Kulttuurialalle eniten uusia yhdistyksiä tänäkin vuonna

Report this content

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on tämän vuoden alussa rekisteröinyt 521 uutta yhdistystä. Uusi yhdistyksiä on eniten kulttuurialalla, 154 kappaletta.

Kulttuurialan yhdistyksiin luetaan muun muassa kotiseutu-, kylä- ja sukuyhdistykset, luonnonsuojeluyhdistykset, etniset yhdistykset, perinne- ja museoyhdistykset, opiskeluun, tieteeseen, ja tutkimukseen liittyvät yhdistykset sekä eri taiteenalojen yhdistykset.

Kulttuurin jälkeen seuraavaksi eniten on perustettu urheiluun ja liikuntaan liittyviä yhdistyksiä. Kolmanneksi suosituin luokka on vapaa-ajan yhdistykset.

Tilasto: Rekisteröidyt uudet yhdistykset pääluokittain ja lukumäärä 14.3.2017
Kulttuurialan yhdistykset 154
Urheilu- ja liikuntayhdistykset 121
Vapaa-ajan yhdistykset 81
Sosiaali- ja terveysalan yhdistykset 56
Ammatti- ja elinkeinoyhdistykset 39
Muut yhdistykset 38
Poliittiset yhdistykset 22
Uskontoon ja maailmankatsomukseen liittyvät yhdistykset 5
Maanpuolustukseen ja kansainvälisiin suhteisiin liittyvät yhdistykset 5

Viime vuonna PRH rekisteröi 2230 uutta yhdistystä. Määrä on laskenut hieman joka vuosi useamman vuoden ajan. Tällä hetkellä yhdistysrekisterissä on 104 478 yhdistystä ja uskonnollista yhdyskuntaa. Tämän vuoden alussa poistettiin rekisteristä 34 975 toimintansa lopettanutta yhdistystä.

Lisätietoa:
Jouko Koitto
Tiimiesimies
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5550

Tilaa