PAMin puheenjohtaja Ann Selin: Luottamus koetuksella

- Tuoreen TNS-Gallupin kyselyn mukaan kaksi kolmesta suomalaisesta (64 %) on sitä mieltä, että hallituksen olisi vedettävä eläkepäätös pois ja aloitettava neuvottelut työmarkkinajärjestöjen kanssa. Kansalaiset eivät luota hallituksen kykyyn valmistella eläkkeitä koskevia päätöksiä, toteaa Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin.

- Kyselyn mukaan vain 15 prosenttia suomalaisista luottaa hallitukseen eläkeasioiden valmistelussa. Sen sijaan lähes puolet kansalaisista (48 %) sanoo luottavansa näissä asioissa palkansaajajärjestöihin. Työnantajajärjestöihin luottaa ainoastaan 4 prosenttia suomalaisista. Joka kolmas kyselyyn vastanneista ei kuitenkaan osannut sanoa, mihin tahoon eläkekysymyksissä voisi luottaa.

- Palkansaajajärjestöjen nettiadressiin tulvii allekirjoituksia, usean allekirjoittajan minuuttivauhtia. Tämä on myös osoitus siitä, että kansalaiset haluavat mielipiteensä selkeästi esittää ja että hallituksen toimet herättävät turvattomuutta.

- Suuri yhteisymmärrys yhteiskunnassa on siitä, että työuria on tarpeen pidentää. Keinoista tämän saavuttamiseksi ollaan sitten jo kovasti eri mieltä. Ammattiyhdistysliike ja valtaosa asiantuntijoista ovat selkeästi kuvanneet niitä keinoja, joilla työurien pidentämiseen varmasti päästäisiin nykyisen eläkelainsäädännön puitteissa. Se edellyttää tuntuvia ennakoivia toimenpiteitä ihmisten työn kuormittavuuden vähentämiseksi sekä yksilöllisten edellytysten parempaa huomioonottamista.

- Kiire on lisääntynyt työpaikoilla, monet työt ovat sekä henkisesti että fyysisesti hyvin rasittavia. Näissä oloissa ei kovin moni ole jaksanut edes nykyisen eläkeiän alarajalle asti. Viimeaikainen kehitys on kuitenkin ollut rohkaisevaa. Ihmisten tietoisuus siitä, että tietyssä kohdassa tulee itselle vapaus arvioida omaa jaksamistaan, on ollut erittäin myönteinen asia. Jos jaksaa tehdä työtä pitempään, tulee vielä myös palkituksi paremmalla eläkkeellä, on nerokas kannustin. Yhdessä työn- ja työjärjestelyjen kehittämisen kanssa, on täysi syy uskoa, että tosiasiallinen eläkkeelle jääminen myöhentyy nykyisen eläkelainsäädännön puitteissa.

- Taloudellisesti näin epävarmoina aikoina hallituksen tehtävänä olisi nimenomaisesti lisätä tosiasioihin perustuvaa turvallisuuden tunnetta sekä luottamusta päättäjien kykyyn toimia johdonmukaisesti ja kansalaisten parhaaksi. Nyt tämä luottamus on murenemassa täysin. Luulisi hallitukselle jo tulleen selväksi, että eläkepäätöksen kaltaisilla toimilla ei ole saavutettavissa mitään hyvää, sanoo Selin.

Lisätietoja:
Ann Selin, puheenjohtaja, puh. 0500 750 405

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Liitteet & linkit