• news.cision.com/
  • Partnera/
  • Partnera laajentaa liiketoimintakonserniaan hankkimalla puhtaan energiatuotannon ratkaisujen toimittajan KPA Unicon Group Oy:n

Partnera laajentaa liiketoimintakonserniaan hankkimalla puhtaan energiatuotannon ratkaisujen toimittajan KPA Unicon Group Oy:n

Report this content

 
Partnera Oyj
Sisäpiiritieto
28.4.2021 klo 14.00

 
 
 
Partnera laajentaa liiketoimintakonserniaan hankkimalla puhtaan energiantuotannon ratkaisujen toimittajan KPA Unicon Group Oy:n

Liiketoimintakonserni Partnera Oyj (”Partnera”) on tänään 28.4.2021 allekirjoittanut sopimuksen, jolla se ostaa enemmistön Pohjoismaiden johtavasta puhtaan energiantuotannon ratkaisujen toimittajasta, suomalaisesta KPA Unicon Group Oy:stä (”KPA Unicon”). Yrityskauppa tukee Partneran strategian mukaista tavoitetta omistaa kestävää kehitystä edistäviä yrityksiä muun muassa kiertotalous- ja energiatoimialalla. Kaupan seurauksena Partnerasta tulee KPA Uniconin pääomistaja 70 prosentin omistusosuudella, ja yhtiön perustanut Kovasen perhe jatkaa KPA Uniconin vähemmistöomistajana 30 prosentin osuudella sijoitusyhtiönsä Prounicon Oy:n kautta.

”Partneran strategisena tavoitteena on käyttää pääomaansa sellaisen liiketoiminnan kehittämiseen, jolla voidaan edistää positiivista vaikutusta yhteiskunnassa sekä kestävän kehityksen tavoitteita. KPA Unicon täydentää hienosti liiketoimintakonserniamme, sillä sen tarjoamilla tuotteilla ja palveluilla on positiivinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kansainvälisillä markkinoilla toimivan KPA Uniconin energiantuotannon ratkaisut hyödyntävät biomassoja ja sivutuotevirtoja ja vähentävät siten fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Aiomme toimia KPA Uniconissa pitkäjänteisenä ja aktiivisena omistajana ja edesauttaa yhtiötä kehittämään nykyistä liiketoimintaansa sekä uusia puhtaan energiantuotannon ratkaisuja”, toteaa Jari Pirkola, Partnera Oyj:n toimitusjohtaja.

Vuonna 1990 perustetulla KPA Uniconilla on pitkä kokemus kansainvälisistä laitostoimituksista. Se kehittää ja toteuttaa avaimet käteen -periaatteella energiantuotantolaitoksia, modernisoi, huoltaa ja operoi olemassa olevia laitoksia sekä tarjoaa energiantuotannon kapasiteettia palveluna. KPA Uniconin asiakkaisiin kuuluu maailmanlaajuisesti toimivia teollisuusyrityksiä sekä kansainvälisiä ja paikallisia energiayhtiöitä. Yhtiön pääkonttori ja tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, ja sillä on henkilöstöä myös Bosnia-Hertsegovinassa, Chilessä, Espanjassa, Kroatiassa, Ranskassa, Ruotsissa ja Venäjällä. Yhtiöllä oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 202 työntekijää.

”Olen iloinen, että uusi pääomistajamme Partnera on vakavarainen listayhtiö, joka tukee meitä kansainvälisen kasvustrategiamme toteuttamisessa. Kasvuamme tukevat globaalin energiajärjestelmän muutos kohti hajautettua vähäpäästöistä energiantuotantoa sekä tarve edistää kiertotaloutta. Uuden omistajan myötä voimme entistä vahvemmin keskittyä tuottamaan asiakkaillemme lisäarvoa kehittämällä puhtaaseen energiantuotantoon pohjautuvia ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähentäviä ratkaisuja”, sanoo Jukka-Pekka Kovanen, KPA Unicon Group Oy:n toimitusjohtaja.

KPA Uniconin liikevaihto vuonna 2020 oli 69,4 miljoonaa euroa ja käyttökate 5,0 miljoonaa euroa eli 7,2 prosenttia liikevaihdosta. Tilikauden tulos oli 1,1 miljoonaa euroa. Yhtiön tilauskanta oli 31.12.2020 71,4 miljoonaa euroa. Yhtiön tilikauden pituus vuonna 2019 oli 6 kuukautta. Yhtiön liikevaihto kalenterivuonna 2019 oli 68,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 5,1 miljoonaa euroa eli 7,4 prosenttia liikevaihdosta. Tilikauden tulos kalenterivuonna 2019 oli 5,0 miljoonaa euroa. Kalenterivuoden 2019 luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kauppahinta 70 prosentin osuudesta KPA Uniconin osakekannasta on 15,5 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksetaan käteisellä. Ostajana toimii Partneran perustama uusi yhtiö Due2Energy Oy, jonka vähemmistöomistajaksi Prounicon Oy tulee 30 prosentin osuudella. Järjestelyn jälkeen uusi yhtiö omistaa KPA Uniconin koko osakekannan.

KPA Uniconissa 37 prosentin osuudella omistajana toiminut sijoitusyhtiö Canelco Capital Oy ja sen hallinnoimat rahastot luopuvat omistuksestaan kaupan yhteydessä. Yrityskaupan arvioidaan toteutuvan kesäkuun 2021 loppuun mennessä.
 

KPA Unicon Group Oy:n avainluvut

miljoonaa euroa 1-12/2020
(tilintarkastettu)
1-12/2019
(tilintarkastamaton)
7-12/2019
(tilintarkastettu)
Liikevaihto 69,4 68,7 36,6
Käyttökate 5,0 5,1 2,4
Oikaistu käyttökate* 5,4 5,1 2,4
Liikevoitto 3,5 4,0 1,8
Tilikauden tulos 1,1 5,0 1,8
31.12.2020
(tilintarkastettu)
31.12.2019
(tilintarkastettu)
Pitkäaikaiset varat 14,6 12,1
Lyhytaikaiset varat 38,8 37,8
Oma pääoma 4,0 2,8
Lainat rahoituslaitoksilta 10,2 7,3
Muut velat 39,1 39,8
Taseen loppusumma 53,4 49,9

 
*Käyttökate ennen KPA Uniconin omistusjärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia kuluja.

 
Lisätietoja

Partnera Oyj
Jari Pirkola, toimitusjohtaja
puh. +358 400 867 784
sähköposti: jari.pirkola@partnera.fi

Hyväksytty neuvonantaja
Ernst & Young Oy
puh. +358 207 280 190
sähköposti: ollipekka.kotkajuuri@fi.ey.com

Partnera lyhyesti

Partnera on liiketoimintakonserni, joka luo toiminnallaan omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Sen omistamat yhtiöt tuottavat palveluita ja tuotteita yhteiskunnan tarpeisiin ja vastaavat liiketoiminnallaan toimintaympäristöä muuttaviin megatrendeihin. Partnera on omistamiensa yhtiöiden kumppani, jonka tavoitteena on kehittää yhtiöidensä liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti. Rakentaessaan liiketoimintakonserniaan strategiansa mukaisesti Partnera on myös vaikuttavuussijoittaja, jonka tavoitteena on käyttää pääomaansa sellaisen liiketoiminnan kehittämiseen, jolla voidaan edistää positiivista vaikutusta yhteiskunnassa sekä kestävän kehityksen tavoitteita. Partnera Oyj on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.partnera.fi

KPA Unicon lyhyesti

KPA Unicon on suomalainen yhtiö, joka on ollut puhtaan, uusiutuvan energian puolestapuhuja jo vuodesta 1990. KPA Unicon luo ja toteuttaa uusia puhtaan energian ratkaisuja ympäri maailman. Se myös uudistaa olemassa olevia tuotantojärjestelmiä uusiutuvia energialähteitä hyödyntävillä teknologioilla, ja varustaa energiantuottajia innovatiivisilla digitaalisilla työkaluilla. Yhtiön tavoitteena on johtaa keskustelua puhtaan energian puolesta ja tuottaa lisäarvoa sen kumppaneille. Yhtiön päätoimipaikka on Pieksämäellä ja se työllisti vuoden 2020 lopussa 202 energia-alan ammattilaista kahdeksassa eri maassa. www.kpaunicon.com/fi