Matti Huttunen nimitetty KPA Uniconin toimitusjohtajaksi

Report this content

Partnera Oyj
Lehdistötiedote 4.1.2023 klo 14

Matti Huttunen on nimitetty Partnera-konserniin kuuluvan KPA Unicon Group Oy:n toimitusjohtajaksi. Huttunen aloittaa tehtävässä 16.1.2023. Huttunen toimii tällä hetkellä KPA Uniconin strategiajohtajana sekä KPA Unicon Group Oy:n ja Due2Energy Oy:n hallitusten puheenjohtajana.

Vesa Silaskivi on nimitetty KPA Unicon Group Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi sekä Due2Energy Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi 16.1.2023 alkaen. Due2Energy Oy:n omistajat ovat Partnera Oyj 70 prosentin ja Prounicon Service Oy 30 prosentin omistusosuudella. Due2Energy Oy omistaa KPA Unicon Group Oy:n 100-prosenttisesti.

KPA Uniconin nykyinen toimitusjohtaja Jukka-Pekka Kovanen jatkaa yhtiön palveluksessa operatiivisissa tehtävissä ja johtoryhmän jäsenenä.

Lisätietoja

Partnera Oyj

Jari Pirkola, toimitusjohtaja

puhelin: +358 400 867 784

sähköposti: jari.pirkola@partnera.fi

Partnera lyhyesti

Partnera on kansainvälinen liiketoimintakonserni, joka omistaa kestävää kehitystä edistäviä yrityksiä muun muassa kiertotalous- ja energiatoimialoilla. Luomme toiminnallamme omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Omistamamme yhtiöt tuottavat palveluita ja tuotteita yhteiskunnan tarpeisiin ja vastaavat liiketoiminnallaan toimintaympäristöä muuttaviin megatrendeihin. Olemme omistamiemme yhtiöiden kumppani, ja tavoitteenamme on kehittää yhtiöiden liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti. Rakentaessamme liiketoimintakonserniamme strategiamme mukaisesti olemme myös vaikuttavuussijoittaja, jonka tavoitteena on käyttää pääomaansa sellaisen liiketoiminnan kehittämiseen, jolla voidaan edistää positiivista vaikutusta yhteiskunnassa sekä kestävän kehityksen tavoitteita. Partnera Oyj on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.partnera.fi 

KPA Unicon lyhyesti

KPA Unicon on suomalainen yhtiö, joka on ollut puhtaan, uusiutuvan energian puolestapuhuja jo vuodesta 1990. KPA Unicon luo ja toteuttaa uusia puhtaan energian ratkaisuja ympäri maailman. Se myös uudistaa olemassa olevia tuotantojärjestelmiä uusiutuvia energialähteitä hyödyntävillä teknologioilla, ja varustaa energiantuottajia innovatiivisilla digitaalisilla työkaluilla. Yhtiön tavoitteena on johtaa keskustelua puhtaan energian puolesta ja tuottaa lisäarvoa sen kumppaneille. Yhtiön päätoimipaikka on Pieksämäellä ja se työllistää noin 210 energia-alan ammattilaista kahdeksassa eri maassa.

Jakelu

Keskeiset tiedotusvälineet