Kaupparekisteristä puuttuu yli 100 000 yrityksen edunsaajatiedot – näiden yritysten toiminta voi vaikeutua

Report this content

Rahanpesulaki velvoittaa useimpia yrityksiä tekemään kaupparekisteriin ilmoituksen tosiasiallisista edunsaajistaan ja pitämään tiedot ajan tasalla. Kaupparekisteriin on tehty 150 000 edunsaajailmoitusta, mutta edelleenkään yli 100 000 yritystä ei ole ilmoittanut edunsaajatietojaan. Määräaika lakisääteisen ilmoituksen tekemiseen umpeutui jo viime kesänä.

Edunsaajat ovat useimmissa tapauksissa yrityksen omistajia. Edunsaajailmoitus pitää tehdä myös siinä tapauksessa, että yrityksellä ei ole rahanpesulain määrittelemiä edunsaajia.

Velvoite tehdä erillinen edunsaajailmoitus koskee kaikkia osakeyhtiöitä ja osuuskuntia sekä osaa avoimista yhtiöistä ja kommandiittiyhtiöistä. Pörssiyhtiöt, toiminimiyrittäjät ja taloyhtiöt eivät tee edunsaajailmoitusta, eivät myöskään yhdistykset ja säätiöt.

Ilmoittamisen laiminlyönti vaikeuttaa toimintaa

Yrityksen toiminta voi vaikeutua, jos yritys ei ilmoita edunsaajatietojaan ja pidä niitä ajan tasalla.

Yrityksen yhteistyökumppanit näkevät kaupparekisteriotteelta, että yritys ei ole ilmoittanut edunsaajatietojaan.

Esimerkiksi pankeilla, tilitoimistoilla ja asianajotoimistoilla on velvollisuus tarkistaa asiakkaansa edunsaajatiedot. Ne voivat ilmoittaa PRH:lle, että yrityksen tiedoissa on puutteita tai epäjohdonmukaisuuksia.

Ilmoittamisen laiminlyönnistä voidaan myös tuomita sakkoa yritys- ja yhteisötietolain perusteella.

Lue lisää edunsaajatiedoista ja ilmoittamisesta:

•    median tietopaketista (pdf), joka on kohdassa Liitteet ja linkit
•    prh.fi-sivuilta. Siirry prh.fi:n edunsaajailmoitussivuille. 
 

Lisätietoja

Lalli Knuutila
Rekisteripäällikkö
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
p. 029 509 5018Tietoa PRH:sta

Toimimme yritysten ja yhteisöjen hyväksi.

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia.

Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista.

Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. Neuvottelemme vuosittain ministeriön kanssa toimintamme tulostavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto, mikä tarkoittaa sitä, että katamme noin 95 prosenttia menoistamme omilla palvelutuloillamme.

Lue lisää: https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta.html

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia