​ Yritysten lakkaamisia merkittiin kaupparekisteriin yli 20 000 viimeisen puolen vuoden aikana

Kaupparekisteriin merkittiin 21 495 elinkeinotoiminnan lopettanutta yritystä 1.4.–15.10.2017.

Puoli vuotta aikaisemmin, 15.8.2016–31.3.2017, lopettaneita yrityksiä oli 39 536. Määrässä näkyy, että Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poisti vuonna 2016 kaupparekisteristä viranomaismenettelyllä yhteensä 28 680 toimimatonta yritystä.

Kaupparekisterissä oli 15.10.2017 yhteensä 609 328 yritystä.

Taulukko: Lakanneet yritykset yritysmuodoittain 1.4.–15.10.2017
Asunto-osakeyhtiö 113
Asumisoikeusyhdistys 1
Avoin yhtiö 408
Aatteellinen yhdistys 4
Kommandiittiyhtiö 918
Osuuskunta 144
Osuuspankki 5
Osakeyhtiö 5 535
Julkinen osakeyhtiö 1
Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike 110
Vakuutusosakeyhtiö 1
Yksityinen elinkeinonharjoittaja 14 255

Kuntakohtainen tilasto elinkeinotoiminnan lopettaneiden yritysten määrästä on liitetiedostona.

Kaupparekisterissä olevien kaikkien yritysmuotojen tilastot löytyvät PRH:n verkkosivuilta osoitteesta: https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/yritystenlkm/lkm.html

Lisätietoa:
Jouko Koitto
Johtava lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5550

Avainsanat:

Yrityksestä

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia. Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista. Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).