Asunto-osakeyhtiöllä mahdollisuus rekisteröidä isännöitsijäksi yhteisö 1. elokuuta lähtien

Asunto-osakeyhtiöllä mahdollisuus rekisteröidä isännöitsijäksi yhteisö 1. elokuuta lähtien
Asunto-osakeyhtiö voi halutessaan valita luonnollisen henkilön sijasta rekisteröidyn yhteisön kuten osakeyhtiön isännöitsijäksi. Tätä tarkoittava valtioneuvoston asetus (521/2014) tulee voimaan 1. elokuuta 2014.  Lue lisää asetusmuutoksesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2014/sk20140521.pdf

Jos isännöitsijäksi on valittu yhteisö, niin kaupparekisteriin ilmoitetaan isännöitsijäyhteisön lisäksi päävastuullinen isännöitsijä. 

Jos asunto-osakeyhtiön ja isännöintiyhteisön kesken ei sovita toisin, niin päävastuullisen isännöitsijän on oltava
- isännöintiyhteisön hallituksen tai vastaavan johtoelimen jäsen
- toimitusjohtaja tai yhteisön palveluksessa.

Asunto-osakeyhtiöiden lisäksi muutos koskee niitä osakeyhtiöitä, joihin sovelletaan asunto-osakeyhtiölakia. Tällaisia yhtiöitä ovat usein keskinäiset kiinteistöyhtiöt.

Asunto-osakeyhtiön kotipaikan maistraatti
- käsittelee ja rekisteröi asunto-osakeyhtiön perustamisilmoitukset
- käsittelee ja rekisteröi hallitusta ja isännöitsijää koskevat muutosilmoitukset
- neuvoo asunto-osakeyhtiön ilmoituksiin liittyvissä asioissa. 

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)  käsittelee ja rekisteröi osakeyhtiöiden ilmoitukset.
Lue lisää isännöitsijän, kuten isännöitsijäyhteisön ja päävastuullisen isännöitsijän tehtävistä ja valinnasta asunto-osakeyhtiölaista Finlex-säädöstietopankista: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091599?#L7

Asunto-osakeyhtiön kotipaikan maistraatin yhteystiedot löydät maistraattien sivuilta: http://www.maistraatti.fi/fi/maistraatit/

 Tutustu myös ohjeisiimme ja hae lomakkeet tietojen ilmoittamiseen
• Asunto-osakeyhtiön hallituksen ja isännöitsijän tietojen muutosten ilmoittaminen kaupparekisteriin PRH:n sivuilla http://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/asunto-osakeyhtio.html
• Keskinäinen kiinteistöyhtiö PRH:n sivuilla http://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/useinkysytyt/kiinteistoyhtio.html
• Perustamisilmoituslomakkeet YTJ-sivuilla http://www.ytj.fi/palvelut/y-lomakkeet/perustamisilmoituslomakkeet
• Muutosilmoituslomakkeet YTJ-sivuilla http://www.ytj.fi/palvelut/y-lomakkeet/muutos-ja-lopettamisilmoituslomakkeet/1661

Lisätietoa:
Olli Vento
Neuvontalakimies
Patentti- ja rekisterihallitus
PL 1150 (Arkadiankatu 6 A), 00101 Helsinki
puh. 029 509 5743
etunimi.sukunimi@prh.fi
www.prh.fi

 

Avainsanat:

Yrityksestä

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia. Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista. Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Tilaa

Multimedia

Multimedia