Tilaajavastuulaki tulee uudistaa kokonaisvaltaisesti

Palvelualojen ammattiliitto PAM osallistui harmaan talouden torjuntaa käsitelleen työryhmän työskentelyyn ja on omalta osaltaan sitoutunut sen loppuraportissa esitettyihin toimenpide-ehdotuksiin. Työryhmä käsitteli toimeksiannon mukaisesti tilaajavastuulain soveltamisalan laajentamista myös majoitus- ja ravitsemisalalla. Työryhmä päätyi esittämään asian arvioimista tilaajavastuulain toimivuutta koskevan selvityksen yhteydessä.

- Kohdistamme nyt toiveemme hallitukseen, jotta se toteuttaisi hallitusohjelmaan kirjatun selvityksen tilaajavastuulain kokonaisuudistuksesta. Katsomme PAMissa, että lain uudistaminen kokonaisuudessaan on välttämätöntä harmaan talouden torjumiseksi ja tilaajavastuulain toimivuuden takaamiseksi, sanoo PAMin asiantuntija Sirpa Leppäkangas.

PAMin tavoitteena on, että tilaajavastuulakia uudistetaan kokonaisuudessaan muun muassa siten, että tilaaja velvoitetaan valvomaan myös työehtojen toteutumista. Tilaajan tai koko alihankintaketjun tulisi olla solidaarisesti vastuussa sekä vero- ja sosiaaliturvavelvoitteistaan että työntekijöiden työ- ja palkkaehdoista. Myös tilaajavastuun rikkomiseen liittyviä seuraamuksia on kovennettava ja tarkastavien viranomaisten määrää on lisättävä. Laki on ulotettava koskemaan itsenäisiä työnsuorittajia kaikilla aloilla ja arvioitavaksi on otettava koko lain soveltamisala.

- Yksityisillä palvelualoilla yleistyvä alihankkijoiden ketjuttaminen on omiaan lisäämään riskiä siitä, että yritykset lyövät laimin velvoitteitaan sekä työntekijöitä että ympäröivää yhteiskuntaa kohtaan. Piittaamattomuus alihankintaketjun eri osien toiminnasta on aiheuttanut tapauksia, joissa on pahimmillaan ihmiskaupan piirteitä, toteaa Leppäkangas.

Harmaan talouden ilmiöt aiheuttavat Leppäkankaan mukaan itseään ruokkivan kierteen.

- Mittavien verotulojen menetyksen lisäksi yritysten kilpailuedellytykset heikkenevät. Tällä on aina vaikutusta myös työntekijöiden palkka- ja työehtoihin sekä sosiaali- ja eläketurvaan. Tästä syystä tilaajavastuulain kokonaisuudistukselle uskoisi löytyvän yhteistä tahtoa, sillä hyötyjinä ovat työntekijöiden ohella niin yritykset kuin koko yhteiskuntakin, näkee Leppäkangas.

Lisätietoja:

Sirpa Leppäkangas, työaika- ja palkkausjärjestelmäasiantuntija, puh. 050 382 6759

 

 

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.