Partneran vuosikertomus vuodelta 2020 on julkaistu

Report this content

 
Partnera Oyj
Lehdistötiedote 26.3.2021

 
Partneran vuosikertomus vuodelta 2020 on julkaistu


 
Partnera Oyj on tänään julkaissut vuosikertomuksen vuodelta 2020. Vuosikertomus on saatavilla pdf-muodossa osoitteessa www.partnera.fi ja tämän tiedotteen liitteenä.


 
Lisätietoja

 
Jari Pirkola

Toimitusjohtaja
puhelin: +358 400 867 784
sähköposti: jari.pirkola@partnera.fi
 
Jakelu

 
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön omat verkkosivut

 
Partnera lyhyesti

 
Partnera on liiketoimintakonserni, joka luo toiminnallaan omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Sen omistamat yhtiöt tuottavat palveluita ja tuotteita yhteiskunnan tarpeisiin ja vastaavat liiketoiminnallaan toimintaympäristöä muuttaviin megatrendeihin. Partnera on omistamiensa yhtiöiden kumppani, jonka tavoitteena on kehittää yhtiöidensä liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti. Rakentaessaan liiketoimintakonserniaan strategiansa mukaisesti Partnera on myös vaikuttavuussijoittaja, jonka tavoitteena on käyttää pääomaansa sellaisen liiketoiminnan kehittämiseen, jolla voidaan edistää positiivista vaikutusta yhteiskunnassa sekä kestävän kehityksen tavoitteita.
 

Partnera Oyj on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.partnera.fi