Hartwall-konsernin liikevaihto ja tulos vahvassa kasvussa

OSAVUOSIKATSAUS 1/2000 HARTWALL-KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS VAHVASSA KASVUSSA * Liikevaihto 163,9 MEUR (+34,3 %) * Liikevoitto 19,4 MEUR (+78,9 %) * Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja 17,7 MEUR (+79,9 %) * Tulos per osake 0,15 euroa (+52,2 %) * Kokonaismyyntimäärä kasvoi 41 % 368,1 miljoonaan litraan Hartwall-konsernin liikevaihto kasvoi vuoden 2000 ensimmäisellä kolmanneksella 34 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Liikevaihtoa kasvatti erityisesti Venäjällä, Ukrainassa ja Baltian maissa liiketoimintaa harjoittavan osakkuusyhtiö Baltic Beverages Holding AB:n (BBH) vahva myyntivolyymin kasvu, joka BBH:n päävaluuttojen, erityisesti Venäjän ruplan, kurssikehityksen tasaannuttua näkyy myös euromääräisen liikevaihdon kasvuna. Hartwallin Suomen toimintojen liikevaihto kasvoi 7,7 %:lla 86,3 MEUR:oon. Konsernin liikevoitto, 19,4 MEUR, kasvoi 79 % nousten 11,8 %:iin liikevaihdosta. Myös liikevoiton kasvu oli pääosin BBH:n ansiota. Valuuttakurssikehityksen seurauksena paikallisissa valuutoissa raportoitu liikevoiton kasvua eivät muuntoerot ole aikaisemmassa määrin laimentaneet. Tulos osaketta kohti kasvoi 52 %. BBH:n kasvun varmistamiseksi ja Etelä-Suomen tuotanto- ja varastotoimintojen keskittämisinvestoinnin rahoittamiseksi osakepääomaa korotettiin huhtikuussa laskemalla liikkeeseen 5,0 milj. A-osaketta hintaan 14,50 euroa. Suomessa alan kokonaismarkkinoiden kasvun odotetaan jäävän melko vaatimattomaksi edellisvuoden korkeiden vertailulukujen vuoksi. Kasvupotentiaalia omaaviksi tuoteryhmiksi arvioidaan siideri, kivennäisvesi ja virvoitusjuomat. BBH:n alkuvuoden voimakkaan kasvun on mahdollistanut kokonaismarkkinoiden kasvu ja BHH:n lisääntynyt tuotanto- ja jakelukapasiteetti. Kun otetaan huomioon toimialan kausiluontoisuus, kokonnaismarkkinoiden yleinen kehitys loppuvuonna sekä BBH:n käytössä olevan kapasiteetin sallimat kasvumahdollisuudet, arvioidaan loppuvuoden kasvun hidastuvan katsauskauden kasvuvauhtiin verrattuna. Konsernin koko vuoden liikevoiton arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta edellyttäen, että valuuttakursseissa ei loppuvuonna tapahdu merkittävää heikkenemistä nyt raportoidun katsauskauden tilanteeseen verrattuna ja että kesäsesongin sääolosuhteet ovat normaalit. Verot kasvanevat, koska Venäjällä mahdollisesti kuluvanakin vuonna saatavien verohelpotusten saannista ei tällä hetkellä ole varmuutta. Nettotuloksen odotetaan olevan edellisen vuoden tasoa. Konsernin investoinnit noussevat edellisvuotta korkeammalle tasolle sekä Suomessa että BBH:n toiminta-alueella. Suomessa jatkuu Etelä-Suomen tuotanto- ja varastotoimintojen keskittämiseen liittyvät rakennusinvestoinnit ja BBH jatkaa kasvun varmistavaa tuotantokapasiteetin lisäämistä ja jakelujärjestelmien kehittämistä. Helsingissä 30.5.2000 Oyj Hartwall Abp Hallitus ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT00060/bit0001.doc Koko rapportti http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT00060/bit0002.pdf Koko rapportti