microsoft Oy
Kun muuten liikutaan paljon, näyttää siltä, että etätyöpäivänä ollaan mieluummin paikallaan.
Ville Helminen, tutkija, Suomen ympäristökeskus