EU-selvitys: Immateriaalisoikeusvaltaisten toimialojen vaikutus työllisyyteen Suomessa hieman alta EU:n tason

Report this content

Immateriaalisoikeusvaltaisten toimialojen vaikutus on 27,9 % suoraan kaikista työpaikoista Suomessa. EU:ssa vaikutus suoraan kaikista työpaikoista on 29,2 %.

Euroopan unionin tavaramerkki- ja mallisuojavirasto (EUIPO) ja Euroopan patenttivirasto (EPO) ovat julkaisset raportin tekemästään selvityksestä.

Selvityksen mukaan Suomessa immateriaalioikeusvaltaisten toimialojen vaikutus suoraan kaikista työpaikoista on 27,9 %, joka tarkoittaa 664 145 työpaikkaa yhteensä.

  • Tavaramerkkien osuus 20,5 %
  • Mallisuojan osuus 12,5 %
  • Patenttien osuus 11,7 %
  • Tekijänoikeuksien osuus 6,8 %

EUIPOn ja EPOn julkaisemasta suomenkielisestä raportista ja infograafista selviää tarkemmat tiedot. Raportti ja infograafi ovat liitetiedostoina.

Suomessa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tutkii ja myöntää patentit ja hyödyllisyysmallit. PRH myös rekisteröi tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Lisätietoa saat PRH:n verkkosivustolta: https://www.prh.fi/fi/index.html

EUIPOn ja EPOn tekemästä selvityksestä lisätietoa EUIPOn viestinnästä:

Ruth McDonald
Ruth.MCDONALD@euipo.europa.eu

Puh. +34 965 137 676

Avainsanat: