PAMin tavoiteohjelma vuosille 2011 - 2015

Palvelualojen ammattiliitto PAMin liittokokous päätti tavoitteista seuraavalle viidelle vuodelle. PAM arvioi, että sen edustamien alojen kasvu jatkuu lähivuosinakin vahvana, ja toimialojen menestymisellä on suuri merkitys Suomen työllisyysasteen nostamisessa.

Palvelualat tarvitsevat kehittyäkseen osaavaa työvoimaa. PAM pitää kiinni periaatteesta, että työnantajan velvollisuus on vastata työntekijöidensä henkilöstökoulutuksesta. Määräaikaisessa ja osa-aikaisessa työssä olevien osaamista olisi kehitettävä. PAM esittääkin erityisen kansallisen osaamisrahaston perustamista. Siinä jokaiselle kansalaiselle luotaisiin koulutustili, johon kertyy koulutusoikeutta. Tämä parantaisi myös erilaisissa pätkätöissä olevien mahdollisuuksia osaamisensa kehittämiseen, koska koulutusmahdollisuudet eivät olisi sidottu työnantajaan.

Alojen menestys riippuu kuitenkin paljon kotitalouksien ostovoiman kehittymisestä, josta työmarkkinaratkaisuilla ja veropolitiikalla on pidettävä huoli. Erityisiä kasvuodotuksia kohdistuu matkailualaan.

Parempi turva pätkätyöntekijöille

Työsuhteen muoto ei saa vaikuttaa sosiaali- ja työttömyysturvan tasoon. PAM esittää, että eduskuntavaalien jälkeen perustetaan välittömästi kolmikantainen työryhmä, joka keskittyy erityisesti ns. pätkätyöntekijöiden kokonaistoimeentulon parantamiseen. Konkreettisina toimenpiteinä tavoiteohjelmassa vaaditaan päivähoitomaksujen nollamaksuluokan ja asumistuen ansiotulorajojen korottamista, sovitellun työttömyysturvaetuuden uudistamista, itsensä työllistäville mahdollisuutta liittyä palkansaajien työttömyyskassaan ja lakisääteisen työterveyshuollon parantamista siten, että se sisältäisi aina yleislääkäritasoisen hoidon.

Ei eläke- ja lomaleikkauksille

Työurien pidentämiseen liittyvät toimenpiteet hallitsevat työvoimapoliittista keskustelua tulevina vuosinakin vahvasti. Työn turvallisuus, oikein mitoitetut työnkuvat, hyvä johtaminen ja positiivinen työilmapiiri ovat ainoa oikea keino työurien pidentämiseen, PAM linjaa. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien määrä on saatava laskuun. Vanhempain- ja hoitovapaan uudistamista on kiirehdittävä ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaukseen ja koulutuksen keskeyttämisen ehkäisyyn on varattava riittävät resurssit.

Nuorten liitto

Liitto toteaa olevansa viiden vuoden kuluttuakin maan suurin nuoriso- ja maahanmuuttajajärjestö. Ohjelmakauden päättyessä 2015 PAMin jäsenmäärän tavoitellaan olevan 240 000 (nyt yli 228 000).

PAMin 17.11.2010 liittokokouksessa hyväksytty tavoiteohjelma 2011-2015 löytyy kokonaisuudessaan PAMin verkkosivuilta osoitteesta http://www.pam.fi/fi/medialle/Sivut/PAMintavoiteohjelmavuosille2.aspx

Lisätietoja:
Hanna Kuntsi, yhteiskuntasuhteiden sihteeri, puh 050 3100 676

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
PL 54, 00531 Helsinki
Jäsenyysneuvonta 020 774 2000
Työttömyysturvaneuvonta 020 690 211
Työsuhdeneuvonta 020 774 2020
Vaihde 020 774 002
Faksi 020 774 2039
pam@pam.fi
www.pam.fi

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.