PÄÄJÄRJESTÄJÄ MERKITSEE LISÄOSAKKEET (GREENSHOE)

PÄÄJÄRJESTÄJÄ MERKITSEE LISÄOSAKKEET (GREENSHOE) Oyj Hartwall Abp on tänään korottanut yhtiökokouksen 29.3.2000 antaman valtuutuksen perusteella osakepääomaansa laskemalla liikkeeseen 300 000 kappaletta uusia A-osakkeita, jotka Enskilda Securities AB on tänään merkinnyt yliallokoinnin kattamiseksi yhtiön 19.4.2000 päättyneessä instituutioannissa. Tämän lisäksi yhtiö on tänään hyväksynyt Pripps Ringnes AB:lle suunnatussa annissa merkitsemistä 1 100 700 A-osakkeesta vielä hyväksymättä olleet 76 800 uutta A-osaketta koskevat merkinnät. Yhtiön osakepääomaa on näin ollen korotettu yhteensä 75 360 eurolla laskemalla liikkeeseen 376 800 uutta A-osaketta. Mainitut osakepääoman korotukset on tänään 3.5.2000 merkitty kaupparekisteriin. Yhtiön korotettu osakepääoma on 13 190 140 euroa jakaantuen 65 950 700 osakkeeseen. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,20 euroa. Lähettäjä: OYJ HARTWALL ABP Marie-Louise Wiklund viestintäpäällikkö puh. (09) 540 2440 fax (09) 540 2528 marie-louise.wiklund@hartwall.fi Jakelu: Hex Oy Keskeiset tiedotusvälineet http://www.hartwall.fi ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00270/bit0002.pdf