Turvaa kotisi tulipalolta – rakenna lisäaikaa palamattomilla materiaaleilla

Tulipalo pelottaa meitä kaikkia, joten ennakointi on elintärkeää. Pienillä arkiteoilla voi ehkäistä tulipalon syttymistä, mutta paloturvallisuuteen kannattaisi kiinnittää erityistä huomiota jo rakennus- tai korjausvaiheessa. Oikeilla rakennusmateriaaleilla vahingot voidaan minimoida ja pelastautumiseen saadaan arvokasta lisäaikaa. 

Suomessa Paloturvallisuusviikkoa vietetään 21.11.-1.12.2015. PAROC haluaa muistuttaa rakennusten paloturvallisuuden tärkeydestä. Paloturvallisuus tarkoittaa sekä palon syttymisen ehkäisyä että tietoisuutta siitä, miten hätätilanteessa tulee toimia.

- Käyttämällä rakennuksessa mahdollisimman paljon palamattomia rakennusmateriaaleja voidaan estää rakenteiden osallistuminen paloon, rajoittaa savunmuodostusta ja rajata palo vain palavaan huoneistoon suunnitelmien mukaisesti, kertoo Parocin paloturvallisuusasiantuntija Susanna Tykkä-Vedder.

Kaikki materiaalit eivät pala

Palamattomilla rakennustarvikkeilla voidaan edesauttaa osastoivien rakenteiden toimivuutta ja estää palon leviämistä rakenteiden pintojen kautta. Eristemateriaalin valinnalla on suuri vaikutus rakennuksen yleiseen paloturvallisuuteen. PAROC-kivivilla täyttää korkeimman eurooppalaisen paloluokituksen vaatimukset.

Pientalon voi rakentaa vaikka pahvista

Rakennusten paloturvallisuus on eräs rakennukselle asetettu olennainen vaatimus. Vaatimus asetetaan rakennukselle mm. sen käyttötavan ja korkeuden mukaan. Mitä korkeammasta rakennuksesta on kyse, sitä korkeammat ovat vaatimukset. Näin ollen esimerkiksi omakotitalojen eristämiselle tai muille materiaaleille ei ole juurikaan asetettu minimimääräyksiä, joten omistajalla on erityinen vastuu ottaa paloturvallisuus huomioon rakennusvaiheessa.

Asetettujen vaatimusten tavoitteena on varmistaa, että ihmiset pääsevät poistumaan palavasta rakennuksesta turvallisesti. Poistumisaika palavasta tilasta on vain 2-3 minuuttia, mutta esimerkiksi kerrostalojen osastoivien rakenteiden palonkestoaika on 60 minuuttia. Tämä tarkoittaa sitä, että tuona aikana tulipalon ei pitäisi levitä huoneistosta toiseen. Liekkejä vaarallisempia ovat kuitenkin myrkylliset savukaasut, jotka voivat levitä vaikka osastoiva rakenne pidättäisi itse paloa.

Rakennusmääräyksissä on siis määritelty minimitaso, jolla tavoiteltu turvallisuus voidaan saavuttaa. Mikään ei kuitenkaan estä tekemästä rakennuksia määräystasoa turvallisemmaksi. Mitä turvallisemmat rakenteet, sitä enemmän aikaa palotilanteessa.

Lisätietoja:
Susanna Tykkä-Vedder, Development Manager, Paroc Oy Ab, p. 040 7054 999, susanna.tykka@paroc.com

Paroc on Itämeren alueen johtava energiatehokkaiden lämmöneristeratkaisujen valmistaja. Toimintamme kulmakiviä ovat asiakas- ja henkilöstölähtöisyys, jatkuva innovaatio, kannattava kasvu sekä kestävä kehitys. PAROC-tuotteita ovat rakennuseristeet, tekniset eristeet, laivaeristeet, rakennuselementit ja akustointituotteet. Tuotteet valmistetaan Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä. Myyntitoimistoja ja edustustoja on 14 maassa Euroopassa. Paroc Groupin omistaa CVC Capital Partners Ltd sekä vähemmistöomistajana Parocin henkilöstö. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 418 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä keskimäärin 2020.

Avainsanat:

Yrityksestä

Paroc-konserni on edelläkävijä energiatehokkaiden eristystuotteiden ja -ratkaisujen valmistajana. PAROC®-tuotteita ovat rakennuseristeet, tekniset eristeet, laivaeristeet, rakennuselementit ja akustointituotteet. Myyntitoimistoja ja edustustoja on 13 maassa Euroopassa ja tuotteita valmistetaan Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä. Paroc on osa Owens Corningia.

Tilaa

Liitteet & linkit