Fire Safe Europen paloseminaari Espoossa: Julkisivueristeiden paloluokitukset ja nykyiset määräykset eivät takaa turvallista rakentamista

Eurooppalainen Fire Safe Europe -allianssi järjesti 9. lokakuuta Espoossa yhteistyössä Suomen Palomiesliiton (SPAL), Suomen Palopäällystöliiton (SPPL) sekä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa julkisivueristeiden palo-ominaisuuksia käsittelevän seminaarin, jonka yhteydessä järjestettiin täyden mittakaavan palotesti. Palotesti osoitti, että nykyisillä eurooppalaisilla testimenetelmillä saadut rakennusmateriaalien paloluokitukset eivät kuvaa tuotteiden käyttäytymistä todellisessa palotilanteessa. Nykyiset palomääräykset olettavat testissä olleiden eristeiden kestävän P1-luokan rakennuksen palossa kokeen vaatimat 20 minuuttia. Heikoimmin pärjännyt tuote kesti kuitenkin vain noin 40 sekuntia.

Paloseminaariin osallistui joukko palo-alan ammattilaisia. Tilaisuuteen tervehdyksensä toi myös europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. "Hallituksen sisäisen turvallisuuden ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että Suomi on kaikilla sisäisen turvallisuuden osa-alueilla viiden turvallisimman maan joukossa Euroopassa. Yhtenä keskeisenä aiheena on asumisen paloturvallisuuden kokonaisvaltainen kehittäminen. Sijoittuminen viiden parhaan maan joukkoon edellyttäisi mm. palokuolemien määrän vähenemistä noin 60 %:lla", kommentoi Sirpa Pietikäinen seminaarin avauspuheessaan. "Turvallisuutta edistäviä tai heikentäviä ratkaisuja tehdään usealla tasolla, joten ketju suunnittelusta toteutukseen ja käyttöön on tärkeä kaikkia yksityiskohtia myöten", Pietikäinen linjasi.

Seminaarin ohjelma koostui kansainvälisten paloasiantuntijoiden näkökulmista. Jokaisessa esityksessä toistui huoli rakennusten paloturvallisuuden heikkenemisestä. Palomiesten puolesta puhuneen Suomen Palomiesliiton puheenjohtaja Kim Nikulan mukaan palomiehet menevät sisään rakennukseen, kun muut poistuvat: "Lainsäädännön tulisi varmistaa palomiehille työolosuhteet, jotka suojaisivat heitä vakavilta sairauksilta ja loukkaantumisilta", Nikula päätti puheensa.

VTT Expert Service:n tiloissa järjestetty palodemonstraatio suoritettiin palokammiokokeella, jossa neljä erilaista eristemateriaalia altistettiin liekille 20 minuutin ajan. Testauksessa mukana olleet eristemateriaalit käyttäytyivät kokeessa vaihtelevasti: kolmen eristemateriaalin kohdalla kestoaika vaihteli 40 sekunnista 12 minuuttiin. Vain palamattomaksi luokiteltu kivivilla kesti kokeen. Kaikkia testaukseen osallistuneita eristemateriaaleja voidaan kuitenkin nykyisten määräysten puitteissa käyttää joidenkin rakennusten julkisivuissa ilman erillisiä palosuojauksia Suomessa tai Ruotsissa. "Rakennusmääräysten ja ohjeiden mukaan P1 rakennuksen suojaamattomien julkisivueristeiden tulee olla homogeenisesti vähintään B-s1,d0- paloluokan materiaalia, pelkkä suojaava pintakerros ei riitä", kommentoi yleisön joukossa ollut KK-Palokonsultti Oy:n johtava asiantuntija Esko Mikkola.

Tavoitteena yhdenmukainen eurooppalainen julkisivutestistandardi

Palodemonstraatio osoitti, että nykyiset luokitusmenetelmät ja testit eivät sovellu julkisivueristeiden palotestaukseen. Myöskään kaikkien tuotteiden voimassa olevat paloluokat eivät pidä paikkaansa suuren mittakaavan palotilanteessa. Fire Safe Europen mukaan rakennusten palotestausstandardien kehittämiseen ei ole kiinnitetty EU-tasolla riittävästi huomiota. Tällä hetkellä käytössä ei ole julkisivutuotteiden testaukseen soveltuvaa yhtenäistä testausmenetelmää, vaan julkisivumateriaalit luokitellaan huonepaloa kuvaavalla testimenetelmällä. 
"Julkisivujen paloturvallisuuden varmistamiseksi niiden palotestaukseen tarvitaan harmonisoitu eurooppalainen standardi mahdollisemman pian", Juliette Albiac vaatii.

Brysselistä lähtöisin oleva Fire Safe Europe -allianssi pyrkii toiminnallaan nostamaan rakennusten paloturvallisuuteen liittyviä asioita nykyistä vahvemmin poliittisen päätöksenteon agendalle, sekä EU:n että yksittäisten jäsenvaltioiden tasolla. Paloseminaari järjestettiin Suomessa yhteistyössä Suomen Palomiesliiton (SPAL), Suomen Palopäällystöliiton (SPPL) sekä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa.

Seminaarimateriaalit ovat tulossa FSEU:n verkkosivuille: http://www.firesafeeurope.eu

Katso palotestivideot YouTubessa: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkjcSsEjwHHwH-3aiiaeDwSO_DeHtVQ6X

Kyselyt ja haastattelupyynnöt:

Susanna Tykkä-Vedder, kehityspäällikkö, Paroc Oy, Ab, puh. 040 705 4999susanna.tykka@paroc.com

Olga Van Iterson, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Paroc Group, puh. 050 325 2376olga.vaniterson@paroc.com

Yrityksestä

Paroc-konserni on edelläkävijä energiatehokkaiden eristystuotteiden ja -ratkaisujen valmistajana. PAROC®-tuotteita ovat rakennuseristeet, tekniset eristeet, laivaeristeet, rakennuselementit ja akustointituotteet. Myyntitoimistoja ja edustustoja on 13 maassa Euroopassa ja tuotteita valmistetaan Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä. Paroc on osa Owens Corningia.

Tilaa

Multimedia

Multimedia