Työnantaja katkaisi RAY:n työehtoja koskevat neuvottelut

Erityispalveluiden työnantajaliiton ja Palvelualojen ammattiliiton, Ammattiliitto Suoran ja Sähköliiton neuvottelut katkesivat keskiviikkona 14.4. noin klo 23. Neuvottelut eivät ole juurikaan edenneet, vaikka työtä on tehty jo helmikuusta asti. Työnantajaliitto antoi ensimmäisen kirjallisen esityksensä koskien raha-automaattiyhdistyksen työehtoja ja palkkoja vasta tämän viikon maanantaina. Esitys on ammattiliittojen neuvottelijoiden mukaan erittäin heikko, eikä työnantajapuolelta tunnu löytyvän aitoa neuvotteluhalukkuutta. Erityispalveluiden työnantajaliitto katkaisi neuvottelut ennen kuin osapuolet pääsivät alkua pidemmälle.

Kiistaa työaikamallista Suurin syy neuvotteluiden katkeamiselle on erimielisyys uudessa internet-yksikössä noudatettavasta työaikamallista. Ray avaa elokuussa uuden 24/7 auki olevan internet-yksikön, johon parhaillaan rekrytoidaan työntekijöitä. Kyseessä on alan ensimmäinen aina auki oleva yksikkö, jossa tullaan tekemään kolmivuorotyötä. Työnantaja on suoraan todennut, ettei työntekijöiden terveys ole merkille pantavaa ja he esittävät, että uudessa yksikössä noudatetaan jaksotyömallia. Jaksotyössä työvuorot ja lepoajat ovat täysin säännölliseen kolmivuorotyöhön soveltumattomia ja aiheuttavat selkeitä työsuojelullisia riskejä. Jaksotyömalli antaisi työnantajalle mahdollisuuden mielivaltaisesti sijoittaa työvuoroja ja määrätä niiden pituudesta vuorokauden ajasta riippumatta. Ammattiliittojen edustajat pitävät kiinni katkeamattoman kolmivuorotyön mallista, jollainen on käytössä muillakin vastaavaa vuorotyötä tekevillä aloilla. Työaikakiistojen lisäksi kokonaan käsittelemättä on vielä mm. luottamusmiessopimus, palkat ja monia muita työehtoihin liittyviä kysymyksiä. Edellinen sopimus päättyi jo 28.2.2010. Hakusaarto sekä ylityökielto ja liukuvan työajan kerryttämiskielto ilmoitettu valtakunnansovittelijalle Tänään, torstaina 15.4. on valtakunnansovittelijalle jätetty ilmoitus koskien työtaistelutoimenpiteitä, joilla pyritään painostamaan työnantaja takaisin neuvottelupöytään. Kaikki ilmoitetut toimenpiteet astuvat voimaan 15.4. klo 16 ja ovat toistaiseksi voimassa. Ylityökielto ja liukuvan työajan kerryttämiskielto koskee koko Raha-automaattiyhdistystä ja hakusaarron piirissä ovat internet-yksikkö, Grand Casino Helsinki, Täyspotit, Potit, Club Ray:t, Gold Dustit ja ravintolakasinopelit. Lisäksi hakusaarto koskee toimihenkilöitä. Lisätietoja: Jaana Ylitalo, neuvottelupäällikkö, PAM, puh 050 588 1170 Iiris Ben Aissa, edunvalvontavastaava, Suora, puh 050 356 6813 Helge Hakkarainen, työehtoasiamies, Sähköliitto, puh 050 67 593 Mika Kankare, pääluottamusmies, PAM, puh 0400 959 396 Kristiina Lindroos, pääluottamusmies, Suora, puh 040 583 7220 Heikki Kupiainen, pääluottamusmies, Sähköliitto, puh 0400 429 692

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Liitteet & linkit