KHO piti voimassa PRH:n valvontapäätöksen Emil Cedercreutzin säätiön toiminnan saattamiseksi vastaamaan säätiölakia ja säätiön tarkoitusta

Report this content

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on 19.1.2022 antamallaan päätöksellä hylännyt Emil Cedercreutzin säätiön tekemän valituksen hallinto-oikeuden päätöksestä (28.7.2020). Hallinto-oikeus katsoi, että Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on voinut säätiölain nojalla määrätä säätiön ryhtymään toimiin saattaakseen toimintansa vastaamaan säätiölakia ja säätiön tarkoitusta.

Asiassa on ollut kyse siitä, onko Emil Cedercreutzin säätiö toiminut säätiön tarkoituksen ja sääntöjen vastaisella tavalla, kun se on toiminut säätiön hallinnoiman (erillis)rahaston sääntöjen mukaisesti, ja onko PRH:lla siten ollut säätiölain perusteella valtuudet katsoa säätiön toimineen sääntöjensä vastaisesti ja määrätä säätiö korjaamaan toimintaansa.

KHO toteaa päätöksessään, että ”säätiön säännöistä ilmenevät säätiön tarkoitus ja toimintamuodot ja muut sääntöjen määräykset on otettava huomioon arvioitaessa sitä, mikä toiminta on säätiölle sallittua”.  

 

PRH:n määräyksen noudattamiselle asetettu määräaika on KHO:n päätöksellä pidennetty päättymään 31. maaliskuuta 2022.

 

Lue päätös KHO:n verkkosivuilla: https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1642400550119.html

 

Lisätiedot

Outi Teräskallio

Lakimies

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
p. 029 509 5638

 

Tietoa PRH:sta

Toimimme yritysten ja yhteisöjen hyväksi.

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia.

Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista.

Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. Neuvottelemme vuosittain ministeriön kanssa toimintamme tulostavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto, mikä tarkoittaa sitä, että katamme noin 95 prosenttia menoistamme omilla palvelutuloillamme.

Lue lisää: https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta.html

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia