Vuoden etätyöjohtaja valitaan syyskuussa ensimmäistä kertaa – kandidaatteja voi ehdottaa osoitteessa www.etatyopaiva.fi

Työterveyslaitos ja Microsoft hakevat suomalaisilta kesän aikana ehdokkaita Vuoden 2014 etätyöjohtajaksi. Vuoden etätyöjohtaja valitaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Etätyöjohtajan valinnalla halutaan nostaa esiin etätyön ja hajautetuissa organisaatioissa työskentelemisen luomaa tarvetta uudenlaiseen johtajuuteen. Tavoitteena on löytää henkilöitä, jotka johtavat etänä työskenteleviä alaisiaan innostavasti, vuorovaikutteisesti ja määrätietoisesti. Suomalaiset voivat ehdottaa etätyöjohtajakandidaatteja 26.6.–1.9.2014 osoitteessa www.etatyopaiva.fi. Vuoden etätyöjohtajan valitsee syyskuun alussa Työterveyslaitoksen, Johtamisen kehittämisverkoston, Akavan, Microsoftin ja DNA:n edustajista koostuva raati.  

Suomalaisorganisaatioissa tehdään yhä enemmän etätyötä. Samalla kuitenkin tunnistetaan, että etätyön edellytyksiä tulisi monissa organisaatioissa parantaa. Viime vuonna Kansallisena etätyöpäivänä julkaistussa etätyöbarometrissä selvitettiin henkilöstöjohtajien näkemyksiä etätyön tekemisestä ja sen edellytyksistä. Tuloksissa nousi vahvasti esiin tarve kehittää uudenlaista johtamista ja yhteisiä pelisääntöjä.

Vastaavasti, Työterveyslaitoksen Työ ja terveys 2012 -tutkimuksen mukaan eri paikkakunnilla sijaitsevilta esimiehiltä koettiin saatavan vähemmän palautetta sekä tukea niin työhön kuin työssä kehittymiseen. Tutkimuksessa selvisi myös, että esimiestyötä mutkistaa maantieteellisen etäisyyden lisäksi se, että työntekijällä voi olla useita esimiehiä. Vuoden etätyöjohtajan valinnan yhteydessä kerätään hyödyllisiä käytäntöjä ja vinkkejä, joiden avulla eri organisaatiot voivat halutessaan kehittää etätyöhön liittyviä esimies- ja johtamistaitoja.

”Etätyön johtamisessa tarvitaan luottamukseen perustuvaa työkulttuuria työnantajan ja työntekijän kesken. Etätyötä tekevien työntekijöiden tulee saada esimiehiltään tukea, heidän pitää voida vaikuttaa työyhteisönsä asioihin ja heitä pitää kohdella tasapuolisesti riippumatta siitä missä he työtään tekevät. Esimiehen toiminta vaikuttaa koko työyhteisön hyvinvointiin. Esimies ei saa jäädä etäiseksi etätyössäkään”, sanoo erikoistutkija Virpi Ruohomäki Työterveyslaitokselta.

”Yhteisesti sovitut pelisäännöt helpottavat etäjohtamista. Ne varmistavat, että etätyö ei ole jotain poikkeuksellista, vaan osa sujuvaa työn tekemisen arkea. Hyvin toimiva vuorovaikutus on onnistuneen etäjohtamisen edellytys. Nykypäivänä tekniikka mahdollistaa sujuvan yhteydenpidon, mutta luottamuspula voi aiheuttaa kahnauksia. Pelisäännöistä, yhteydenpidon tavoista ja etätyölle asetetuista tavoitteista kannattaa sopia työpaikkakohtaisesti, jolloin vältytään ristiriidoilta”, toteaa asiantuntija Tarja Arkio Akavasta.

Ehdokkaiden ilmoittaminen Vuoden etätyöjohtajaksi

Kuka vain voi ehdottaa kandidaatteja Vuoden 2014 etätyöjohtajaksi 1.9.2014 asti osoitteessa www.etatyopaiva.fi. Etätyöjohtaja voi olla tiiminvetäjä tai pienen tai suuren organisaation johtaja. Hyvän etätyöjohtajan porukassa luotetaan toisiinsa ja ollaan hyvin tavoitettavissa. Kaikkien ehdotuksensa lähettäneiden kesken arvotaan yksi (1) Lumia 1320 -älypuhelin. Vuoden etätyöjohtajalle on luvassa työhyvinvointipalkinto.

Kansallista etätyöpäivää vietetään 18.9.2014

Microsoft ja Työterveyslaitos järjestävät Kansallisen etätyöpäivän neljättä kertaa torstaina 18.9.2014. Kyseessä on Työterveyslaitoksen ja Microsoftin yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on edistää etätyötä ja liikkuvaa työtä. Ensimmäiset kolme vuotta toinen hankkeen pääkumppaneista oli Suomen Ympäristökeskus, joka jatkaa mukana kampanjan kumppaniverkostossa.

Etätyöpäivän suosio on kasvanut vuosi vuodelta, ja viime vuonna peräti 23 982 suomalaista ja 714 organisaatiota osallistui kampanjaan. Tänä vuonna etätyöpäivän teemana on Työn uusi johtajuus, sillä kannustavien etätyölinjausten ja hyvän esimiestyön ohella etätyö edellyttää kykyä oman työn johtamiseen ja monimuotoiseen yhteisöllisyyteen.

Kansalliseen etätyöpäivään voi ilmoittaa itsensä tai organisaationsa osoitteessa www.etatyopaiva.fi.

Lisätietoja

Camilla Lindfors, viestintäjohtaja, Microsoft Oy
p. 040 838 6686, camilla.lindfors@microsoft.com

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö, Työterveyslaitos
p. 040 548 6914, kristiina.kulha@ttl.fi

Kansallinen etätyöpäivä

Kansallinen etätyöpäivä on Työterveyslaitoksen ja Microsoftin yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on edistää etätyötä ja liikkuvaa työtä. Kampanjan osallistujamäärä oli ensimmäisenä vuonna 10 300 ja kasvoi viime vuonna lähes 24 000:een. Etätyöpäivää vietetään Liikkujan viikolla 16.–22.9.2014. Kansallisen etätyöpäivän sivuilla kerrotaan kampanjan edistymisestä. Sivuilta löytyy myös kiinnostavia edelläkävijätarinoita ja vinkkejä etätyön edistämiseen. Kampanjaa voi seurata myös Facebookissa www.facebook.com/kansallinenetatyopaiva ja Twitterissä #etatyopaiva.

Microsoft

Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoft Oy:n palveluksessa työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Heinäkuussa 2013 päättyneenä tilivuonna Microsoftin liikevaihto oli 77,85 miljardia US dollaria.

Työterveyslaitos

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Työterveyslaitos tarjoaa tutkittuun tietoon pohjautuvia luotettavia ja riippumattomia asiantuntijapalveluja. Toimipisteitä on kuudella paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on noin 730. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö.

Avainsanat:

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Liitteet & linkit