Kaupparekisterissä olevien yritysten määrä kasvanut hieman viime vuodesta – osakeyhtiö yleisin yritysmuoto

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämässä kaupparekisterissä oli elokuun alussa 620 482
yritystä ja asunto-osakeyhtiötä. Määrä on kasvanut jonkin verran verrattuna vuoden 2017 elokuun alkuun, jolloin kaupparekisterissä oli 618 019 yritystä ja asunto-osakeyhtiötä.

Kaupparekisterissä on eniten osakeyhtiöitä, joita oli elokuun alussa 275 125 kappaletta. Osakeyhtiöiden määrä on kasvanut joillakin sadoilla vuodesta 2017.

Toiseksi yleisin yritysmuoto on toiminimiyrittäjä eli yksityinen elinkeinonharjoittaja, joita oli elokuun alussa 210 739. Toiminimiyrittäjiä on nyt yli 1 200 enemmän kuin vuoden 2017 elokuussa.

Eniten yrityksiä on Helsingissä, Espoossa ja Tampereella. 

Kaupparekisteriin merkityt yritykset yritysmuodoittain, yleisimmät yritysmuodot  

Yritysmuoto 1.8.2017 1.8.2018
Osakeyhtiö 274 125 275 645
Toiminimi eli yksityinen elinkeinonharjoittaja 209 449 210 739
Asunto-osakeyhtiö 88 554 89 755
Kommandiittiyhtiö 28 974 27 905
Avoin yhtiö 10 304 9 889
Osuuskunta 4 374 4 287
Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike 1 221 1 221

   
Koko lista kaupparekisteriin merkityistä yrityksistä yritysmuodoittain ja yritysten määrät kunnittain elokuussa 2018 ovat excel-tiedostossa tiedotteen lopussa.

Kaupparekisteri on virallinen ja julkinen rekisteri yrityksistä. Yritysten lisäksi kaupparekisterissä ovat myös asunto-osakeyhtiöiden ja asumisoikeusyhdistysten tiedot.

Pääsääntöisesti kaikkien yritysten täytyy ilmoittautua kaupparekisteriin. Yritysten on ilmoitettava kaupparekisteritietojensa muutokset. Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien on myös toimitettava tilinpäätöstietonsa kaupparekisteriin.

Lisätietoa:

Jouko Koitto
Johtava lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
puh. 029 509 5550

Avainsanat:

Yrityksestä

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia. Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista. Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).