PAMin Vuorio: Henkisen työsuojelun tarve on huutava palvelualoilla

– Palvelualojen työpaikkojen kuulumiset ovat karuja. Tuottavuusvaatimukset on viety äärimmilleen ja näiden vaatimusten edessä työntekijät uupuvat. Työntekijät eivät halua tehdä töitään huonosti, vaan tekevät tehtävänsä loppuun palkattomana ylityönä. Jaksamiseen vaikuttaa myös uhka- ja väkivaltatilanteet, toteaa Palvelualojen ammattiliitto PAMin 1. varapuheenjohtaja Anssi Vuorio.

Vuoriosta on kuvaavaa työtahdin kireydelle se, että SAK:n työolobarometrin 2008 mukaan yli puolet yksityisten palvelualojen vastaajista on viimeisen vuoden aikana ollut sairaana työssään.

– Euroopan unionin työolosuhdeselvitykset osoittavat, ettei henkilöstön terveyttä riittävästi ymmärretä tuottavuustekijäksi. Työtahti on kiristynyt. Kiireen ja vastuun on koettu lisääntyneen. Kuormitus heijastuu terveysongelmina, stressinä ja loppuun palamisena.

– Euroopan työterveys- ja työturvallisuuskampanjan teemana on tänä vuonna riskien arviointi työpaikoilla. Käytännön kokemusten perusteella palvelualoilla riskit arvioidaan useimmiten liian yleisellä tasolla yrityskohtaisesti ja yksittäisten työpaikkojen riskit jäävät kartoittamatta. Tällöin myös osa arvioinnin hyödystä jää saamatta.

Vuoriosta on selvää, että nykyiset palvelualojen työturvallisuus- ja hyvinvointihankkeet eivät ole olleet riittäviä, vaan ongelmat ovat pysyneet samalla tasolla tai jopa pahentuneet.

– Suomalainen työmarkkinapolitiikka tuntuu rakentuvan alakohtaiseen tuottavuuden korostamiseen. On kuitenkin selvää, ettei tällä hetkellä ole olemassa menetelmiä, joilla voitaisiin luotettavasti mitata työvoimavaltaisten palvelualojen tuottavuutta tai sen merkitystä esimerkiksi hyvään työllisyyskehitykseen. Asenteiden muuttamiseksi vaaditaan lisää tutkimusta myös työhyvinvoinnin merkityksestä tuottavuuden kasvulle.

– Valtioneuvoston asettaman sosiaaliturvan uudistamiskomitean yhtenä tavoitteena on myös työurien pidentäminen ja elatussuhteen haasteisiin vastaaminen. Tämäkin tavoite korostaa henkisen hyvinvoinnin parantamisen merkitystä pyrittäessä vähentämään ennenaikaisia työstä poisjäämisiä.

Vuoriosta on nyt korkea aika siirtää keskustelun painopistettä myös yksityisten palvelualojen työhyvinvointiin, työyhteisöjen kehittämiseen, työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen ja hyvään johtamiseen.

– Panostukset työhyvinvointiin maksavat itsensä takaisin, toteaa Vuorio.

PAMin 1. varapuheenjohtaja Anssi Vuorio on tänään keskiviikkona 4.6. kiertämässä työpaikoilla Tampereella, osana PAMin Viikko 23 -kampanjaa.

Lisätietoja: Anssi Vuorio, 1. varapuheenjohtaja, puh 050 555 0847

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.