Kiinasta haetaan eniten tavaramerkkejä Suomeen

Report this content

Viime vuonna Kiinasta kohdennettiin Suomeen 205 kansainvälistä tavaramerkkirekisteröintiä. Se on lähes 20 prosenttia kaikista noin 1 100 Suomeen kohdennetusta kansainvälisestä tavaramerkistä. Kiina on pitänyt kärkipaikkaa tilastoissa jo monta vuotta.

Kansainvälisiä tavaramerkkien kohdentamisia tuli viime vuonna Suomeen eniten seuraavista maista:

•    205 Kiinasta
•    112 Venäjältä
•    84 USA:sta
•    83 Ranskasta
•    81 Saksasta.

Kansainvälisellä rekisteröinnillä tarkoitetaan Madridin pöytäkirjaksi kutsutun sopimuksen mukaista tavaramerkin rekisteröintiä. Järjestelmää hallinnoi Maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPO. Kansainvälisessä rekisteröintihakemuksessa nimetään ne jäsenmaat, joissa suojaa halutaan hakea. Rekisteröinti tulee sitten voimaan niissä nimetyissä kohdemaissa, joissa rekisteröinnille ei ole löytynyt kyseisen maan oman lainsäädännön mukaista estettä.

Tutustu maakohtaisiin tilastoihin Suomeen kohdennetuista kansainvälisistä rekisteröinneistä sekä haetuista kansallisista tavaramerkeistä: https://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/yleista_tavaramerkeista/tilastoja/maatilasto.html  

Tilastot tavaramerkeistä

PRH julkaisee joka kuukausi tilaston hakemusmääristä ja kerran vuodessa tilaston hakemusten määristä luokittain sekä maittain. Myös suurimmista rekisteröintien haltijoista on oma vuositilasto. Tutustu tavaramerkkitilastoihin: https://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/yleista_tavaramerkeista/tilastoja.html

Mikä on tavaramerkki?

Tavaramerkki on tunnusmerkki, joka erottaa yrityksen valmistamat tavarat ja tuottamat palvelut muiden yritysten vastaavista. Tavaramerkki toimii siis markkinoilla erottamisvälineenä. Tavaramerkki on tarkoitettu käytettäväksi elinkeinotoiminnassa, mutta tavaramerkin hakijana ja haltijana voi myös olla yksityishenkilö.  Lue lisää tavaramerkeistä: https://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/yleista_tavaramerkeista.html 

Lisätietoa:
Tuulimarja Myllymäki
Johtava neuvontalakimies
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. ma-pe 029 509 5399

Tietoa PRH:sta

Toimimme yritysten ja yhteisöjen hyväksi.

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia.

Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista.

Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. Neuvottelemme vuosittain ministeriön kanssa toimintamme tulostavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto, mikä tarkoittaa sitä, että katamme noin 95 prosenttia menoistamme omilla palvelutuloillamme.

Lue lisää: https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta.html

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia