Partnera Oyj:n vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus on julkaistu

Report this content

 

Partnera Oyj
Yhtiötiedote

22.3.2021 klo 15.30

 

  
Partnera Oyj:n vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus on julkaistu
 
Partnera Oyj on julkaissut tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2020. Tilinpäätös ja toimintakertomus on saatavilla pdf-tiedostona tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
https://www.partnera.fi/sijoittajat/taloudelliset-raportit.

 
 
Lisätietoja

  
Jari Pirkola

Toimitusjohtaja
puhelin: +358 400 867 784
sähköposti: jari.pirkola@partnera.fi
 
Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy

puhelin: +358 207 280 190
sähköposti: ollipekka.kotkajuuri@fi.ey.com
 
Jakelu

 
Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön omat verkkosivut

 
Partnera lyhyesti
 
Partnera on liiketoimintakonserni, joka luo toiminnallaan omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Sen omistamat yhtiöt tuottavat palveluita ja tuotteita yhteiskunnan tarpeisiin ja vastaavat liiketoiminnallaan toimintaympäristöä muuttaviin megatrendeihin. Partnera on omistamiensa yhtiöiden kumppani, jonka tavoitteena on kehittää yhtiöidensä̈ liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti. Rakentaessaan liiketoimintakonserniaan strategiansa mukaisesti Partnera on myös vaikuttavuussijoittaja, jonka tavoitteena on käyttää̈ pääomaansa sellaisen liiketoiminnan kehittämiseen, jolla voidaan edistää̈ positiivista vaikutusta yhteiskunnassa sekä̈ kestävän kehityksen tavoitteita.

 
Partnera Oyj on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.partnera.fi