Liikennevirasto ja suurimmat kaupungit solmivat merkittävän sopimuksen Rapal Oy:n kanssa

Liikenneviraston sekä Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen, Jyväskylän ja Oulun kaupunkien muodostama tilaajakonsortio on solminut yhteistyösopimuksen Rapal Oy:n Fore-asiantuntijapalvelun käytöstä. Infrahankkeiden kustannusten hallintaan keskittyvä järjestelmä tuo mukanaan merkittäviä säästöjä konsortiolle.

Konsortion ja Rapal Oy:n yhteistyö sai alkunsa tilaajakonsortion tarpeesta ja tavoitteesta kehittää infrastruktuurin suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon kustannushallinnan järjestelmä.  Järjestelmän toivottiin parantavan oleellisesti infrahankkeiden kustannuserojen syiden tuntemusta, pienentävän merkittävästi hankkeiden kustannusriskejä sekä parantavan infran elinkaaritalouden hallintaa. Samalla tavoitteena oli saada järjestelmälle infra-alan toimijoiden yleinen hyväksyntä ja luottamus sekä edesauttaa alan toimintakulttuurin muutosta. Vuonna 2003 tilaajakonsortio kilpailutti yhteistyökumppanikseen Rapal Oy:n.

Rapal Oy:n tarjoama Fore-asiantuntijapalvelu tarjoaa testatut menetelmät ja ylläpidetyt hinnastot infrahankkeiden kustannusten hallintaan. Konsortio on pilotoinut Fore-asiantuntijapalvelua kahden vuoden ajan ennen nyt solmitun sopimuksen allekirjoitusta. Sopimus on voimassa vuodet 2011 ja 2012, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassaolevana.

Tilaajakonsortion johtoryhmän puheenjohtaja, Helsingin kaupungininsinööri Raimo K. Saarinen toteaa aiheesta: ”Alan yhteinen ja luotettava kustannustieto tuo kustannusvarmuutta ja hyötyjä nimenomaan tilaajalle, mikä on erityisen tärkeää lähivuosina julkisen talouden tiukentuessa. Helsingin sisällä Fore on hyvä esimerkki sujuvasti yli hallintokuntarajojen toimivasta yhteisestä alustasta.”   Liikenneviraston investointijohtaja Kari Ruohonen lisää: ”Kehityshanke on hieno osoitus väyläsektorin ja kuntasektorin välisestä yhteistyöstä. Nyt alalle on kehitetty yhteiset työkalut ja konsultit voivat hyödyntää samaa järjestelmää palvellessaan eri tilaajia. Koko ala saa hyötyjä.”

Vuonna 2003 todetut haasteet ovat entistä ajankohtaisempia nyt julkisen talouden vaikeina vuosina . Rapal Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Kaarlehto kiteyttää asian seuraavasti: ”Jos hankkeen alussa yhtenä tavoitteena oli saada samalla rahalla enemmän, nyt tavoitteena on saada vähemmällä rahalla sama määrä.”

Fore-palvelun ylläpitoa ja kehitystyötä jatketaan Rapal Oy:ssä alkuperäisten tavoitteiden mukaisesti.  Myös konsortio tulee jatkamaan toimintaansa yhdessä. Jatkoyhteistyötä suunnitellaan toteutettavan muun muassa RYM Oy:n tutkimusohjelmien kautta, pitkäjänteisen, tuloksellisen ja kilpailukykyisen tutkimus- ja kehitystyön saavuttamiseksi. 

Lisätietoja

Tuomas Kaarlehto, toimitusjohtaja Rapal Oy

+358 9 6122 522

tuomas.kaarlehto@rapal.fi

Yrityksestä

Paraply on viestinnän asiantuntijayritys. Tarjoamme työkaluja yritysten kokonaisviestinnän kehittämiseen, suunnittelemiseen ja toteuttamiseen. Tehtävämme on rakentaa viestintäosaamiseltaan vahvoja, tehokkaasti ja tuloksellisesti viestiviä organisaatioita. Työmme on kehittää asiakkaan liiketoimintaa tehostamalla sen kokonaisviestintää ja johtamista.