Kaupparekisterin Virre-tietopalvelussa tietosuojaongelma: 144 henkilön henkilötietoja näkynyt virheellisesti asiakkaille

Report this content

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) kaupparekisteritiedot sisältävän Virre-tietopalvelun kautta 144 henkilön henkilötietoja tai yrityksen edunsaajatietoja on virheellisesti näkynyt niille tietopalvelua käyttäneille asiakkaille, jotka ovat hakeneet kaupparekisteri-ilmoituksia tietopalvelun pikahaulla. Henkilö- tai edunsaajatiedot ovat ilmenneet sellaisista kaupparekisteri-ilmoitusten asiakirjoista, joita palvelun ei olisi pitänyt asiakkaille näyttää. Nämä asiakirjat ovat olleet muiden muassa kaupparekisteriotteita, henkilötietolomakkeita, muutamissa tapauksissa myös passikopiota sekä yhdessä tapauksessa valvonta-asiakirjoja.

Vika johtui ohjelmistovirheestä. Vikatilanne oli alkanut 16.6.2020 uuden toiminnallisuuden asennuksen yhteydessä ja se huomattiin 6.7.2020 iltapäivällä. Palvelu suljettiin heti, jotta henkilötietoja sisältävien asiakirjojen näkyminen saatiin pikaisesti loppumaan. Palvelussa ollut virhe saatiin korjatuksi 8.7.2020.

PRH ottaa yhteyttä henkilöihin, joita tietojen erheellinen näkyminen koskee.

PRH on tehnyt ilmoituksen tapahtuneesta tietosuojavaltuutetulle.

PRH:lla on tarkat menettelyt ja sopimukset kaupparekisterissä olevien henkilötietojen käsittelystä, välittämisestä ja tietopalvelujen hyödyntämisestä. Kaikkiaan kaupparekisterissä on lähes 1,6 miljoonan henkilön henkilötiedot, ja yritystietoja lähtee tietopalvelun sopimus- ja muille asiakkaille tuhansia päivittäin. Osalla kaupparekisterin tietopalvelun asiakkaista, kuten viranomaisilla, on oikeus saada yrityksen vastuuhenkilöistä myös henkilötunnustiedot, osalla taas ei.

Yritysten vastuuhenkilöiden henkilötunnuksia lukuun ottamatta kaupparekisterin tiedot ovat pääsääntöisesti julkisia.

PRH pahoittelee tapahtunutta.

Lisätietoja
Eero Mantere  
ylijohtaja
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5511

Antti Kovalainen
yksikön päällikkö
Yritykset ja yhteisöt –tulosalue
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5243

Tietoa PRH:sta

Toimimme yritysten ja yhteisöjen hyväksi.

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia.

Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista.

Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. Neuvottelemme vuosittain ministeriön kanssa toimintamme tulostavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto, mikä tarkoittaa sitä, että katamme noin 95 prosenttia menoistamme omilla palvelutuloillamme.

Lue lisää: https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta.html

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia