Aineettomat oikeudet osaksi yrittäjyyskasvatusta

Report this content

Aineettomat oikeudet ovat löytäneet tiensä heikosti osaksi kouluissa tapahtuvaa yrittäjyyskasvatusta käytännössä, vaikka ne on jo pitkään huomioitu koulujen opetussuunnitelmissa. Talous ja nuoret TAT sekä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tarttuvat tähän haasteeseen nyt yhteishankkeessa, jota rahoittaa Euroopan unionin teollisuusoikeuksien virasto EUIPO. Hankkeessa tuotetaan yrittäjyyskasvatukseen oppimateriaaleja, joiden sisällöissä painottuvat etenkin tavaramerkki ja mallioikeus.

Aineettomien oikeuksien merkitys niin yritystoiminnassa kuin normaalissa arkielämässä kasvaa koko ajan. Jokapäiväisissä ostopäätöksissä globaaleilla tavaramerkeillä on yhä suurempi rooli, ja aineettomista oikeuksista on ylipäätään tullut entistä merkittävämpiä liiketoiminnan välineitä ja kaupankäynnin kohteita. Aineettomat oikeudet tarjoavat näkökulmia ja työkaluja myös oman potentiaalin ja omaleimaisuuden tunnistamiseen, niiden hyödyntämiseen ja esilletuomiseen sekä toisaalta myös omien aikaansaannosten suojaamiseen. Samalla kehittyy myös taito ottaa huomioon toisten tuotokset ja kyky ymmärtää, millä tavoin niitä voi ja saa käyttää.

Koulutuksen näkökulmasta juuri yrittäjyyskasvatus tarjoaa luontevan alustan yllämainittujen asioiden opiskeluun, sillä aineettomien oikeuksien ymmärtäminen on tärkeässä roolissa yritystoiminnan kannalta. Aineettomat oikeudet onkin huomioitu muun muassa kansallisissa opetussuunnitelmissa (POPS 2016; LOPS 2015) sekä Euroopan komission julkaisemissa Elinikäisen oppimisen avaintaidoissa (2018). Kuitenkaan tähän asti aineettomat oikeudet eivät juurikaan ole olleet osa koulujen opintoja käytännössä.  

Yhteistyö tuo materiaalit peruskouluihin ja toiselle asteelle

Kuvassa Pohjois-Pohjanmaan Yrityskylän yläkoululaisia

(Kuva: Päivi Mäkelä)

TATin ja PRH:n välisellä yhteistyöllä on tarkoitus vastata tarpeeseen oppia perusasiat aineettomista oikeuksista jo koulussa, sillä myös nuoret toimivat yhä moninaisempien sisältöjen kuluttajina, jakajina ja tuottajina. Yhteistyön myötä aineettomat oikeudet tuodaan vaiheittain osaksi TATin peruskouluille, lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin tarjoamia yrittäjyyskasvatuksen oppimateriaaleja, jotta oppijat ymmärtäisivät aineettomat oikeudet osana vastuullista yritystoimintaa sekä hahmottaisivat niiden keskeisen merkityksen omassa arjessaan. Lapsille ja nuorille luoduissa sisällöissä aineettomia oikeuksia lähestytään erityisesti hyötyjen, omien kokemusten ja merkityksellisyyden kautta. Näitä näkökulmia sekä niihin liittyviä harjoituksia integroidaan osaksi TATin oppimiskokonaisuuksia. Näin oikeudellinen ulottuvuus tuodaan osaksi yrittäjyyskasvatuksen vastuullisuuteen liittyviä oppimissisältöjä.  

- TAT haluaa tarjota nuorille mahdollisimman monipuolisia ja ajan hermolla olevia oppimissisältöjä. Aineettomat oikeudet ovat läsnä meidän jokapäiväisessä elämässämme, vaikka selatessamme puhelinta emme läheskään aina ole tietoisia asiasta. Tässä ennakkoluulottomassa yhteistyössä hyödynnetään PRH:n aineettomiin oikeuksiin liittyvää asiantuntemusta ja TATin vahvaa osaamista laadukkaiden oppimisratkaisujen tuottajana eri ikäisille oppijoille, sanoo TATin toimitusjohtaja Kari Väisänen.

- Yhteinen projekti TATin kanssa on meille erinomainen mahdollisuus tuoda tietoa aineettomista oikeuksista nuorille. Perustiedot aineettomista oikeuksista, niiden suojaamisesta ja hallinnasta sekä toisten oikeuksien kunnioittamisesta ovat tärkeitä paitsi yrittäjille, niin myös meille kaikille. Aineettomiin oikeuksiin liittyvän osaamisen voi sanoa olevan yksi tämän päivän kansalaistaidoista. Siihen perehtyminen on hyvä aloittaa jo alakoulusta alkaen, toteaa PRH:n pääjohtaja Antti Riivari.

 

Lisätietoja projektista:

PRH / Olli Ilmarinen, kehitysasiantuntija, p. 040 770 4547, olli.ilmarinen@prh.fi
TAT / Lauri Vaara, pedagoginen asiantuntija, p. 044 077 2373, lauri.vaara@tat.fi

www.tat.fi
www.prh.fi
euipo.europa.eu

Tilaa

Multimedia

Multimedia