PAM aloittaa raamisopimuksen mukaiset neuvottelut

Palvelualojen ammattiliitto PAMin hallitus päätti raamisopimuksen mukaisten alakohtaisten neuvottelujen aloittamisesta.

Päätöstä edeltävässä keskustelussa hallitus arvioi kriittisesti raamisopimuksen palkkaratkaisua, koska se ei kavenna naisten ja miesten eikä eri alojen välisiä palkkaeroja. Kokonaisuutta hallitus piti kuitenkin hyvänä ja erityistä kiitosta ratkaisu sai työttömyysturvaan liittyvistä parannuksista.

Hallitus päätti yksimielisesti, että raamisopimus mahdollistaa alakohtaisten soveltamisneuvottelujen aloittamisen. Näiden neuvottelujen tulosta hallitus käsittelee maanantaina 21.11.2011.

Lisätietoja:

Ann Selin, puheenjohtaja, puh. 0500 750 405

 

 

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.