Yhteisölliset kanavat tekevät läpimurtoa suomalaisissa suuryrityksissä

Alma Media lisää läpinäkyvyyttä ja vuorovaikutusta johtamiseen – Yammerin avulla

Enterprise Social on tekemässä läpimurtoa suomalaisessa suuryrityskentässä juuri nyt. Digital Illustrated Finland Oy:n tuore tutkimus nostaa esiin yhteisöllisyyttä tukevien ratkaisujen käyttöönoton menestystekijät ja yleisimmät haasteet. Noin puolella haastatelluista suurista kotimaisista organisaatioista on jo käytössä yhteisöllisyyttä tukeva viestintäsovellus.

Tutkimuksen mukaan tällä hetkellä suurissa suomalaisorganisaatiossa vallitsee monien eri IT-alustojen kirjo. Joillakin organisaatioilla on myös useita Enterprise Social -ratkaisuja samanaikaisesti käytössään. Tämä näkyy tutkimuksessa ratkaisujen suoraviivaistamis- ja yhtenäistämistarpeena. Yleisimmin käytössä oleva ratkaisu on Microsoftin Yammer.

”Keskeisinä haasteina Enterprise Social -ratkaisujen käyttöönotossa koetaan kulttuuriympäristöjen moninaisuus, työnkuvien laaja skaala, sosiaalisten sovellusten toiminnallisuuksien huono tuntemus sekä muutosvastarinta uusia työkaluja tai yhteisöllisyyden mukanaan tuomaan avoimuutta kohtaan”, kertoo konsultti Milja Nohynek Digital Illustrated Finland Oy:stä.

”Yhteisöllisten ratkaisujen käyttöönotto onnistuu, kun ihminen on keskiössä. Menestyksellisen käyttöönoton takaavat johdon tuki, konkreettinen business case sekä yhteisömanagerointi ja työntekijöiden piiristä löytyvät aktivistit ruohonjuuritason sanansaattajina. Johdon tuki tarkoittaa mm. kulttuurimuutoksen johtamista viemällä työ oikeasti uudelle alustalle. Konkretia ja kokemus syntyy ihmisten ja osallistumisen kautta”, korostaa Nohynek.

Alma Mediassa tiedolla johtamisen tukena yhteisöllinen viestintä

Media-ala on käynyt viime vuosina läpi voimakkaan transformaation ja sen tuloksena ketteryys, innovaatiokyky, ajantasainen tieto ja nopea päätöksentekokyky ovat nousseet keskeisiksi menestystekijöiksi. Alma Median strategiset linjaukset nostivat esiin tiedolla johtamisen.

”Se vaatii meiltä uudenlaista tulokulmaa organisaation sisäiseen viestintään – tarvitsemme enemmän vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä. Konkreettisia tarpeita ovat tiedon ja osaamisen jakaminen yli organisaatiorajojen sekä ideoinnin ja innovoinnin lisääminen. Haluamme saada koko organisaation osaamisen hyödynnettyä. Ja ehkä samalla vähentää sähköpostin määrää”, listaa Alma Median viestintäjohtaja Rauno Heinonen.

Kohti avointa vuorovaikutusta

Alma Media valitsi yhteisöllisen viestinnän teknologia-alustaksi Microsoftin Yammerin ja toteutuskumppaniksi Digital Illustrated Finland Oy:n. Käyttöönotto tapahtui syyskuun puolivälissä.

”Meillä on vuosien varrella syntynyt eri puolille organisaatiota hienoja innovaatiokulttuurin taskuja, jotka halutaan nyt myös Yammerin avulla liittää yhteen ja saada kommunikoimaan. Nykypäivän menestyvässä organisaatiossa tieto ei ole vain johdon tai esimiesten hallussa, vaan se on parhaimmillaan tuoreena, tässä ja nyt, kaikkialla missä työtä tehdään”, kiteyttää Heinonen.

”Valitsimme Yammerin, koska se oli monelle käyttäjälle jo aiemmin tuttu yhteisöviestinnän ratkaisu. Meille oli tärkeää myös se, että se integroituu erinomaisesti muihin Microsoft-pohjaisiin työkaluihimme. Myös prosessien tehostaminen ja nykyaikaistaminen olivat valintakriteerejä. Kumppanimme Digital Illustrated on ollut keskeisessä roolissa käyttöönoton sujuvuudessa ja nopeudessa”, sanoo Heinonen tyytyväisenä.

”Kyseessä on yksi Suomen laajimmista Yammer-toteutuksista tähän mennessä. Alma Median hankkeessa konkretisoituu yhteisöllisyyden ja osallistamisen merkitys äärimmäisen nopeasti kehittyvässä toimintaympäristössä, vaativalle kohderyhmälle. Yhteinen projektimme osoittaa, että aktiivisella muutoksen johtamisella ja Yammer-käyttöönoton parhailla käytännöillä Enterprise Social on mahdollista jalkauttaa nopeasti ja korkealla käyttäjätyytyväisyydellä osaksi tuhansien käyttäjien organisaation arkea,” kertoo Digital Illustrated Oy:n toimitusjohtaja Petri Säkkinen.

Microsoftin Yammer tekee Enterprise Socialista totta

Microsoftin ja Yammerin johtava asema yritysten yhteisöllisenä ratkaisuna on kiistaton. Microsoft nousi ykkössijalle tuoreessa syyskuussa 2014 julkaistussa Gartnerin Enterprise Social Magic Quadrant -tutkimuksessa.

”Yammer on osoittanut toiminnallisuutensa monialaisessa asiakaskunnassamme. Kumppanillamme on keskeinen rooli Yammerin sujuvassa viemisessä hyötykäyttöön asiakkaan organisaatiossa. Digital Illustratedin teknologiatuntemus yhdistettynä asiakaskokemuslähtöisyyteen on lyömätön pari, joka tekee käyttöönotosta helppoa ja nopeaa”, kiittelee Microsoftin Enterprise Social -ratkaisuista vastaava Harri Mikkanen yhteistyötä kumppaninsa Digital Illustratedin kanssa.

Lisätietoja tutkimuksesta:

Tutkimus ”An Overview of Enterprise Social Software Adoption in Large Companies in Finland” tehtiin haastattelututkimuksena talvella ja keväällä 2014. Tutkimuksessa syvähaastateltiin 18 suuryrityksen päättäjää talvella ja keväällä 2014. 1/3 haastatelluista kuuluu Suomen TOP 10:n suurimpiin yrityksiin, loput kuuluvat TOP 100:n* (*Talouselämä TOP 500 -yritykset).

Lisätietoja: Milja Nohynek, Digital Illustrated Finland Oy, 040-7456213, milja.nohynek@digitalillustrated.com

Lisätietoja:

Rauno Heinonen, Alma Media, 040-8619345, rauno.heinonen@almamedia.fi

Petri Säkkinen, Digital Illustrated Finland Oy, 040-8643065, petri.sakkinen@digitalillustrated.com

Harri Mikkanen, Microsoft Oy, 050-5541618, harri.mikkanen@microsoft.com

Alma Media

Alma Media on digitaalisiin palveluihin ja julkaisutoimintaan keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tuotteet tarjoavat uutissisältöjen lisäksi hyötytietoa elämäntyylin, työuran sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Alma Median palvelutarjonta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Yhtiössä työskentelee 1 965 ammattilaista (ilman jakajia), joista noin kolmannes toimii Suomen ulkopuolella. Alma Median vuoden 2013 liikevaihto oli noin 300 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.almamedia.fi

Digital Illustrated Finland Oy

Digital Illustrated on ketterästi liiketoimintahyötyä tuottava teknologiatoimisto, joka suunnittelee ja toteuttaa korkean käyttäjäkokemuksen Microsoft-ratkaisuja yrityksille. www.digitalillustrated.com

Microsoft
Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoft Oy:n palveluksessa työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Heinäkuussa 2013 päättyneenä tilivuonna Microsoftin liikevaihto oli 77,85 miljardia US dollaria.

Lisätietoa Yammerista: https://about.yammer.com/fi-fi/why-yammer/


Avainsanat:

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa

Liitteet & linkit