Sopien vai lakkoillen?

​Palvelualojen ammattiliiton puheenjohtaja Ann Selin on erittäin huolestunut sopimusyhteiskuntamme tulevaisuudesta. PAMin liittokokouksessa 15.11.2010 pitämässään puheessa hän kuvasi tämän hetkistä tilannetta hämmentyneeksi ja epävarmuutta lietsovaksi, vaikka juuri nyt olisi suuri tarve taloutta ja työllisyyttä vakauttavalle yhteistyölle.

- Neuvoteltaessa luottamus on kaiken onnistumisen lähtökohta – molemmille osapuolille. Luottamus syntyy tietenkin vain käytännön tekojen kautta, pitää olla näyttöjä, puheet eivät riitä. Hyvä luottamuksellinen neuvotteluilmapiiri syntyy siitä, että osapuolilla on keskinäinen kunnioitus, kuunnellaan aidosti toisen tarpeet sekä niiden perustelut ja ollaan itse valmiita samaan. Tuottavuus on viimeaikaisessa työelämäkeskustelussa ollut hyvin keskeisellä sijalla. Meidän näkemyksemme mukaan työn tuottavuus voi kehittyä terveellä ja hallitulla tavalla vain sellaisessa ympäristössä, jossa koetaan molemminpuolista sitoutumista, menettelytavat ovat oikeudenmukaiset ja ihmiset voivat kokea olonsa turvalliseksi, totesi Selin. 

- EK:n asettamat yleiskorotusankkurit pakottavat kutsumaan erilaisia palkankorotuseriä yrityskohtaisiksi. Uskon, että tavoite on harjoittaa mielikuvamuokkausta ja toisaalta rapauttaa työehtosopimusten vähimmäispalkkataulukot ja siten heikentää palkansaajien asemaa. Valitettavasti näistä puheista eniten haittaa on yhteistoiminnalle yrityksissä, kun työntekijöiden perusvire on pelokas ja epäluuloinen.

Selinin mukaan olisi ollut mahdotonta sitoutua näissä olosuhteissa neuvottelu-, sovittelu-, ja työrauhajärjestelmän kehittämiseen, vaikka työ olisi saatava käyntiin. Palkansaajapuolella on todellinen pelko siitä, että työnantajien perimmäisenä tavoitteena on lakko-oikeuden rajaaminen ja sitä riskiä ei haluttu ottaa. Suomen talouden ja työllisyyden kasvu on lähes seitsemänkymmentä vuotta perustunut kolmikantaiseen sopimiseen ja työrauhaan. Tasavahvat neuvotteluparit ovat tae myös menestyksekkäälle jatkolle. Ann Selin esittääkin, että valtakunnan sovittelijan toimiston johdolla käynnistettäisiin neuvottelijoiden koulutusohjelma.

- Sovittelijan toimiston rooliin sopisi mielestäni hyvin luontevasti järjestää ohjelma, jonka puitteissa niin työnantaja- kuin työntekijäpuolenkin edustajat tutustutettaisiin sovittelujärjestelmään ja siihen liittyviin käytännön kysymyksiin yhtä lailla kuin lainsäädäntöön. Myös erilaiset neuvottelu- ja sopimismallit sekä hyvät käytännöt eri toimialojen tavoista voisivat kuulua koulutusohjelmaan.

- Hyvä johtaminen muodostuu neljästä pilarista: Turvallisuuden tunne, joustavuus, menettelytapojen oikeudenmukaisuus ja hyvä fiilis. Samalla reseptillä nousee neuvottelujärjestelmä uuteen loistoonsa, uskoo Selin.

Palvelualojen ammattiliiton liittokokous kokoontuu Helsingin messukeskuksessa 15.-17.11.2010. Kokouksessa valitaan liiton puheenjohtajisto sekä hallitus ja hyväksytään tavoiteohjelma vuosille 2011-2015. Lisätietoja kokouksesta http://www.pam.fi/fi/medialle.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
PL 54, 00531 Helsinki
Jäsenyysneuvonta 020 774 2000
Työttömyysturvaneuvonta 020 690 211
Työsuhdeneuvonta 020 774 2020
Vaihde 020 774 002
Faksi 020 774 2039
pam@pam.fi
www.pam.fi

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.