Vartiointialalle sopimus

Sovittelija Leo Suomaa antoi tänään sovintoesityksen, jonka kumpikin neuvotteluosapuoli, eli Palvelualojen ammattiliitto PAM ja työnantajaliitto PALTA hyväksyivät. Sopimuksen kustannusvaikutus on noin 2,8 prosenttia.

- Vartiointialan neuvottelut ovat olleet erittäin vaikeat ja siihen nähden tehtyä sopimusta voidaan pitää kohtuullisena. Sopimuksen tuomat laajat työehtojen parannukset mahdollistivat sovintoesityksen hyväksymisen, sanoo PAMin puheenjohtaja Ann Selin.

Työehtoihin tuli parannuksia muun muassa työaikoihin, palkkausjärjestelmään, lisiin (muun muassa perehdyttämis- ja lauantailisiin) ja terveystarkastusten palkallisuuteen. Sopimus sisältää myös työtapaturmien palkallisuuden (3 kk) väkivaltatilanteissa työsuhteen kestosta riippumatta.

Palkankorotus tuo huhtikuun alussa 1,3 prosentin yleiskorotuksen ja syyskuun alussa 0,5 prosentin paikallisen erän, joka tulee saman määräisenä kaikille, jollei yrityskohtaisesti päästä sen jakamisesta sopimukseen. Sopimuksen kustannusvaikutus nousee työehtojen parannusten johdosta noin 2,8 prosenttiin.

Sopimus on voimassa 28.2.2013 saakka. Vuoden 2012 palkoista on neuvoteltava 1.4.2012 mennessä.

Lisätietoja:
Ann Selin, puheenjohtaja, puh. 0500 750 405
Jyrki Sinkkonen, neuvottelupäällikkö, puh. 050 359 0769

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
PL 54, 00531 Helsinki
Jäsenyysneuvonta 020 774 2000
Työttömyysturvaneuvonta 020 690 211
Työsuhdeneuvonta 020 774 2020
Vaihde 020 774 002
Faksi 020 774 2039
pam@pam.fi
www.pam.fi