Työmarkkinoilla ihmisoikeudet eivät ole itsestäänselvyys

Ihmisoikeudet eivät toteudu automaattisesti suomalaisilla työmarkkinoilla. Palvelualojen ammattiliitto PAMin 1. varapuheenjohtajan Jaana Ylitalon mielestä katse pitää kohdistaa työssäkäyvien köyhyyteen ja ihmiskaupan uhreihin.

Eriarvoisuuden kasvu työmarkkinoilla on johtanut siihen, että ihmisoikeudet toteutuvat paremmin toisten työntekijöiden kohdalla kuin toisten. PAMin 1. varapuheenjohtajan Jaana Ylitalon mielestä tilanne on kestämätön.

- Tuhansia palvelualojen työntekijöitä työskentelee vasten tahtoaan epätyypillisissä työsuhteissa, yleensä osa- tai määräaikaisina työntekijöinä. Silloin on suuri riski, että työstä saadulla palkalla ei tule toimeen. Työssäkäyvien köyhyys Suomessa on mitä suurimmissa määrin ihmisoikeuskysymys.

YK:n ihmisoikeusjulistuksen 23. artiklan mukaan jokaisella on oikeus työhön ja riittävään toimeentuloon. Tämä tilanne ei toteudu kaikin puolin 2010-luvun Suomessa.

- Toimeentulon riittämättömyyden lisäksi epätyypilliset työsuhteet estävät kehittymisen työssä, sillä koulutusmahdollisuudet ovat yleensä varattu vakinaista ja kokoaikaista työtä tekeville.

Ylitalo nostaa esiin joukon, jonka kohdalla edes sellaiset perusihmisoikeudet kuin oikeus vapauteen orjuudesta ja pakkotyöstä eivät aina toteudu.

- Epärehellisten työnvälitysfirmojen kautta Suomeen saapuneet maahanmuuttajat ovat ikävä kyllä usein vapaata riistaa. PAMissa on kohdattu tapauksia, joissa maahanmuuttajat ovat työskennelleet olosuhteissa, jotka täyttävät ihmiskaupan kriteerit. 

Ihmisoikeudet ovat ehdottomia, Ylitalo muistuttaa.

- Jokainen voi työskennellä ihmisoikeuksien puolesta olemalla heti yhteydessä viranomaisiin, jos epäilee havainneensa esimerkiksi ihmiskaupan uhreja.

PAM on parhaillaan mukana kansallisena ihmiskaupparaportoijana toimivan vähemmistövaltuutetun ja kansainvälisen siirtolaisjärjestö IOM:n organisoimassa ihmiskaupan vastaisessa ”Työ jota kukaan ei halua tehdä” -kampanjaviikon toiminnassa.

Lisätietoja:

Jaana Ylitalo, 1. varapuheenjohtaja, puh. 050 588 1170

 

 

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.