EU-selvitys: Immateriaalisoikeusvaltaisten toimialojen vaikutus työllisyyteen Suomessa hieman alta EU:n tason

Immateriaalisoikeusvaltaisten toimialojen vaikutus on 27,9 % suoraan kaikista työpaikoista Suomessa. EU:ssa vaikutus suoraan kaikista työpaikoista on 29,2 %.

Euroopan unionin tavaramerkki- ja mallisuojavirasto (EUIPO) ja Euroopan patenttivirasto (EPO) ovat julkaisset raportin tekemästään selvityksestä.

Selvityksen mukaan Suomessa immateriaalioikeusvaltaisten toimialojen vaikutus suoraan kaikista työpaikoista on 27,9 %, joka tarkoittaa 664 145 työpaikkaa yhteensä.

  • Tavaramerkkien osuus 20,5 %
  • Mallisuojan osuus 12,5 %
  • Patenttien osuus 11,7 %
  • Tekijänoikeuksien osuus 6,8 %

EUIPOn ja EPOn julkaisemasta suomenkielisestä raportista ja infograafista selviää tarkemmat tiedot. Raportti ja infograafi ovat liitetiedostoina.

Suomessa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tutkii ja myöntää patentit ja hyödyllisyysmallit. PRH myös rekisteröi tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Lisätietoa saat PRH:n verkkosivustolta: https://www.prh.fi/fi/index.html

EUIPOn ja EPOn tekemästä selvityksestä lisätietoa EUIPOn viestinnästä:

Ruth McDonald
Ruth.MCDONALD@euipo.europa.eu

Puh. +34 965 137 676

Avainsanat:

Yrityksestä

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia. Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista. Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).