DesignEuropa-kilpailuun voi osallistua tai nimetä ehdokkaan 15. heinäkuuta asti

DesignEuropa-kilpailu: osallistu tai nimeä ehdokas 15. heinäkuuta mennessä

DesignEuropa-kilpailussa valitaan parhaimmat muotoilun ja mallienhallinnan esimerkit rekisteröityjen yhteisömallien (RCD) haltijoiden joukosta, joita voivat olla yksittäiset henkilöt, pk-yritykset tai suuret yritykset.

Kilpailun järjestää Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) yhteistyössä Italian patentti- ja tavaramerkkiviraston (UIBM) kanssa.

Kilpailuun voi osallistua tai ehdokkaan voi nimetä maksutta jossakin seuraavista kolmesta kategoriasta:

1. Teollisuusyritykset:

Kategoria käsittää rekisteröidyt yhteisömallit, joiden haltijana on yli 50 työntekijän yritys, jonka liikevaihto / taseen loppusumma on yli 10 miljoonaa euroa.

2. Pienet ja uudet yritykset:

Kategoria käsittää rekisteröidyt yhteisömallit, joiden haltijana on yritys, joka täyttää toisen seuraavista ehdoista:

  • yrityksellä on vähemmän kuin 50 työntekijää ja sen liikevaihto / taseen loppusumma on alle 10 miljoonaa euroa
  • yritys on perustettu 1. tammikuuta 2013 jälkeen (yrityksen koolla ei tällöin ole merkitystä).

3. Elämäntyöpalkinto:

Kategoria on tarkoitettu yksittäisille suunnittelijoille, jotka ovat uransa aikana tuottaneet merkittävän määrän esteettisesti arvokkaita töitä, joilla on ollut todistettava vaikutus markkinoihin. Kategoriaan osallistuvilta ehdokkailta edellytetään, että he käyttävät tai ovat käyttäneet rekisteröityjen yhteisömallien järjestelmää työuransa aikana.

Kategorioihin toimitetut mallit arvioidaan seuraavin perustein:

  • esteettinen arvo ja visuaalinen vetovoima
  • todistettava vaikutus markkinoihin
  • asianmukainen markkinointi ja mallioikeuksien ja muiden teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnointi.

Kilpailuun voi osallistua EUIPOn verkkosivuilla.

Finalistit ilmoitetaan 15. lokakuuta ja palkintojenjakotilaisuus järjestetään Milanossa 30. marraskuuta.2016.

Avainsanat:

Yrityksestä

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia. Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista. Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Tilaa

Multimedia

Multimedia