Asunto-osakeyhtiöllä mahdollisuus rekisteröidä isännöitsijäksi yhteisö 1. elokuuta lähtien

Asunto-osakeyhtiöllä mahdollisuus rekisteröidä isännöitsijäksi yhteisö 1. elokuuta lähtien
Asunto-osakeyhtiö voi halutessaan valita luonnollisen henkilön sijasta rekisteröidyn yhteisön kuten osakeyhtiön isännöitsijäksi. Tätä tarkoittava valtioneuvoston asetus (521/2014) tulee voimaan 1. elokuuta 2014.  Lue lisää asetusmuutoksesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2014/sk20140521.pdf

Jos isännöitsijäksi on valittu yhteisö, niin kaupparekisteriin ilmoitetaan isännöitsijäyhteisön lisäksi päävastuullinen isännöitsijä. 

Jos asunto-osakeyhtiön ja isännöintiyhteisön kesken ei sovita toisin, niin päävastuullisen isännöitsijän on oltava
- isännöintiyhteisön hallituksen tai vastaavan johtoelimen jäsen
- toimitusjohtaja tai yhteisön palveluksessa.

Asunto-osakeyhtiöiden lisäksi muutos koskee niitä osakeyhtiöitä, joihin sovelletaan asunto-osakeyhtiölakia. Tällaisia yhtiöitä ovat usein keskinäiset kiinteistöyhtiöt.

Asunto-osakeyhtiön kotipaikan maistraatti
- käsittelee ja rekisteröi asunto-osakeyhtiön perustamisilmoitukset
- käsittelee ja rekisteröi hallitusta ja isännöitsijää koskevat muutosilmoitukset
- neuvoo asunto-osakeyhtiön ilmoituksiin liittyvissä asioissa. 

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)  käsittelee ja rekisteröi osakeyhtiöiden ilmoitukset.
Lue lisää isännöitsijän, kuten isännöitsijäyhteisön ja päävastuullisen isännöitsijän tehtävistä ja valinnasta asunto-osakeyhtiölaista Finlex-säädöstietopankista: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091599?#L7

Asunto-osakeyhtiön kotipaikan maistraatin yhteystiedot löydät maistraattien sivuilta: http://www.maistraatti.fi/fi/maistraatit/

 Tutustu myös ohjeisiimme ja hae lomakkeet tietojen ilmoittamiseen
• Asunto-osakeyhtiön hallituksen ja isännöitsijän tietojen muutosten ilmoittaminen kaupparekisteriin PRH:n sivuilla http://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/asunto-osakeyhtio.html
• Keskinäinen kiinteistöyhtiö PRH:n sivuilla http://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/useinkysytyt/kiinteistoyhtio.html
• Perustamisilmoituslomakkeet YTJ-sivuilla http://www.ytj.fi/palvelut/y-lomakkeet/perustamisilmoituslomakkeet
• Muutosilmoituslomakkeet YTJ-sivuilla http://www.ytj.fi/palvelut/y-lomakkeet/muutos-ja-lopettamisilmoituslomakkeet/1661

Lisätietoa:
Olli Vento
Neuvontalakimies
Patentti- ja rekisterihallitus
PL 1150 (Arkadiankatu 6 A), 00101 Helsinki
puh. 029 509 5743
etunimi.sukunimi@prh.fi
www.prh.fi

 

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia