Kopiointi harmittaa startup-yrityksiä yllättävän vähän – aineettomien oikeuksien käyttö silti yleistä

Startup-yritykset tuntevat aineettomat oikeudet (IPR) kohtuullisen hyvin, ja ne myös suojaavat tuotteensa, palvelunsa tai ratkaisunsa melko usein patenteilla tai tavaramerkeillä.  Yritykset haluavat suojautua erityisesti kilpailulta ja kopioinnilta, vaikka hieman yli puolet vastaajista ei koe kopiointia suureksi uhaksi.

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yhdessä Startup Saunan ja Uuden Tehtaan kanssa teettämän tuoreen kyselyn mukaan kirjainyhdistelmän IPR (Intellectual Property Rights) tunsivat lähes kaikki 92 kyselyyn vastannutta Startup Saunan ja Uuden Tehtaan asiakasta. Patentti, tavaramerkki ja tekijänoikeus tunnetaan suojamuodoista parhaiten ja liki yhtä hyvin.

Kilpailulta suojautuminen hyödyllisintä

IPR-suojauksen suurimmiksi hyödyiksi katsottiin suojautuminen kilpailulta sekä kopioinnin hidastaminen. Suojaamatta jättäminen koettiin riskialttiina, koska tuotot omista tuotekehitysinvestoinneista saattavat silloin valua kilpailijoille.

Lisäksi kolmannes vastaajista uskoo, että vieraan pääoman saaminen helpottuu, koska suojaaminen lisää tuotteen uskottavuutta. Pääomasijoittajat ja julkiset rahoittajat myös edellyttävät suojamuotojen käyttöä tuotteeseen liittyvien oikeuksien varmistamiseksi.  Suurimpana haittana pidetään suojaukseen kuluvaa aikaa ja rahaa.

Vaikka kopioinnin hidastaminen koettiin eduksi, viime vuosien aikana uuden tuotteen, palvelun tai ratkaisun kehittäneistä yli puolta ei kuitenkaan haittaisi lainkaan tai vain melko vähän, jos heidän tuotteensa tai tekninen ratkaisunsa kopioidaan. Suurin syy siihen, että kopiointi harmittaa näin vähän, on se, että tuotteita tai ratkaisuja kopioidaan joka tapauksessa. Kopiointi hyväksytään olosuhteista johtuen, tai sitä pidetään jopa imartelevana, koska vain hyviä kopioidaan. Toisaalta arveltiin, että yrityksen oma tuotekehitys on jo edennyt tilanteeseen, ettei kopioinnista ole enää haittaa, tai että tekninen ratkaisu on tuotteessa epäolennainen, koska palvelu sekä tai brändi ratkaisevat tuotteen menestyksen.

Suojaaminen yleistä

Vaikka kopiointi ei vaikuta olevan kovin suuri peikko, aineetonta omaisuutta suojataan melko usein hyvin: IPR-suojamuotoja on harkittu tai sitä on käytetty 76 %:ssa niistä startupeista, jotka ovat viime vuosina kehittäneet uuden tuotteen, palvelun tai ratkaisun.

Suojamuodoista tavaramerkkiä ja patenttia on käytetty tai niitä aiotaan käyttää selkeästi eniten. Yritykset ovat käyttäneet myös tekijänoikeutta. Sen sijaan vain muutama yritys on käyttänyt tai aikoo käyttää mallioikeutta tai hyödyllisyysmallia. Sopivimman suojamuodon valinta pitääkin tehdä liiketoiminnan luonteen ja toimialan mukaan.

Huomattavaa on se, että aineettomia oikeuksia hakeneista 63 % on hakenut tai rekisteröinyt niitä sekä Suomessa että muissa maissa.

Kyselyn taustaa

Kysely kohdistettiin loka-marraskuun vaihteessa Aalto-yliopiston yhteydessä toimivan Startup Saunan ja tamperelaisen innovaatiotoiminnan tuotekehityskeskuksen Uuden Tehtaan/New Factoryn asiakasstartupeille.  Kutsu verkkokyselyyn lähetettiin 301 henkilölle ja siihen vastasi liki kolmannes, 92 henkilöä. Kyselyn toteutti PRH:n toimeksiannosta Pohjoisranta Burson-Marsteller.

Lisätietoja: kehitysasiantuntija Olli Ilmarinen, Patentti- ja rekisterihallitus PRH, p. 029 509 5236

Avainsanat:

Yrityksestä

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia. Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista. Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Tilaa